Profesor, ktorý prerušil prejav nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, aby jej povedal “bojím sa o budúcnosť mojich detí,” teraz čelí právnym dôsledkom zo strany univerzity, na ktorej vyučoval. K incidentu došlo v pondelok v priebehu prejavu Angely Merkelovej na Fraunhofer Institute for Microsystems. …


“Bojím sa o budúcnosť mojich detí. Moje deti majú 2, 4 a 9 rokov,” povedal profesor a dodal: “Robíte experiment, ktorého neviete výsledok. Mám z toho vážne obavy,” pokračoval. “Ako fyzik od vás očakávam oveľa zodpovednejšie rozhodnutia.”

Merkelová, prekvapená prerušením, vyhlásila: “Nesiem svoju zodpovednosť a urobím všetko pre to, aby som zabezpečila Nemecku dobrú budúcnosť.”

Muž bol rýchlo vyvedený z miestnosti a teraz čelí právnym krokom z Merseburg University, ktorá sľúbila, že preskúma incident a podnikne právne kroky proti profesorovi za “poškodzovanie dobrého mena fakulty.”

Profesor mal nepochybne na mysli politiku otvorených hraníc Nemecka a epidémie znásilnení nemeckých žien migrantmi, ktoré počas silvestrovskej noci vyústili do masového sexuálneho obťažovania žien v Kolíne nad Rýnom a ďalších nemeckých mestách.

[quote align="center" color="#999999"]