Jen hodiny před tím, než řidič náklaďáku údajně za výkřiků „Allahu Akhbar“ vrazil do davu s usmrcením 84 lidí, varoval president Hollande, že tím, co Francii ohrožuje nejvíce, je pravicový populismus.  Ve včerejším interview, které tradičně probíhá každoročně 14. července, se pan Hollande dotkl i hrozby terorismu ve Francii, která za necelé dva roky zažila několik velkých islamistických útoků. Francouzský president se během svého interview pustil do voličů Národní fronty a zrovna tak zdůrazňoval, že tím primárním ohrožením, s nímž se země potýká, je populismus.


Ta socialistická hlava státu řekla, že výjimečný stav uvalený po strašlivých teroristických útocích na zemi loni v listopadu nebude už po 26. červenci prodloužen. Dnes ministerský předseda Valls potvrdil, že příští týden bude parlament hlasovat za jeho prodloužení. Ve výjimečném stavu má policie rozšířené pravomoci.

Pan Hollande během tohoto interview rovněž hájil své počínání v úřadě a historii výkonu své vlády při vedení ekonomiky. Když přešel k všeobecným francouzským volbám příští rok, tak pan Hollande zlořečil voličům Národní fronty a za největší hrozbu pro národ označil populismus. Francouzský president prohlašující voliče Národní fronty za „škodlivé“ řekl: „Všeobecné volby 2017 budou ještě závažnějším střetem, než ty v roce 2012. To, co nás ohrožuje, je těžký útok na demokracii.“

„To, co nás ohrožuje, je vzestup populismu, já se ale těmito hrozbami zastrašit nenechám,“ dodal president.

Není to poprvé, co osobnosti francouzské vlády pohlíží na populismus jako na daleko větší hrozbu pro Francii než islamismus. Letos francouzská vláda zahájila svou první významnou komunikační kampaň „boje proti rasismu a diskriminaci.“ K této kampani za 100 milionů € (2,7 miliardy Kč) patří i obrovité billboardy a televizní spoty v hlavních časech, kterými se ta poselství šíří.

Gilles Clavruel, šéf DILCRA („meziministerské delegace k boji proti rasismu a anitisemitismu“), tj. vládního orgánu dohlížejícího na tuto kampaň, řekl:

„Nemůžeme jen tak sedět a dívat se na vzestup populismu, extremismu a radikalismu ve všech jeho formách, jak se stává hrozbou přímo uvnitř naší Republiky.“