Establishment EU posedlý představou federální Evropy ztrácí styk s obyvatelstvem a živí tím po celém kontinentě nacionalistické a euroskeptické sentimenty. Takto situaci v Evropě 30. května během summit Evropských lidových stran shrnul president Evropské rady Donald Tusk. Podle Tuska politici mainstreamu EU vytvořili utopii o Evropě bez národních států, utopii o Evropě bez konfliktů zájmů a ambicí. Tusk dodal, že plně integrovaná Evropa není možná.


To, že takové prohlášení přišlo od šéfa Evropské rady, může vypadat jako šokující. Avšak Evropská rada sestává z hlav vlád členských států EU a dnes už Tuskovy názory sdílí mnoho evropských vlád a jejich politického zázemí. Evropské unii se nepodařilo překonat evropské rozdíly. Její jižní členové věří, že by mělo bohatství ze severu přitékat i na jih. Severoevropské země si chtějí ochránit své národní bohatství a vyhýbat se nezodpovědnosti jiných členů.

Východní státy jako Maďarsko a Polsko se pokouší ochránit své domácí záležitosti před nadvládou unie. Mezitím USA hrají svou vlastní hru a EU využívají jako nástroje ve svých vlastních geopolitických hrách po celém světě.

Během toho po celém kontinentě nabývají na hybnosti nacionalistické a euroskeptické strany se sliby izolovat své země od zahraničních hrozeb, jako je imigrace a zkázonosné domácí i zahraniční politiky byrokracie EU. Evropské unii se při jejích pokusech o překonání národních států podařilo dostat jen do půli cesty. Země se vzdávají suverenity v nějakých záležitostech, ale ponechávají si ji v jiných.

V důsledku toho není nikdo spokojený. Německo a Francie pořád ještě debatují, jak ten kontinentální blok zachovat. Ale zatímco to dělají, tak by politické události během následujícího jeden a půl roku mohly ukázat, že nejlepším způsobem, jak Evropskou unii zachránit, by mohlo být některé její části zrušit.