V pradávných knihách, spisech a legendách často nacházíme proroctví o konci světa. Bude to skutečně tak? Přestane lidská rasa existovat? Anebo bude nahrazena jinou?  Tzv. duhové proroctví amerických indiánů nabízí zcela jiný pohled na budoucnost lidstva. Duha byla velmi důležitým symbolem v mnoha kulturách. Indiáni ji vnímali jako znamení velké záhady a budoucnosti.

Podle jejich přesvědčení se všechny rasy a náboženství sjednotí za cílem šířit moudrost. Staré indiánské proroctví říká, že „když bude Země zpustošené a zvířata budou umírat, povstane nový kmen lidí, kteří znovu obnoví rovnováhu. Budou nazývání ‚Bojovníci duhy‘.“

Jedna stará indiánská žena zvaná  Oči ohně“ předpověděla, že jednoho dne začnou ryby v potocích umírat, ptáci začnou padat z oblohy, řeky zčernají a stromy vymizí. A právě v tento moment přijdou „Bojovníci duhy“, aby šířili zprávu, jak se starat o naši planetu a správně žít. Po dlouhé době by opět naplnili mysl, srdce i duši všech lidí bez rozdílu rasy či náboženství čistými myšlenkami a láskou. Jejich děti by pak očistily přírodu, aby se zvířata znovu narodila, aby řeky a vzduch byly zase čisté, a aby síla příroda byla opět respektována a zachovávána. Vůdci by byli voleni starým způsobem – nikoli na základě politických stran nebo toho, kdo umí nejvíc mluvit, ale podle činů, které by mluvily za ně. Byli by to ti, kteří by prokázali lásku, moudrost a odvahu. Rozhodujícím faktorem by byla „kvalita“, ne množství peněz, které vlastní.

Určitě to zní jako ideální budoucnost a je vůbec možné utvořit takový fantastický svět? Indiáni jsou přesvědčeni, že my máme ve svých rukou potenciál ke změně stát se lepšími bytostmi.

„Můžeme postavit most do Zlatého věku, ale musíme to udělat společně se všemi lidmi na světě. My, co právě obydlujeme Zemi, jsme ‚Bojovníci duhy‘, a naším úkolem je povstat.“ Mnoho lidí věří, že se lidé brzy probudí a uvědomí si, jaká je jejich zodpovědnost vůči planetě a k druhým. Bude lidstvo schopné změnit a zachránit Zemi?