Experti technologické univerzity ve finské Lapeenrantě vyprojektovali pro Rusko a středoasijské země model energetického systému fungujícího díky obnovitelným zdrojům energie, oznámilo vydání International Business Times. Výzkumníci na finské univerzitě předpokládají, že podobný systém bude moci fungovat díky sluneční a geotermální energii, větru (60% celkové energie), vodě a biologické hmotě. Celkový energetický výkon systému činí 550 gigawattů, což je podle modelu o 162 gigawattů více, než dovoluje nynější energetický systém.


„Myslíme si, že to je první v dějinách model na sto procent obnovitelné energie rozpracovaný pro Rusko a Střední Asii. Ukazuje, že Rusko se může stát jedním z nejvíce schopných konkurence regionů světa, pokud jde o energetiku", cituje vydání jednoho z autorů výzkumu Christiana Breiera.

Podle názoru expertů, přechod na 100% energie z obnovitelných zdrojů do r. 2030 je cíl zcela dosažitelný. Kromě toho, tento systém je méně nákladný, než analogické systémy založené na jaderné energetice nebo technologiích zachycování a ukládání oxidu uhličitého — jeho zavedení umožní snížit náklady o 20%.

Zdroj: sputniknews.com

[quote align="center" color="#999999"]