Tisková služba Evropského parlamentu vyjadřující obavy, že navrhovaný zákon by vedl k obnovení hraničních kontrol mezi zeměmi, které GMO pěstují a těmi, co GMO nepěstují, tedy ohlásila, že Členská komise životního prostředí odstřelila koncept EU zákona, který by členským státům dovolovat omezit nebo zakázat prodeje geneticky modifikovaných plodin. Toto hlasování jde proti četným státům EU, které v posledních měsících daly jasně najevo, že plánují úplný zákaz GM plodin.


Celkem 19 zemí EU už poslalo Evropskému parlamentu dopisy uvádějící, že plánují zákaz GM s odkazy na obavy z pokřivení zemědělských trhů a také touhu poskytovat občanům organické potraviny.

Předseda Komise životního prostředí Giovanni La Vie (EPP, IT) řekl:

[quote align="center" color="#999999"]

„Velká většina této komise nechce ohrozit vnitřní trh. Pro nás by měla zůstat v platnosti existující legislativa a členské státy by měly přijmout svou odpovědnost a učinit společné rozhodnutí na úrovni EU, místo aby zaváděly národní zákazy. Tento návrh je v konfliktu s principy „lepších regulací“ a transparentnosti, které nová Evropská komise uvedla na scénu. Poté, co jsme strávili tolika let zbavováním se vnitřních bariér, by tento návrh mohl fragmentovat vnitřní trh a vést k návratu k hraničním kontrolám, když jsme všichni celou dobu tak tvrdě pracovali, abychom se právě jich zbavili.“ [/quote]

Doporučení bylo schváleno 47 hlasy ku 3 s 5 absencemi. Je třeba si všimnout i toho, že to je dodatek k už existující legislativě, která to členským státům umožňuje dle vlastní vůle zakazovat.

Komise ve svém návrhu předkládá, že ten návrh by se měl, co se týče geneticky modifikovaných potravin a krmiv, promítnout do úpravy nedávné legislativy týkající se záměrů pěstovat GMO, která nabyla účinnosti v dubnu 2015. Ten totiž členským státům – za určitých podmínek – umožňuje omezit nebo zakázat použití geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém vlastním území i poté, kdy byly tyto produkty autorizovány na úrovni EU.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: naturalsociety.com

[quote align="center" color="#999999"]

Ovládání lidského chování. Elektromagnetické a radiofrekvenční záření. Mikrovlny. O jaké experimenty jde a proč náš mozek není v bezpečí? Časopis Vědomí jako první médium na světě zveřejňuje výzkumy kryté státním tajemstvím. Tok říjnových informací pokračuje odkrýváním rodinné historie Rothschildů, jednoho z nejzámožnějších klanů na světě. Seriál Pansofie vás zase naučí obnovovat zdraví člověka jakožto energetické bytosti. Nové vydání Vědomí je k dispozici od 8. října u všech dobrých prodejců v Česku i na Slovensku.[/quote]