Rok 2015 pro svět přinesl série kriticky důležitých diplomatických a vojenských vývojů. Ten starý světový řád ustanovený po Studené válce se rychle mění. Rusko, Čína a Írán se staly hlavními silami otevřeně konajícími kroky ke změně globálního systému. Naopak US vedený blok se ten světový řád snaží všemi prostředky udržet. Střety zájmů v krizových regionech celého světa hrozí vážnou eskalací. I když byl rok 2015 pro ruskou a íránskou diplomacii úspěšný, zůstává situace po celém světě komplikovaná.


Ač žádná z hlavních světových krizí nebyla vyřešena a ani není předpoklad, že v blízké budoucnosti vyřešena bude, je stejně možné shrnout prozatímní výsledky tohoto roku.

Situace v Libyi, tj. v centru napětí ve Středomoří, se se selháním OSN vedených mírových iniciativ zhoršuje. Místní pobočka ISIS je v této válkou rozervané zemi hluboko zakopaná. Lze předpokládat, že příliv zahraničních militantů do Libye táhnoucí se od Sýrie a Iráku poroste, když Sýrie a Irák budou se svými protiteroristickými operacemi přiživovanými přítomností Ruského letectva v oblasti Středního východu nadále úspěšní.

ISIS kromě toho zvýšila aktivitu na Sinajském poloostrově, čímž destabilizuje domácí situaci v Egyptě, který se pokouší v regionu prosazovat mnoha-vektorovou politiku, která neuspokojuje jeho Západem podporované sousedy. Místní zkázonosné síly se rovněž pokouší Egypt destabilizovat, čímž de facto těm militantům pomáhají. Káhira v reakci na to zesiluje své bezpečnostní úsilí.

V regionu Sahel zůstává humanitární situace extrémně křehká, přičemž počet teroristických útoků stoupá.  Militanti Boko Haram vyhlásili loajalitu k ISIS a zůstávají tamními nejnebezpečnějšími teroristy.

Evropská migrační krize je zvláště akutní. Od roku 2013 probíhá krutý konkurenční boj mezi migranty, evropskými vládami a místními společnostmi. Imigranti soustředění ve státech jejich přístupových bodů se přemisťují do zemí Střední Evropy (Německa, Francie) a Severní Evropy (Spojeného království, Švédska, Norska), čímž se rozlévají po celé unii. Evropské vlády stižené kritickým postojem veřejného mínění a ekonomickou krizí se pokouší tento proces zastavit pomocí čím dál tím šedších přístupů založených na větším důrazu na bezpečnostní koncepty a na přezírání lidských práv. Avšak polovojenské operace ve Středozemním moři a používání nepřipravených táborů vede jen k dalšímu zhoršování migrace, když migranti jsou často z domovů vyháněni za podmínek, že se potýkají s nepřekonatelnými silami. Neschopnost vlád řešit probíhající krizi následně vede k hněvu evropských občanů a přispívá k růstu radikálních stran a hnutí.

Tato migrační krize tudíž rovněž spustila další spory mezi národními elitami a evropskou byrokracií. Evropské národy se potýkají s dilematem: podvolit se tlaku hlavních evropských mocností a eurokracie nebo se pokoušet hájit to, co ještě zůstává z jejich unikátní národní suverenity. Projekty, jako strana Národní fronta Marine Le Pen za obnovu svých vlastních národních cílů, silně naráží na mainstreamový evropský establishment.

NATO mezitím v Evropě pokračuje s vojenským posilováním umisťováním dalších sil, prováděním četných cvičení a dokonce pokusy o přesuny jaderných hlavic k ruským hranicím. Počátkem prosince 2015 vydala polská vláda řadu prohlášení týkajících se účasti této země na NATO Programu jaderného sdílení, který členským zemím NATO v době války umožňuje nasazovat US jaderné bojové hlavice pomocí svých vlastních prostředků použití.

Doutnající konflikt na Donbassu, zkorumpovaná vláda a bezuzdné miliční skupiny sestávající ze zločinců a radikálů činí z Ukrajiny evropskou zónu nestability. Tato situace se v důsledku nevyhnutelného ekonomického kolapsu a neschopnosti kyjevské vlády nějak vyjednávat zhoršuje.

Celý Střední východ je zachvácen velkou krizí. Sýrie, Irák, Jemen a Izraelsko-palestinský konflikt jsou jejími jádry, ale ta destabilizace se šíří. I Turecko je postiženo terorismem, kurdským povstáním a ekonomickou nestabilitou. Izrael je zapojen do konfliktu proti Palestincům. Saúdská Arábie je zapojena do vleklé války v Jemenu a postižená přeshraničními vpády Jemenců. – PFD Středovýchodní velká hra.

[quote align="center" color="#999999"]