Začalo to odběrem tradičních papírových novin před asi deseti lety a teď se tento jev rozšířil i na televizi: Podobně jako miliony Američanů, co se už vyhýbají tištěným deníkům, mnozí začali volit svými ovladači a vypínají televizní sítě. Podle Financial Times americké vysílací sítě během tohoto roku prozatím trpěly „strmým propadem“ své sledovanosti, což se zákonitě odrazí v jejich účetních rozvahách, jelikož ztrácí tržní podíl o 70 miliard dolarů ročních prodejů. Mediální ředitelé říkají, že samotné sledování televize je na nejvyšší úrovni všech dob, ale způsob, jakým se Američané dívají, se mění.

Miliony lidí programy sledují přes digitální rekordéry (takže si můžou přeskočit reklamy) nebo bezreklamní videa na požádání a programy, co lze stáhnou z on-line streamů, případně i do počítačů a různých typů handheldů.


Trendem je sledovat méně programů hlavního vysílacího času

Dodávají ale, že tradiční Nielsenův systém počítání sledovanosti, který se používá v TV businessu, neodráží novou realitu. V důsledku toho kapitáni televizních médií říkají, že plánují v tomto průmyslu protlačit vývoj nových standardů tak, aby si mohli zasloužit výnosy z dalších typů sledování.

Podle té zprávy ve FT, která cituje investiční výzkum UBS, v této sezóně prozatím průměrná sledovanost v hlavním čase u živého vysílání a programů z tohoto dne mezi lukrativním demografickou skupinu 18-49 letých spadla u ABC, CBS a Foxu o 10 procent.

Fox opravdu utrpěl největším propadem sledovanosti; sledování u této skupiny diváctva se zatím v této sezóně propadlo o více než třetinu. To není dobré, když se snažíte udržet v příjmové hladině.

Pouze jediná síť, Comcast NBC až dosud vykázala sezónní nárůst sledovanosti v hlavním čase mezi tou milovanou skupinou 18-49 letých.

„Lidé sledují více programů, než kdy jindy, ale čím dál víc se posouvají v čase,“ řekl Les Moonves, hlavní výkonný ředitel CBS, na konferenci svolané na minulý týden. Jeho lamentace se odrazily u ředitelství Fox, která patří News Corp, stejně jako Time Warner a Walt Disney. „Protože lidé tento obsah absorbují více, bude i my placeni více a více.“

Avšak inzerti a sítě co se týče výnosnosti s tímto nesouhlasí. Nákupčí reklamy argumentují, že už platí i za dodatečné alternativní diváky. Také říkají, že nemají moc motivace platit ještě více za něco, co si už stejně kupují.

Experti na tento průmysl každopádně říkají, že už byla vydlážděna cesta pro podstatné přebudování způsobu, jakým inzerenti hodnotí celkovou cenu televizních reklam. „Také to předznamenává to, co jsme předpokládali, ostrá vyjednávání mezi televizními sítěmi a nákupčími inzerce na výročních trzích na jaře, až budou vysílací sítě rozprodávat tři čtvrtiny svých reklamních časů,“ hlásí FT.


Jsou programy nevhodné?

V podstatě by to mohlo být jen tak, že je zapotřebí, aby se tak řečeno technologie podchytila technologií. Ředitelství z firmy Nielsen hodnotící sledovanost říká, že společnost pracuje na způsobu zachycení televizního sledování, ať se objeví kdekoliv a jakkoliv, ale nakonec to bude tento průmysl, co bude odpovědný za zavedení nových metrik a standardů.

Je ale celkový pokles sledovanosti sítí jenom vinou nových inovativních způsobů sledování programů? Nikoliv, říká Bob Iger, výkonný šéf-ředitel u Disney. Říká, že je možné, že pokles sledovanosti je ve skutečnosti kvůli faktu, že ty sítě neprodukují ty programy, které chce veřejnost vidět.

„Druhou věcí je to, že je tu zjevná absence čehosi, co bych nazval novými, velkými, skutečnými, strhujícími hity,“ říká Iger. „Kvůli tomu bych řekl, že je ještě předčasné ať už psát epitaf nebo se domnívat, že sledujeme trend.“

Igerovo vysvětlení je nejspíš daleko blíže pravdě než kterékoliv jiné vysvětlení, nové technologie a tak všechno.

Zdroje k článku: ZDE, ZDE a ZDE

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>