Zákon byl schválen a podepsán prezidentem pod názvem HR 1540 v souboru zákonů o NDAA (National Defence Authorization Act). Je na čase aby povstali všichni ti, co složili slib a přísahali věrnost americké ústavě. Převzít odpovědnost a přísahou se tak bránili proti nepřátelům, cizím, ale i místním. Nedávné prohlášení senátora Lindsey Grahama: ,,Prohlášení o pravomoci uvěznění se týká rovněž amerických občanů a označuje celý svět jako bitevní pole, včetně mateřské země“.

Plány USA pro stanné právo

John Warner Defense Authorization Act umožňuje během společenských nepokojů využití armády na půdě USA.

govtrack.us

2010 – Obama podepsal nařízení, které během nouze rozdělí zemi do 10-ti sektorů pod vedením pod vedením guvernérů.

whitehouse.gov

]]>