Životopisec Nikoly Tesly tvrdí, že tento vynálezce moderního systému zásobování střídavým proudem měl kontakt s mimozemšťany. (Foto: Flickr)

Tento geniální vynálezce a inženýr dostával ‚pravidelné signály‘ od inteligentních bytostí vzájemně komunikujících mezi různými planetami. Tesla je považována za otce rádia, když takové zařízení vynalezl už před Marconim.

Podle Teslova životopisce Tima R. Swartze v jeho semi-autobiografii Ztracené zápisky Nikoly Tesly: HAARP – chemtrails a tajemství Alternativy 4 pracoval Tesla na rádiovém přenašeči, když se přihodilo něco, o čem si myslel, že byl hlas přenosu od inteligentních mimozemšťanů.

Ancient Code hlásí:

Tato hypotéza neznamená nic více než zdůraznění té záhadnosti obklopující Teslu, jehož osobní dokumenty a zápisky z větší části zkonfiskovala vláda USA. Mnozí lidé si myslí, že jeho vynálezy by mohly být potenciálně nebezpečné pro průmysl.

Jak vysvětloval Swartz, Tesla během testů jednoho z mnoha svých vynálezů zjistil rádiový přenos, který přisoudil mimozemské komunikaci. Po této události začal být tento vynálezce posedlý stavbou výkonnějších rádiových přijímačů.

Při testování tohoto zařízení, tvrdil Swarzt v interview, zaslechl Nikola Tesla rádiový přenos, o kterém věřil, že ho opravdu lze považovat za mimozemskou komunikaci.

„V té době ho zajímalo, jestli poslouchá, ‚jak se jedna planeta vítá s druhou‘, jak to formuloval. Od toho okamžiku začal být dost posedlý stavbou lepších rádiových přijímačů, aby zkusil, jestli bude moci zopakovat, co už zaslechl. Dostal se až tak daleko, že tvrdil, že opravdu zachycoval hlasové přenosy. Říkal, že to znělo, jako když si lidé vzájemně povídají. Uváděl, že opravdu slyšel inteligentní bytosti z jedné planety mluvící s jinou, ač nevěděl, jakým jazykem mluví. Stejně měl ale pocit, že jim rozumí.“

V té době mezi prominentními vědci panovalo podezření, že Mars by nejspíš mohl v naší Sluneční soustavě být rájem inteligentního života a Tesla si nejdříve myslel, že ty signály by mohly pocházet z rudé planety.

Ač jsou Teslovy nejprominentnější záznamy a osobní poznámky v rukou Armády Spojených států, tak Swartz tvrdí, že se mu v roce 1976 povedlo získat spoustu zápisků na aukci z roku 1976. Autor tvrdí, že všechny ty informace zmizely z povrchu Země po údajné návštěvě „Mužů v černém.“

Jak uvádí National Geographic, většinu Teslových věcí zabrala vláda, ale většina jeho majetku byla později vrácena jeho rodině a mnoho toho skončilo v Teslovu muzeu v Bělehradě, které otevřeli v 50-tých letech.

Ale některé Teslovy dokumenty jsou americkou vládou dosud tajeny.

Teslovy vynálezy šly i daleko mimo elektřinu. Učinil průlomové objevy jako mj. bezdrátovou rádiovou komunikaci, hnací turbíny, helikoptéry (ač to byl Da Vinci, koho to prvního napadlo), flourescenční a neonová světla, torpéda a rentgenové paprsky. Do své smrti byl Tesla držitelem 700 celosvětových patentů.

„Nezapomenu na ty první pocity, co jsem zažíval, když mi došlo, že jsem pozoroval cosi s dost možná s nevypočitatelnými důsledky pro lidstvo. Měl jsem pocit, jako bych byl u zrodu nové znalosti nebo u odhalení ohromné pravdy. Má první pozorování mě jasně vyděsila, protože v nich bylo přítomno cosi záhadného, nechci říct nadpřirozeného, přičemž já byl v noci sám v laboratoři; avšak v té době mě myšlenka, že ty poruchy jsou inteligentně řízenými signály, ještě nenapadla.“

„Ty změny, kterých jsem si povšiml, probíhaly periodicky a s takovým jasným náznakem četnosti a určitého řádu, jaký mi nebyl znám u ničeho, co mi bylo známo. Samozřejmě, že mi to bylo povědomé, kdy určité elektrické poruchy jsou vytvářeny třeba sluncem, polární září a zemskými proudy, ale já si byl jist, že ty variace ve skutečnosti nejsou důsledkem žádné z těchto příčin.“

„Povaha mých experimentů předpokládala možnost, že by tyto změny mohly způsobovat atmosférické poruchy, jak by leckdo zkratkovitě usoudil. Za nějakou dobu nato se mi v hlavě rozsvítilo, že by ty poruchy, co jsem pozoroval, mohly být důsledkem inteligentního řízení.“

„Ač jsem v té době nedovedl dešifrovat jejich smysl, nebyl jsem o nich schopen uvažovat jako o něčem zcela náhodném. Neustále u mě narůstal pocit, že jsem první, kdo uslyšel, jak se jedna planeta zdraví s jinou. Za těmi elektrickými signály byl nějaký účel.“

THE LOST JOURNALS OF NIKOLA TESLA