Stačily dva dny bombardování Sýrie, a dnešní začátek největších štábních manévrů NATO od roku 2002, abych změnil plán práce, pokusil se odpovědět a nezapomněl připomenout 31 letého maďarského podnikatele, kterého chytli celníci na hranici mezi Španělskem a Francií, v Perthusu, jižně od Perpignonu, když si vezl s sebou maličkost, 1,9 miliónů Euro v hotovosti. Ve škole podnikatelů mu asi neřekli, že v EU se může volně vozit maximálně 10 tisíc Euro. Budu čekat na soudní verdikt. Verdikt se, pomalu a jistě formuluje nad „vítací kulturou" migrantů v SRN. Tam je již povoleno zabavování prázdných průmyslových objektů.


V Berlíně je na jednacím stole návrh na zabavování prázdných bytů. Tabu se ruší přes noc, jako ledovce pod sluncem. Přitom nevím, kde a jak budou ubytováni syrští migranti, kteří začali být vraceni z Norska do podzimní Ruské federace. Vím ale, že jejich útěk z opravdové či domnělé Sýrie do chladného Norska stojí přes Moskvu něco víc než 2.500 USD a dva až tři dny cestování.

Projev prezidenta Porošenka v OSN jsem poslouchal jedním uchem při rozbalování Putinova varování v OSN a podrobnějším srovnávání projevů. Dnes je mi jasné, proč se pařížské jednání o Ukrajině transformovalo do jednání o Sýrii. Porošenko se totiž dostal do stínu prezidenta Asada nejenom kvůli vystoupení v OSN. Brzo mu nikdo z EU a USA nebude podávat ani ruku. Bez pomoci karet, či čtení z kávy, se mi jeví jeho osud zcela zpečetěn. Miny, které on a jeho delegace položily na půdě OSN, nejsou již vzryvu schopné.

Při rozbalování varování Putina jsem byl přinucen se podívat na vystoupení čínského lídra Si. A co vidím, slyším a mohu pozorovat? Vidím jasně zkoordinovanou akci s Putinem, doprovázenou přítomností čínské válečné lodě nejenom v Tartuse, ale i ve skandinávských přístavech. Slyším návrh ministra Lavrova integrovat do speciální rezoluce RB OSN požadavek na účast Číny v mezinárodní koalici v boji proti tak zvanému Islámskému státu a absolutní ticho v sále, když se Si zmínil o nutnosti „doplnit neviditelnou ruku trhu viditelnou rukou státní regulace." Potlesk obdržel Si až když vyjmenoval výši čínské pomocí v různých mezinárodních humanitárních fondech a programech. Ticho je skutečností na všech frontách evropských masových medií, co se týče Putinovi zmínky — nabídky o koalici proti IS, podobné protihitlerovské koalici. Ticho je obyčejně výsledek nejistoty, nebo znalosti. Nejistoty, co se týče zástupní role Turecka a Saudské Arábie přiblížit, ideálně dostat Putina do syrské pasti. Znalost, co se týče koalice s USA a UK v boji proti IS, kterou lze v tomto kontextu považovat za něco velice podobného hitlerovské říši. Na tomto bodě je nebezpečný led pro většinu novinářů — sluhů a prolhaných politiků.

Dnes není čas ani místo na podrobnější vysvětlení této nabídky. Zmiňuji se pouze o tom, že se potvrzují i ve veřejném prostoru utajované informace, které indikují, že USA a UK v protihitlerovské koalici současně udržovaly kontakty s nacisty. Valentin Falin, mající dostup tam, kam málokdo, který ví, co říká, jak to říci a proč to říci, se nechal již v srpnu 2011 slyšet na toto téma v Institutu dynamického konzervatismu. Příspěvek S. Tarasova a V. Pavlenko, v Regnum, to potvrzuje. Proto budu čekat, až se zcela odtají plán Overlord a plán Renkin. Oba plány jsou ze srpna 1943. Eisenhower se řídil od ledna 1944 plánem Overlord. V případě úspěchu měl přejít realizovat plán Renkin, který je ještě dnes přísně utajován. S jeho případným odtajením přijde možná hodina pravdy i pro patologické rusofoby.

Již povrchní analýza projevů Putina a Si, výše uvedené informace a nedávná návštěva premiéra Netanyahu v Moskvě dovolují vývod, že USA svojí podporou a fingovaným bojem proti IS dostaly svého klíčového spojence v regionu, Izrael do nebezpečné situace. I proto je t.č. Ukrajina věcí Cragill a Monsanto. Nestačím dnes zcela rozbalit Putinovo varování.

Očekávám více než dost „hodin pravdy" v představitelné budoucnosti. Proto doporučuji se seznamovat podrobněji s programem OSN z roku 1992 a dokumentem z 1995, nazvaným Our Global Neighbourhood. Tam se diplomaticky píše o po-etapové změně práva veto, o nové struktuře s právem rozpracování „udržitelného rozvoje" (ekologie, sociální sféra a hospodářství), a v ne poslední řadě pro případ neúspěchu projektu, o předání odpovědnosti Světové bance a finančním strukturám, „nestátním mozkovým centrům," síti vědecko — výzkumných institutů apod. Je tomu již rok nebo dva, co jsem psal na toto téma, protože na základě tohoto dokumentu se zrodila G 20, která pracovala od roku 1999 do 2007 na úrovni ministerstva financí! V roce 2009 byl v Londýně založen americkými, evropskými a japonskými bankami Financial Stability Board (FSB). Tím se objevila možnost bez návratného úvěrování FED. Jestliže tenkrát Paulson mluvil o stropu ve výši 700 miliard USD, to máme dnes strop ve výši téměř 17 trilionů USD. Žádný strom však neroste do nebe. Traduje se, že kdo vysoko létá, nízko padá. V tomto případě nepomůže ani síť Basilejského klubu, který tvoří s FSB pár kontrolující finance G 20.

Aby toho nebylo málo, doporučuji pro dlouhé večery po ukončení babího léta, se seznámit s dokumenty ОSN A/59/565, týkající se reforem OSN, a začít hned u zakládajícího dokumentu, s článkem 1. odstavec 2, článkem 2. odstavec 4, a další. Pro případ nudy se nabízí inaugurační řeč prezidenta Bushe z 20- ledna 2003 o „osvobození všech lidí planety od politického otroctví." Také stojí za zmínku projev prezidenta Obamy z června 2009 v Káhiře. Možná pod vlivem pražícího slunce si vybral téma „globální demokratické revoluce." Zapomněl přitom, že se ve své podstatě jedná o kopii revoluční téze trockistického marxismu. Proto nebude na škodu si připomenout, že současný neo-konzervatismus je produktem páru, který tvoří krajní liberalismus (libertarismus), a trockismus. Na tomto základě totiž již na konci 19. a začátkem 20. století vyrostla koncepce „permanentních revolucí" s pomocí britských tajných služeb s cílem zničení Osmánské říše. Úspěch revoluce může být zabezpečen pouze vlastním proletariátem, hlásal Lenin. Trockij, vlastním jménem Lev Davidovič Bronštejn, hlásal opak: Rudou armádou. Evropa nemá ani jedno, ani druhé, nehledě na největší manévry NATO od roku 2002, zvané Baltops 2015, a spojující tři po sobě následující manévry (Saber Strike, Boble Jump, Trident Joust).

V tomto smyslu je zabalené varováni prezidenta Putina komplexní výzvou. Musím ho rozbalovat opatrně. Obsahuje naději, že uzavírající se historický kruh nezaškrtí Ruskou federaci, Čínu a Indii, a smlouvy v utajovaném jednání (TTIP, TTP, TISA, TSA a další) se stanou bumerangem pro podpisující státy, který udeří dříve, než bude pozdě. Tj. v roce 2020. Obsahuje také tvrdý boj nejenom s pomocí letadel v Sýrii, ale především bojem na mezinárodním politicko — diplomatickém poli. A tím není jenom OSN. Polarizace se dnes totiž neprojevuje ideologií států, ale neschopností Západu exportovat svůj model „demokratických hodnot." Proto se NATO a EU chovají podle staré pravdy: Podvádíme nejvíce, když se blížíme ke konci, abychom si později nevyčítali promarněnou šanci. Bombardování nemocnice „Lékaři bez hranic" v afgánském Kunduzu tomu nasvědčuje. A jdeme přitom zpátky. Ruská federace má namířeno jít dopředu.

Zdroj: sputniknews.com

[quote align="center" color="#999999"]

Ovládání lidského chování. Elektromagnetické a radiofrekvenční záření. Mikrovlny. O jaké experimenty jde a proč náš mozek není v bezpečí? Časopis Vědomí jako první médium na světě zveřejňuje výzkumy kryté státním tajemstvím. Tok říjnových informací pokračuje odkrýváním rodinné historie Rothschildů, jednoho z nejzámožnějších klanů na světě. Seriál Pansofie vás zase naučí obnovovat zdraví člověka jakožto energetické bytosti. Nové vydání Vědomí je k dispozici od 8. října u všech dobrých prodejců v Česku i na Slovensku.[/quote]