Ukázalo se, že Donaldem Trumpem navržený pohraniční plot nakonec není tak špatný nápad. Ač jak současný, tak bývalý mexický prezident Trumpa prokleli za náznaky, že by tím šlo omezit imigraci, tak se ukazuje, že Mexičanům se ten nápad vlastně líbí. Má to ale jeden malý háček. Mexičané ten plot nechtějí postavit na americko-mexické hranici, nýbrž jím chtějí přiškrtit příval imigrace do své vlastní země, když ho postaví na své jižní hranici se střední Amerikou:


Jedny z největších novin u mexické hranice s Texasem volají po pohraničním plotě se Střední Amerikou podobném, jaký prosazuje republikánský prezidentský kandidát Donald J. Trump.

Redakční rada El Mañana jedněch z největších novin v pohraničním státě Tamaulipas napsala článek nazvaný „Ano, pohraničnímu plotu… ale na mexickém jihu.“ Článek vychvaluje myšlenku pohraničního plotu, ale ne na hranicích s Mexikem, nýbrž na hranicích se Střední Amerikou.

„Podél mexické hranice mír a pokoj skončil, v čemž sehráli hlavní roli Středoameričané,“ tvrdil článek El Mañana.

Tento list od mexické hranice poskytuje kontroverzní pohled na Pohraniční plot; který je jedním z hlavních témat Trumpovy kampaně.

„Mexický jihovýchod má dvoje hranice; jednu s Guatemalou a druhou s Belize, což neposkytuje žádné výhody, naopak jen problémy, když tyto přechody se používají pro novou invazi. Využívají je Středoameričané hledající cestu do Spojených států,“ napsala redakční rada El Mañana.

Jeden ze závěrů zmiňovaných v úvodníku poukazuje, že nejenže hordy Guatemalců, Salvadorců a Hondurasanů snažících dostat se do US zaplavují Reynosu, ale také i spousta Středomeričanů, co po deportaci v Mexiku zůstane.

Celá zpráva v Breitbart