Podpora svobodného a pluralistického mediálního ekosystému. To je hlavní cíl nové iniciativy Evropské komise, která rozšiřuje finanční podporu médií. (Foto: Flickr)

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která upozornila na význam médií v šíření informací, poukázala na to, že mediální odvětví bylo výrazně poškozeno pandemií koronaviru. Evropská komise oznámila, že vyhlašuje čtyři výzvy v hodnotě 12 milionů eur (přes 305 milionů korun). Jejich cílem je podpora rozmanitosti veřejného prostoru a zajištění přístupu ke spolehlivým informacím napříč Evropskou unií. Věra Jourová, která má v Komisi na starosti hodnoty a transparentnost, vyzdvihla, že nové finanční iniciativy přicházejí v době, kdy pandemie covidu-19 výrazně poškodila mediální sektor.

„Pandemie ukázala, jakou roli hrají média, aby nás informovala, ale rovněž podryla ekonomickou situaci v odvětví. Zvyšujeme a diverzifikujeme zdroje financování na evropském úrovni, a tím poskytujeme nové příležitosti, nástroje a podporu. Očekáváme, že členské země učiní totéž a přitom budou respektovat nezávislost médií,“ uvedla Jourová.

„Mediální odvětví bylo těžce postiženo výzvami pandemie. Zvyšování jeho odolnosti a stimulování inovací nikdy nebylo tak důležité. Prostřednictvím těchto iniciativ pokračujeme v podpoře a bráníme svobodný a pluralistický mediální ekosystém a do popředí dáváme evropskou mládež a spolupráci, abychom pomohli lidem porovnat různé názory napříč hranicemi,“ prohlásil komisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

První výzva podpoří vícejazyčný obsah o záležitostech EU prostřednictvím digitálních platforem. Další má za cíl v této oblasti zvýšit obsahovou produkci prostřednictvím rozhlasových stanic. Třetí projekt má podpořit síť mládežnických mediálních sítí prostřednictvím produkce obsahu o současných záležitostech přes sociální média. Poslední výzva má za cíl podpořit platformy, které se snaží zvýšit dostupnost spolehlivých informací.

Všechny projekty financované Evropskou komisí však nebudou mít vliv na redakční politiku.)Nejedná se přitom o první finanční podporu nezávislých médií v EU. Již dříve Evropská komise zveřejnila výzvu na podporu novinářského partnerství napříč odvětvími a hranicemi. Další výzva byla vydána v rámci programu EU Horizon Europe a podporuje inovace v médiích. To vše navazuje na Evropský akční plán pro demokracii z roku 2020, který má posílit postavení občanů a podpořit rozvoj odolných demokracií napříč EU, a akční plán na podporu oživení a transformace mediálního a audiovizuálního odvětví.

Evropský akční plán pro demokracii má řešit problémy spojené s ohrožením demokratických systémů rostoucím extremismem a pociťovaným odcizením mezi politickými představiteli a veřejností. Podporuje svobodné a spravedlivé volby, posílení svobody sdělovacích prostředků a boj proti dezinformacím.

Druhý akční plán se zaměřuje „na pomoc mediálnímu odvětví zotavit se z krize prostřednictvím usnadnění a rozšíření přístupu k financování, transformovat se prostřednictvím stimulace investic s cílem podpořit souběžnou digitální a ekologickou transformaci, a zároveň zajistit budoucí odolnost odvětví a posílit postavení evropských občanů a podniků“.

Zdroj: snews.com