Bankrot investiční banky USA Lehman Brothers před sedmi lety signalizoval rozpad globální kapitalistické ekonomiky a finančního systému, který nadále pokračuje. Během několika hodin zániku Lehman bylo jasné, to není jen selhání jednotlivé banky, ale výraz krize zaplavující celý finanční systém USA i globální finanční systém. V tomto bodě zasáhly finanční orgány USA v American International Group (AIG), nadnárodním pojišťovacím gigantu, kde hrozil bankrot, který by vzal celý americký a světový finanční systém s sebou. Byl to začátek procesu, který je od té doby vidět u centrálních bank na celém světě.  Neustálé zvyšování dodávky ultra-levných peněz.


Federální rezervní systém USA samotný napumpoval více než 4 biliony $ k financování spekulací a parazitismu bank a finančních domů. Tato opatření neudělala nic pro zmírnění krize. Naopak, vytvořila podmínky pro další katastrofy.

O tom svědčí nedávné násilné výkyvy na finančních a měnových trzích, včetně pádu čínského akciového trhu a kolapsu některých rozvíjejících se měn na trhu v jihovýchodní Asii k jejich nejnižšímu bodu od asijské krize v letech 1997-98.

Ve vydání nejnovějšího čtvrtletního přezkumu Banky pro mezinárodní platby o víkendu, hlavní ekonom banky Claudio Borio poznamenal, že "míry zadlužení jsou příliš vysoké, produktivita roste příliš slabě a finanční rizika jsou příliš nebezpečná". S odvoláním na nejnovější tržní turbulence varoval: "Nejsme svědky izolovaných otřesů, ale uvolňování tlaku, který se postupně nahromadil v průběhu let podél hlavních zlomových linií."

Nejen, že žádný ze základních rozporů, které vedly ke krizi roku 2008 nebyl překonán. Samotná opatření, přijatá v posledních sedmi letech, je zintenzivnila.

Parazitismus hromadění bohatství prostřednictvím spekulací na finančních trzích,  zcela bez vztahu k výrobní činnosti a samozřejmě nepřátelský k němu, se rozrostl do nebývalých výšin, zatímco reálná ekonomika stagnuje.

Ekonomický výkon v Evropě, jedné z hlavních součástí globální ekonomiky, se ještě vrátil na úroveň, kterou dosáhl v roce 2007. A Mezinárodní měnový fond a další významné ekonomické subjekty poukazují na to, že úroveň investic v hlavních kapitalistických zemích – klíčový faktor reálné ekonomiky – je nejméně o 25 procent pod úrovní před krizí, bez naděje na oživení.

Ve stejné době čínský ekonomický růst klesá. Takzvané rozvíjející se trhy, považované za nový základ pro globální kapitalistickou expanzi, zažívají nižší růst, nebo absolutní pokles, kvůli obavám z hluboké finanční krize, když úrokové sazby v USA začínají růst.

Jeden den po pádu Lehman Brothers World Socialist Web Site (Světový socialistický internetový portál) uvedl jeho důsledky v analýze, která byla do dnešní doby plně potvrzena:

"Hluboká změna, která se odehrává ve Spojených státech a světové ekonomice,  věští katastrofu rozměrů nebývalou od Velké hospodářské krize v letech 1930 … Tyto události jsou mezníky historického selhání amerického a světového kapitalismu. Pro dělnickou třídu, znamenají rychlý růst nezaměstnanosti, chudoby, bezdomovectví a sociální bídy."

Bezprostředně po kolapsu slíbili vedoucí představitelé hlavních kapitalistických mocností spoluúčast a spolupráci při řešení krize. Tyto sliby jsou dávno pryč. Byly nahrazeny zintenzivněním konfliktů o kontrolu trhů, konkurenčních devalvací měn a rozdílnými politickými opatřeními.

Úpadek kapitalismu při krizi v letech 1930 nastartoval nástup k válce v každé části světa. Stejně tak americký imperialismus za Obamovy administrativy zesílil tlak na získání obrovské euroasijské pevniny a jejích ekonomických zdrojů pod svou kontrolu. Zahájil sérii provokací proti Rusku na Západě a dělá přípravy na válku proti Číně na Východě pod heslem "pivot do Asie."

Německý imperialismus zahájil kampaň na znovuprosazení své pozice globální velmoci, zatímco japonská vláda premiéra Abeho se chystá skoncovat s omezeními své vojenské činnosti, uložené na základě poválečné ústavy.

V každé zemi se termín "úsporná opatření" stal kamufláží pro prohloubení útoků na dělnickou třídu, pro růst nerovnosti a sociální bídy. Vzhledem k tomu se bohatství horních vrstev zvyšuje, mzdy klesají a pro zdravotní péči, vzdělání a další základní sociální služby je připraveno nekonečné ořezávání.

Falešná "válka proti teroru" se stala důvodem pro drcení základních demokratických práv a rozvoj stále autoritářštějších forem vlády. Je to jeden z nejjasnějších náznaků, že vládnoucí třídy samy vědí, že nemají řešení ekonomického zhroucení a  chystají se k sociálním bojům a masovým represím.

Posledních sedm let ekonomické krize, spolu s hrozbou světové války, rostoucí represí a chudobou, vytvořením největšího počtu uprchlíků od druhé světové války, svědčí o historickém bankrotu kapitalistického systému. Toto chápání musí tvořit základ pro rozvoj politického boje mezinárodní dělnické třídy proti válce a na obranu sociálních a demokratických práv proti finančním elitám a jejich vládám.

Překlad: P. Rejf

Zdroj: globalresearch.ca  

[quote align="center" color="#999999"]

Jaké mocenské hry mají v oblibě rodinné klany novodobé historie? Co skrývají například Rothschildovi, jejichž finanční moc ovlivňuje dění napříč kontinenty? Kromě těchto otázek se zářijové číslo časopisu Vědomí zaměřilo i na jedinečný algoritmus popisující jakékoliv energie. Představí svým čtenářům pravidla fungování vesmíru, díky kterým je možné usnadnit si život. A v neposlední řadě poskytne informace o lucidním snění, prostřednictvím kterého jsme ve spánku schopni nalézt odpovědi nejen na své otázky. Ať už chcete měnit stav věcí vnitřních i vnějších, nebo požadujete tip na sedmý dostih v Belmontu, časopis Vědomí je vám k dispozici od 7. září.[/quote]