Kukuřici vykonstruovanou genetickým inženýrstvím od Monsanto, aby zabíjela kořenožrouta kukuřičného, údajně tito škůdci už s chutí žerou. Díky rozsáhlému spoléhání na geneticky modifikované (GM) plodiny tito drobní kořeny užírající škůdci už zase převzali pole, čímž přechytračili genetické inženýry, od kterých se čekalo, že je vystrnadí. Příroda vrací GM kukuřici úder GM kukuřice nasazená v roce 2003, aby vytvářela protein známý jako Cry3Bl1 odvozený z bakterie známé jako Bacillus thuringiensis čili Bt. Teoreticky, když kořenožrouti stráví kukuřičné kořeny s Bt, bude jim tento protein osudným.

Ovšem nedávné zprávy ukazují, že před pár týdny se objevili kořenožrouti odolní k tomuto pesticidu a ti jsou žravější, než kdy dříve. Ve výzkumných článcích, které mají vyjít v žurnálu GM Crops & Food v červenci, srpnu a v září píší vědci, že vzorky odebrané v roce 2010 ukazují, že v populaci kořenožroutů se zjedenáctinásobilo přežití po Cry3Bl1, a tato kukuřice už jejich populaci nekontroluje. Článek poukazuje, že populace odolných kořenožroutů byla poprvé zjištěna v roce 2009, a ta měla trojnásobnou míru přežití kukuřice s Cry3Bb1 než kontrolní vzorky jiných populací.

Mike Gray, profesor entomologie z University of Illinois hlásí:

„Jsme pořád na počátku sezóny růstu a dospělí brouci jsou asi tak měsíc v předstihu oproti očekávané fázi vývoje,“ vysvětlil Gray. „Spatřit je bylo překvapením – a byla jich spousta.“

Zprávy o rostoucích škodách od kořenožroutů začaly loni chodit poté, co výzkumník z Iowa State University Aaron Gassman vydal studii, která říká, že kořenožrouti se v Iowe stávají ke GM kukuřici odolní, čímž vytváří tzv. „superbrouka“. Farmáři v několika státech zjistili, že západní kořenožrout kukuřičný přežil i poté, co strávil insekticidní toxin, který tato rostlina kukuřice vytváří.

S tím jak je poptávka i cena vysoká, tak mnoho farmářů pěstuje kukuřici rok za rokem na mnoha akrech, čímž zvyšují možnost vývoje takovéto odolnosti. Kukuřiční farmáři při typických postupech rotují kukuřici s jinými plodinami, aby minimalizovali tlak škůdců. Ale u Bt kukuřice mnoho z nich jednoduše pěstovalo „kukuřici za kukuřicí“ rok za rokem. Federální regulátoři požadují, aby kolem nikoliv Bt kukuřice poblíž výměry s Bt bylo 20 procentní ochranné pásmo, ale mnoho pěstitelů to ignorovalo a laxně to přehlíželo.

Noví kořenožraví „superbrouci“ mohou přivodit velké finanční újmy jak farmářům, tak nám ostatním, tvrdí dopis, který Agentuře ochrany životního prostředí (EPA) poslalo 22 prominentních vědců a expertů na management kukuřice z ministerstva zemědělství USA a z universit po celém Kukuřičném pásu Středozápadu. Patrick Porter PhD. Docent na texaské  a A & M University, který tento dopis koncipoval, poznamenává, že farmáři platí téměř dvojnásobek za semena, která nesplňují, co se od nich slibuje, a pak musí stejně navíc nasadit insekticidy.

Podle Portera by potenciálním důsledkem mohla být neúroda této plodiny, která by mohla zvednou ceny v potravinářských obchodech. Porter řekl: „Pokud farmáři začnou trpět škodami od  jakéhokoliv škůdce, který sníží výnosy, sníží to dodávky obilí a zvýší ceny.“ Porter rovněž poznamenal, že stoupnou-li ceny kukuřice, začne kukuřici pěstovat více farmářů i přes riziko, a když se pěstitelé přesunou více k pěstování jedné plodiny, začnou pěstovat méně jiných plodin a ceny těchto plodin rovněž vyrostou.

Aby těchto starostí s GM plodinami přibylo, tak nedávný výzkum kanadských vědců zjistil, že pesticidy použité na geneticky modifikovaných (GM) plodinách a v některých případech s geny použitými k tvorbě GM plodin jsou schopny přežít i v našem zažívacím traktu, vstoupit do krevního řečiště a v případě těhotných žen se objevit i ve vyvíjejících se plodech. Tyto výzkumy odporují opakovaným tvrzením od Monsanto a EPA, že GM plodinami může být poškozen pouze hmyz.

K použitým zdrojům patřilo:

http://www.stltoday.com
http://www.rodale.com/gmo-corn
http://www.rodale.com/genetically-modified-food-0

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: naturalnews.com

]]>