Evropský soudní dvůr vydal výnos prohlašující za ilegální, když podnik vyhodí ženu, protože v práci nosí hidžáb, a tvrdí, že zákazníci a zaměstnavatelé by si na to měli zvyknout. Tento případ soudu přednesla Asma Abougnaoui, kterou v roce 2009 najala francouzská IT konzultační firma Micopole SA jako projektovou inženýrku. Rolí paní Bougnaoui bylo docházet ke klientům jednat s nimi a radit jim. Když s ní ale klienti společnosti odmítali kvůli islámskému zahalení hlavy čili hidžábu spolupracovat, tak to začala společnost cítit tak, že nemá jinou možnost než ukončit její zaměstnání.


Nález soudu je takový, že ukončení smlouvy paní Bougnaoui je diskriminací na základě náboženství, a tudíž ilegální, referuje Zeit.

Rozhodnutí Eleanory Sharpson, generální advokátky Evropského soudního dvora, by mohlo mít dopad i na budoucí nároky ohledně diskriminace muslimských žen a podnítit více žen, aby se odvolávaly proti zákazům zahalovat hlavu.

Závoj na hlavě podle soudu přímo nenarušoval schopnost paní Bougnaoui vykonávat své přidělené povinnosti. Paní Sharpston to komentovala tak, že Evropská unie společnostem dovoluje požadovat konkrétní oblečení pouze, když k tomu existují „autentické a povolání determinující požadavky.“

Podle paní Sharpston by paní Bougnaoui mohla odejít s jiným verdiktem jedině, kdyby nosila úplné zakrytí tváře, které zakrývá vše kromě očí ženy. „Západní společnost považuje vizuální čili oční kontakt za zvláště důležitý při jakémkoliv vztahu zahrnujícím komunikaci tváří v tvář,“ řekla.