Úsek elektronických peticí na webových stránkách ukrajinského prezidenta byl zahájen před necelým rokem, ale za tu dobu už stačil shromáždit ohromné množství podivných návrhů. Některé z nich nezískávají ani tisíc hlasů, některé překračují práh 25 tisíc hlasů – právě tolik je třeba, aby petici projednával prezident země. Nabízíme vám výběr nejpodivnějších požadavků, se kterými se lidé obracejí na Petra Porošenka.


 

Přejmenovat Ukrajinu na Kyjevskou Rus

Nápad změnit některé zeměpisné názvy se pevně usadil v hlavách některých Ukrajinců. Nelíbí se jim název vlastní země. Koncem března navrhli Porošenkovi, aby změnil název Ukrajiny na Kyjevskou Rus (691 podpisů). Autoři návrhu se domnívají, že je třeba vrátit zemi „historický název Kyjevská Rus, aby se neříkalo, že jsme nikdy nebyli nezávislí".

 

Zatopit Taganrog a udělat z Krymu ostrov

V březnu iniciativní občan navrhl, aby byl Dněpr otočen tak, aby voda tekla do Azovského moře (145 hlasů). Autor petice si představoval, že takovým způsobem by byl zatopen ruský Taganrog a zničeny ostrovy a umělé hráze v Kerčenském průlivu.

Začátkem navrhli května Ukrajinci, aby byl Krym změněn na ostrov — oddělen „umělým kanálem napříč pevninskou šíjí", aby byla zpevněna blokáda (9 podpisů).