Zveřejněn byl krátký film dokumentující zkroušenost a pocit zrady syrských žen a rodin opuštěných muži, kteří emigrovali uprostřed občanské války do Evropy. V tomto filmu natočeného platformou Občanského žurnalismu On The Ground (OGN) žurnalista Bilal Abdul Kareem navštívil utečenecký tábor v Sýrii, „protože jsem chtěl získat nějaké názory několika lidí na to, jak se zde pohlíží na utečence, kteří zaplavují Evropu a jiné země,“ řekl.

Čísla Spojených národů odhalují, že z téměř 600 000 migrantů, kteří letos překročili Středozemní moře je 69 procent mužů a 55 procent z nich je ze Sýrie.

„Měl jsem pocit, že mezi hlasy, které chybí k vylíčení celé situace, jsou hlasy těch, co jsou uvnitř Sýrie, a kteří nemohou odejít nebo nemají možnost odejít.“

„Měli by ti muži ze Sýrie odejít? Měli by přivést své rodiny a v určitém okamžiku se vrátit, aby bojovali s Basharem al-Assadem, nebo co k tomu máte?“ dodal.

Říká, že mnoho lidí v táborech mělo „problémy s bezpečností – zvláště pokud mají dcery.“

„Jsem velice rozčílená kvůli mužům, co odchází. Máme tu krizi. Takže když oni odejdou, kdo nás osvobodí? Kdo nás ochrání? My jsme jejich čest. My jsme jejich čest… Kdo pomstí mučedníky?“ ptá se první žena.

„Opustit svou zemi je špatné… je to tak těžké, snášíme cokoliv, abychom nemuseli svou zemi opustit… je to těžší, než přijít z evropských zemí, je to tak těžké. Ani i kdyby se tam měli lépe, my tam neodejdeme,“ říká druhá.

„Podle mého názoru se země nesmí opustit, oni ji opouští, když ona je zoufale potřebuje! Oni ji musí bránit. Musí se postavit za své lidi,“ říká třetí.

„Pokud budeme mluvit podle islámského práva, tak to není správné,“ říká muž na konci.

„To je opuštění Džihádu a obrácení se zády k nepříteli,“ říká.