Je skutočne udivujúce, ako často sa ignorujú a mainstreamovými médiami nespomínajú zdravotné obavy súvisiace s bezdrôtovým žiarením, hoci sa o nich jasne hovorí vo vedeckej literatúre. (Foto: ilustrační CE)

Napriek skutočnosti, že mainstreamové média ovplyvňujú vnímanie veľkého množstva ľudí a ich povedomie vo vzťahu k mnohým problémom, zdravotné obavy súvisiace s prichádzajúcimi 5G sieťami sú u mnohých týchto médií do veľkej miery stále „mimo radaru.“

Videli sme veľa príkladov toho, ako korporácie úplne skorumpovali úrady zaoberajúce sa zdravotnou starostlivosťou a momentálne sa nezdá, že by tento nový problém s 5G bol v niečom iný.

Takto sa schvaľujú isté produkty a služby bez toho, aby vôbec prešli akýmkoľvek patričným posúdením bezpečnosti.

Skvelý príklad tohto druhu korporátnej korupcie sa ukázal pred niekoľkými rokmi, keď skupina vyše tucta vedcov z organizácie CDC (Centrum pre kontrolu ochorení v USA) anonymne vydala verejné vyhlásenie opisujúce veľký problém vplyvu korporácií a účinku, aký to má na rozhodnutia zdravotníckej politiky.

Vyhlásenie je známe pod názvom Spider Papers. Autori silne zdôraznili, aká je skutočná veľkosť tohto problému.

Síce rýchly internet, no obrovské zdravotné riziká

Jeden z najnovších článkov na tému 5G vniesol svetlo do správy, uverejnenej Martinom L. Pallom, PhD. a emeritným profesorom biochémie a zdravotníckych vied na Washington State University.

Ten uviedol, že „rozmiestnenie desiatok miliónov 5G antén bez jediného testu na biologickú bezpečnosť je určite ten najhlúpejší nápad, aký kto kedy mal v celých dejinách sveta“.

Uvedené zdravotné obavy sú presne tým dôvodom, prečo ministerka belgickej vlády oznámila, že Brusel zastavuje svoje plány na 5G. Ešte pred spustením 5G mnohé krajiny zakázali Wi-Fi a mobilné telefóny v okolí škôl, malých detí a ľudských plodov.

Pri toľkých informáciách a vznikajúcich iniciatívach sa skutočne ukazuje, že vôbec nežijeme v demokracii. Populácii sú bez nášho vedomia ukladané a nanucované rôzne „veci“ a politici sa nikdy nevenujú skutočným obavám ľudí.

Vezmite si, napríklad, Donalda Trumpa, ktorý nedávno vyhlásil, že „5G je pretek, v ktorom zvíťazíme“. CE TV analyzovala dôvod, prečo Trump tak veľmi pretláča 5G.

Príslušný diel si môžete pozrieť tu.

Nedávno bol tiež uverejnený článok o kanadskom premiérovi, Justinovi Trudeauovi a 5G, kde takisto úplne ignoruje dobre známe zdravotné obavy.

Pravdou je, že lekári už nejaký čas liečia pacientov z nadmerného vystavenia sa bezdrôtovému žiareniu, no napriek tomu sú, bohužiaľ, mnohí ticho – v presvedčení, že ide o duševný stav, lebo toto žiarenie je napriek všetkým zverejneným vedeckým dôkazom a jasnému poškodeniu, ktoré spôsobuje, stále zle chápané.

Vedci a lekári sa nedávno zišli v torontskom Queen´s Parku v provincii Ontario, naliehajúc na provinčnú vládu, aby vykonala kroky na ochranu zdravia verejnosti ešte pred spustením bezdrôtovej 5G – ďalšej generácie technológie mobilných telefónov.

No sieť 5G sa už zavádza, veľa ľudí ju, napríklad, využíva na svoje internetové pripojenie.

„Moja klinika už posudzuje pacientov z celej provincie Ontario citlivých na mikrovlnné žiarenie zo svojich bezdrôtových zariadení, ako sú mobilné telefóny, Wi-Fi a čoraz väčší počet smart prístrojov,“ povedala Dr. Riina Brayová, riaditeľka Kliniky environmentálneho zdravia v torontskej nemocnici Women´s College Hospital.

„Čakáme, že 5G toto zaťaženie ešte zvýši.“