Občané Velké Británie hlasovali dnes pro vystoupení země z EU. Nehledě na existenci přesného pořádku vystoupení z unie, žádný stát tento mechanismus zatím nepoužil. RT vysvětluje, které kroky mají dnes podniknout britské úřady, aby oficiálně opustily Evropskou unii. …


 

Velká Británie musí oznámit Evropské radě své přání vystoupit z EU

Mechanismus vystoupení je obsažen v článku 50. Smlouvy o Evropské unii. Úřední proces začíná po oznámení země Evropské radě svého přání vystoupit z EU. Evropská rada je nejvyšší politický orgán Evropské unie, který tvoří hlavy států a vlád členských zemí EU. Členem Evropské rady je rovněž její předseda volený na 2,5 roku a předseda Eurokomise.

 

Velká Británie a EU mají projednat podmínky vystoupení

Po dobu všech jednání o vystoupení z EU zůstane Velká Británie jejím členem a musí plnit všechny závazky stanovené Smlouvou o Evropské unii. Nehledě na to, nesmí zástupci Velké Británie v Evropské radě zúčastnit se posouzení vystoupení své země z unie anebo hlasovat.