Asociace učitelů a přednášejících (ATL) volá po nucených školeních ‚genderové diverzity‘ pro učitele vyšších středních škol a vyššího vzdělání (FE), když varuje, že na učitelský personál, který bude mluvit o osobách s ‚ne-binárním‘ pohlavím pomocí ‚nekorektních‘ zájmen (on, ona) by mohl být žalován. Prezidentka ATL ve Walesu Leslie Tipping řekla, že povinná školení o záležitostech genderové identity už strašně dlouho chybí, když lamentovala, že personál je zmatený, jaká používat zájmena.


„Přednášející by se mohli dostat do dost trapných situací, když by oslovili někoho, on, přičemž by to byla ona, nebo ani ne on ani ne ona,“ řekla tato šéfová unie – když varovala, že bez řádného školení personálu „by to mohlo skončit žalobami.“

Když tato šéfová prohlašovala, že studenti, kteří se identifikují jako transgenderoví čili ‚ne-binární‘ – tj. požívají statutu, kdy se nehlásí ani k mužství ani k ženství – mají „nárok“, aby kvůli nim personál prošel nuceným školením za účelem „pochopení legálnosti“ chování k nim.

Když nemáme povinná školení, lamentovala paní Tipping, tak jsou to jen ‚proaktivní‘ školy, které podrobují personál poučení o politikách transgenderové identity.

Činitel pro LGBT a NUS za Wales Jasper Williams řekl, personál na vyšší odborné škole „si nevěděl rady“, když se student neuropsychologie přihlásil k transgenderovému statutu.

„Jeden z učitelů nechápal nic, co není muž nebo žena,“ řekl Williams BBC News.

„Pronášel komentáře, které zněly, jako by ne-binární pohlaví bylo něco jako fantastická představa.“

„Další učitelé to sice chápali, ale měli s tím těžkosti.“

Student z Bangor University řekl, že ač jeho fakultu vede „liberální a k pokroku povzbuzující“ šéf, tak personál je „hrozně zmatený“ jak používat označení požadovaných aktivisty LGBT.
Loading...