Fukušimská radiace těsně u severoamerického pobřeží je teď vyšší, než kdy byla, a vládní vědci s tiskem mainstreamu spěchají, aby tuto neustále rostoucí smrtelnou hrozbu visící nad miliony Američanů zakryli a zlehčili. Po protavení v japonské jaderné elektrárně Daijči ve Fukušimě z března 2011 se z reaktorů do vzduchu vytrousilo nezměrné množství radioaktivního materiálu, jehož většina spadla do Tichého oceánu. Studie Americké geofyzikální unie zjistila, že úroveň radioaktivity od Aljašky po Kalifornii se zvýšila a nadále i po posledních odběrech poroste.


Naturalnews.com hlásí:

[quote align="center" color="#999999"]

Nejvyšší zatím naměřené úrovně radioaktivity od této katastrofy byly zjištěny ve vzorku odebraném 2 500 kilometr západně od San Francisca.

„Bezpečné“ podle koho?

Vedoucí výzkumník Ken Buesseler z Woods Hole Oceanographic Institution byl jedním z prvních lidí, co v Tichém oceánu začali monitorovat fukušimskou radiaci se svými prvními vzorky odebranými tři měsíce po rozběhu této katastrofy. Ten v roce 2014 zahájil občanské úsilí o její monitorování – Náš radioaktivní oceán – aby pomohl nasbírat více dat o radioaktivitě v oceánu.

Výzkumníci sledují radiaci z Fukušimy se zaměřením na izotop Cesium 134, které má poločas rozpadu pouhé dva roky. Všechno Cesium 134 v oceánu nejspíš pochází z fukušimské katastrofy. Naopak Cesium 137 – které se také z Fukušimy uvolnilo v ohromných množstvích – má poločas rozpadu 30 let a přetrvává v oceánu, ale nejen z Fukušimy, nýbrž i z jaderných testů prováděných ještě v 50. letech.

Poslední studie do probíhajících zkoumání přidala 110 nových vzorků s Cesiem 134. Tyto vzorky měly v průměru 11 Becquerelů na kubický metr mořské vody, což je úroveň o 50 procent vyšší než u jiných zatím odebraných vzorků.

Avšak Buesseler, místo aby tato zjištění prezentoval jako alarmující projev rostoucí radiace, zdůrazňuje, že zjištěné úrovně Cesia 134 jsou pořád 500 krát nižší než limity pro pitnou vodu stanovené US vládou. Zpravodajská stránka The Big Wobble klade otázky, zda v tomto zdůvodňování nehraje nějakou roli značná finanční závislost Buesselera a Woods Hole na US vládě. – Woods Hole od několika vládních agentur obdržel téměř 8 milionů $ – to v těchto důrazech mohlo svou roli sehrát.

Situace se pořád zhoršuje

Skutečností však je, že se očekává, že se radiace po celém Západním pobřeží bude trvale zhoršovat. Podle studie z roku 2013 od Nansen Environmental and Remote Sensing Centre v Norsku zasáhnou výrony oceánské radiace uvolněné z Fukušimy severoamerické Západní pobřeží plnou silou nejspíš v roce 2017 s tím, že úroveň poroste s vrcholem v roce 2018. Většina radioaktivního materiálu z této katastrofy nejspíš zůstane u západního pobřeží vysoce koncentrovaná i nadále nejméně do roku 2026.

Podle profesora Mičio Aojamy z Universitního institutu radioaktivity v životním prostředí z japonské Fukušimy bude množství radiace z Fukušimy, které teď dorazilo k Severní Americe, nejspíš skoro tak velké, jaké se při původní katastrofě rozptýlilo po Japonsku.

Nedávná studie od Woods Hole rovněž potvrdila, že radioaktivní materiál ze zničené fukušimské elektrárny pořád do Tichého oceánu uniká. Koncentrace Cesia 134 jsou u japonského pobřeží 10 až 100 krát vyšší, než je zjišťováno u pobřeží Kalifornie.

Aniž by Buesseler přímo zpochybňoval limity „bezpečné“ radiace od US vlády, tak prostě poukazuje na fakt, že jakékoliv zamoření oceánu radioaktivitou je důvodem k obavám.

„I přes skutečnost, že úroveň kontaminace u pobřeží zůstává dost pod vládou stanovenými bezpečnými hranicemi pro lidské zdraví nebo mořský život,“ říká, „tak změny těchto hodnot podtrhují potřebu úroveň kontaminace v celém Pacifiku monitorovat daleko bedlivěji.“ [/quote]

* * *

Ale, Olympané, nedělejte si starosti, všechno bude v pořádku během jen asi tak pár miliard let.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com

[quote align="center" color="#999999"]

Nové informace o demokracii ohrožujících experimentech elektrické stimulace mozku.

První tištěné periodikum na světě, které se nebojí zveřejnit výzkumy kryté státním tajemstvím, je právě v prodeji v Česku i na Slovensku.

2015 – LISTOPAD / MŮŽEME MÍT SUPERPOWER?

…[/quote]