Zákon, na jehož základě budou občanům Ruska zdarma rozdávat v Dálněvýchodním federálním okruhu pozemky o rozloze jednoho hektaru, vstoupil v platnost 1. června 2016. „Dálněvýchodní hektar" už mohou dostat obyvatelé devíti okresů, informuje se na portálu nadalnijvostok.rf. V současné době už bylo na portál zasláno 72 žádostí.

Dále se bude území, na kterém může být pro zájemce vyhrazen „dálněvýchodní hektar" rozšiřovat. Obyvatelé celého Dálněvýchodního federálního okruhu budou moci počínaje 1. říjnem roku 2016 podávat žádosti o přidělení jednoho hektaru půdy na celém území tohoto okruhu. Od 1. února roku 2017 se do programu mohou zapojit všichni občané Ruska.

Tak zvaný dálněvýchodní hektar se přiděluje zdarma na dobu pěti let. Po vypršení této lhůty bude možné si pozemek pronajmout nebo se stát jeho vlastníkem.

Dálněvýchodní hektar ale mohou jeho majiteli odebrat v případě, že ho nebude nijak využívat. Dálněvýchodní hektar nemohou získat občané cizích států ani společnosti s účastí cizích občanů.