Skupina za práva LGBT vyvolala kontroverzi poté, co distribuovala materiály pro španělské předškoláky a žáky základní školy, které mluví o „trans zvířatech“. Tuto příručku nazvanou, „Je to přirozené: Diverzita v království zvířat“, vyprodukovala andaluská Federace duhy a rozeslala ji základním školám v celém regionu Andalusie. Skupina říká, že má v úmyslu předvést „reálné příklady transsexuality, intersexuality a homosexuality“ u různých zvířecích druhů.


Prezident této skupiny Gonzalo Serrano řekl: „Věnovali jsme hodně pozornosti jazykové a obrázkové úpravě, protože to chceme komunikovat tím nejpřirozenějším možným způsobem o tom, že v přírodě existuje sexuální diverzita, ale pomocí výrazů, které děti nepovedou, aby kladly další otázky.“

Příručka však píše o tom jak se různá zvířata vzájemně „třou“, což je sloveso, které může mít často vulgární slangové významy.

Má formu kalendáře, kde každý měsíc zobrazují obrázky jako kresby dvou sloních samců dloubajících jeden do druhého (leden), dvou albatrosích samic tvořících pár (únor) a dvou líbajících se žirafích samců (září).

Zářiová stránka dodává, že existují lidé, kterým se nelíbí, dovídat se, že někteří žirafí samci dávají přednost jiným žirafákům, a „nechtějí se to dovědět.“