Kam svět spěje? Přesně tam, kam má směřovat podle tajné vlády! (Foto: Youtube)

„Vědomá a inteligentní manipulace zvyk a tradic mas je součástí demokratické společnosti. Ti, kteří manipulují, představují tajnou vládu světa. Řídí naše mozky, dostávají nás tam, kde chtějí. Tvoří naše myšlenky.“ Edward Bernays – Propaganda 1928

Pokud byste před deseti lety řekli, že někdo tajně tahá za nitky v politice, mezinárodní právu, různých celosvětových pravidlech, nazvali by vás vyšinutým konspiračním paranoikem.

Dnes se věci zásadně mění a to především v důsledku uniknutí informací – Edward Snowden, Julian Assange a další informátoři nebo aktivisté v uplynulých letech využili možností a nahlas řekli  pravdu , kterou veřejnost neznala.

1. Bývalý kanadský ministr obrany Paul Hellyer

Je smutné, že USA se snaží odstranit zbraně hromadného ničení, ovšem tu samou zbraň mají na svém vlastním dvorku.

2. Bývalý americký prezident Woodrow Wilson

„Někteří z největších mužů v USA, v oblasti obchodu a výroby, se bojí někoho, bojí se něčeho. Oni vědí, že tam existuje moc tak organizovaná, tak lstivá, tak ostražitá, tak propojená, tak kompletní a všudypřítomná, že o ní nemohou hovořit, a pokud ano, tak se zatajeným dechem.“

3. Bývalý americký prezident J.F. Kennedy

Již samé slovo "tajný" je něco odporného ve svobodné a demokratické společnosti, a my jako lidé již ze samého principu zcela neodmyslitelně a historicky stojíme v opozici proti tajným společnostem, skrytým přísahám, tajným soudním řízení a všemožných druhů monolitických forem spiknutí, které se spoléhají na všemožné prostředky krytí proto, aby rozšířili svůj vliv po celém světě.

Jde o systém, který má k dispozici obrovské lidské i materiální k výstavbě svého zvráceného ideálu. Jde o vysoce výkonný stroj, který spojuje armádu, diplomacii, zpravodajské služby, ekonomiku, ale i vědecké a politické oblasti. Připravuje pečlivě plánovaným skrytým způsobem, snaží se neodhalovat směrem ven své chyby. Já vás prosím o to, abyste mi pomohly v mém těžkém úkolu informovat a varovat můj americký lid. Vysoký a vlivný úřad amerického prezident byl vždy zneužit k podněcování spiknutí za účelem zničení americké svobody. Dříve nežli odejdu ze své funkce, musím pravdivě informovat občany této země o jejich situaci.

4. Bývalý viceprezident John. C. Calhoun

Moc vzrostla. Skládá se z mnoha mocenských zájmů, které jsou sloučeny do jedné hmoty a drží pohromadě soudržnou silou obrovského přebytku v bankách.

5. Bývalý starosta New Yorku John F. Hylan

Od dnů Spartaka, Weishaupta až ke Karlu Marxovi, trotskému, Bela Kun, Rosy Luxembourgové nebo Emmy Goldmanové tento svět je cílevědomě veden k finální reorganizaci. K tomu je použito široké spektrum různorodých nástrojů."

Skutečnou hrozbou naší republiky je neviditelná armáda, které připomíná obrovskou chobotnici, která roztahuje svá slizká chapadla skrze naše města, státy a národy. Její hlavou je skupina bankéřských rodin. Tato malá kotérie řídí naší vládu pro jejich vlastní sobecké cíle."

6. Bývalý americký senátor William Jenner

V současné době může být cesta k celkové diktatuře uvnitř Spojených Států lemována zcela legálními prostředky a to bez jakékoliv opory naší společnosti v Kongres nebo prezidenta. Uvnitř naší vlády a politického systému operuje neviditelná síla, která představuje formu další vlády v podobě byrokratické elity, která je přesvědčena o tom, že naše Ústava je nevyhovující a zastaralá. "

V podstatě všechny důležitá rozhodnutí a dohody v rámci zahraniční politiky směřují k této skupině. Tato skupina má svůj vlastní systém velmi sofistikovaného uspořádání a vnitřní podpory. "

7. Bývalý americký politik Daniel Inouye K.

Existuje stínová vláda s vlastním letectvem, námořnictvem, vlastní schopnost prosazovat své vlastní představy o národním zájmu. Jednoduše kontroluje vše kolem bez jakéhokoliv zákona a uvádí to do rovnováhy podle jejich pravidel. "

8. Bývalý americký prezident Dwight Eisenhower

„V řadách vlády, se musíme chránit před rostoucím neoprávněným vlivem vojensko-průmyslového komplexu. Potenciál pro katastrofální vzestup této nemístné moci existuje a bude přetrvávat. Pouze ostražití a znalí občané, mohou vyžadovat správný směr této obrovské průmyslové a vojenské mašiny, a hájit naše mírové poselství a cíle.“

9. Bývalý britský premiér Benjamin Disraeli

„Je zbytečné to zapírat, protože je nemožné skrýt fakt, že velká část Evropy – celá Itálie a Francie a velká část Německa, a to nemluvím o dalších zemích – jsou pokryty sítí tajných společností, tak jako zemský povrch je nyní pokrýván železnicí.“

Vláda této země nejedná pouze s vládami, monarchy nebo ministry, ale také tajnými společnostmi, které mají své vlastní vize a plány, které mají své vlastní agenty podněcující vraždy, násilí a chaos ve společnosti." Jak víme, tak soukromý bankovní syndikát známý jako Federální Reserva byla ustanovena v době, kdy prezidentem Spojených Států byl Woodrow Wilson.

10. Bývalý americký prezident Theodore Roosevelt

Zdánlivá vláda sedí na trůně, ovšem za oponou stojí neviditelná vláda, která žádá oddanost, uznání a nemá žádnou odpovědnost vůči lidem, protože je tajná a neznámá.

11. Otto von Bismarck

„Lincolnova smrt byla katastrofa pro křesťanství. Nebylo muže ve Spojených státech, který by se mu vyrovnal, bankéři znova šli ukořistit bohatství. Bojím se, že zahraniční bankéři se svým umem a vychytralými triky zcela ovládnou velké bohatství Ameriky a použijí je k systematické korupci celé civilizace.“

12. Harry S. Truman

„Nikdy bych nedal souhlas s vytvořením CIA v čtyřicátém sedmém roce, kdybych věděl, že vytvořím Americké Gestapo.“

13.    J. Edgar Hoover

Individuum je handikapováno v momentě, kdy se setká s konspirací tak monstrózní, že nemůže uvěřit tomu, že existuje.

14. George Washington

„Není mým úmyslem pochybovat o tom, že doktrína Illumináti a jakobínské principy nejsou ve Spojených státech rozšířeny. Naopak, nikdo není více potěšen nežli já… Myšlenka, kterou jsem chtěl formulovat, je to, že nevěřím, že zednářské lóže by v zemi měli, jako spolky, propagovat diabolické myšlenky prvních, či škodlivé principy druhých (jestli je lze takto rozlišovat). Jednotlivci to mohli učinit, nebo zakladatel, či nástroje vytvořené za účelem vytvoření demokratických společností ve Spojených státech, mohl mít tento účel a skutečně chtěli oddělit lid od jejich vlády, to je naprosto evidentní.“

Zdroj: ce.com