Japonská a americká vláda zachází až příliš daleko. Japonsko a USA udělají vše, co mohou, aby zamaskovaly nebezpečí z krize ve Fukušimě. Daily Beast uvádí: [quote align="center" color="#999999"] Japonská vláda, která má už dlouhou historii zakrývání a zatemňování, a nastoupila cestu, aby se stala ještě méně otevřenou a transparentní poté, co dolní komora japonského parlamentu, Diet, v úterý schválila Zákon o určení k utajení.


Tato nová pravomoc slouží k utajení téměř čehokoliv jako státního tajemství a dává tvrdé tresty pro únikáře, kterých lze snadno použít k zastrašování vynašečů a k zadušení svobody tisku, kvůli čemuž si mnozí Japonci dělají starosti, že jakmile tento zákon nabude účinnosti, tak to bude jen první krok k ještě drsnější erozi svobody v této zemi.

Dokonce i politici uvnitř vládnoucího bloku říkají: „Nelze popřít, že dalším účelem je dát náhubek tisku, skoncovat s vynašečstvím a zajistit, že jaderná katastrofa ve Fukušimě přestane být do Olympiády trapasem.“

Tento nový zákon zavede tvrdé tresty pro únikáře a je děsivé, že umožní, aby i žurnalisté, kteří „nepatřičným způsobem“ získají informaci, zrovna tak jako vynašeči mohli být uvězněni až na deset let. Zákon rovněž umožní, aby policie dělala razie v kancelářích mediálních organizací a zabavovala důkazy podle svého uvážení.

Tento zákon dokonce udílí i už neexistujícím agenturám pravomoc utajovat.

Přestože tento zákon zvětšuje pravomoc státu nad informacemi, tak neobsahuje žádný proces dohledu, který by fungoval jako kontrola nad ministerstvy a vládními agenturami určujícími velká množství informací za ‚utajené‘ jen z marnivých nebo vypočítavých důvodů.

Masako Mori, ministr spravedlnosti, vyhlásil, že informace spojené s jadernými záležitostmi budou nejspíše určené k utajení. Pro Abeho administrativu to bude fantastický způsob, jak si poradit se záležitostí tun radioaktivní vody unikající z jaderné elektrárny Fukušima Daiči od trojího protavení v březnu 2011. Vypadá to, že nedošlo k žádnému zakončení, které by zastavilo úniky toxického odpadu, ale nová legislativa umožní, aby se legislativně trvale ucpal únik této informace.

Mizuho Fukušima, bývalá vůdkyně Sociálně demokratické strany, tento zákon srovnává se zákony před II. světovou válkou O udržení míru a s dalšími Tajnůstkářskými zákony té doby s poznámkami o tom, že v policejním státu Japonsko těch časů mohlo být i hlášení o počasí považována za „tajné“.

„Jakmile pro takovýto druh zákonů otevřete dveře, bude mít vláda právo cokoliv určit jako státní tajemství a pokud o tom budete mluvit nebo se o tom zmíníte, můžete být zatčeni a stíháni.“ Paní Fukušima vysvětluje: „Zvláště během časů války bývalo pro jak pro obžalované, tak pro obhájce těžké se bránit v soudních případech, protože jim neřekli, jaké je přesně to státní tajemství, z jehož odhalení byli obviněni.“

Proslulý rada Horní sněmovny Taro Yamamoto, který je znám jako silný zastánce investigativního žurnalismu, to říká naplno: „Cesta, na kterou Japonsko nastupuje, směřuje ke znovuvytvoření fašistického státu. Jsem silně přesvědčen, že tento utajovací zákon představuje plánovaný puč skupiny politických byrokratů,“ varoval.

Ač tato prohlášení mohou znít alarmisticky, tak s nimi souhlasí i vedoucí činitel Agentury národní politiky. „Řekl bych, že je to Abeho pokus zajistit, aby jeho vlastní temné záležitosti nevyšly na světlo, a jde o zneužití zákonodárné moci.

Japonská Asociace vydavatelů a redaktorů novin, Federace občanského vysílání a většina novinářských organizací v Japonsku k tomuto zákony vyjádřily rozhodný odpor.

Japonsko se chystá udělat obrovský krok zpět ke své utlačitelské minulosti. Uvážíme-li rovněž vyhlášené ambice ministerského předsedy Abeho o restart japonských jaderných elektráren a o odstranění Článku 9 z ústavy, což je článek, který Japonsku zakazuje vedení války, tak to vypadá, jako že by se Říše vycházejícího slunce mohla vydat směrem k temnějším věkům. [/quote]

Opavdu bývalý SKF uvádí, že:

[quote align="center" color="#999999"]

Občana z balkónu sněmovny Diet násilím odvlekli, když 26. listopadu 2013 sledoval debatu o Zákonu o ochraně státního tajemství v této Dolní sněmovně, jelikož vykřikl svůj odpor proti tomuto zákonu. Ústa mu zacpali hadrem, aby už nemohl vykřikovat, zatímco ho několik strážců proti jeho vůli vyvádělo.

Co bylo pro mě ještě děsivější, než to, jak toho muže strážci odvlékali, tak to byli lidé sedící kolem něj. Ti si tam prostě seděli, jako by se nic nedělo. Ani se na něj nepodívali; a ti v té samé řadě dokonce odvraceli zraky.

Není to jen Fukušima … a není to jen Japonsko

Není to jen Fukušima…

Vlády zakrývaly roztavené jaderné reaktory už 50 let.

Zakrývání skutečnosti se dopouštěla i americká vláda už od zemětřesení ve Fukušimě. Americké a kanadské úřady téměř zastavily sledování vzdušné radiace a už netestují radioaktivitu u ryb.

Vláda USA také zvýšila přípustnou hladinu radiace tak, abychom mohli být té radiaci vystaveni. Jaderný expert Arnie Gundersen říká, že mu vysoce postavení přátelé na ministerstvu zahraničí řekli, že Hillary Clinton podepsala pakt se svým japonským protějškem, že USA budou nadále z Japonska nakupovat produkty moře, přestože tyto potraviny se už nebudou testovat na přítomnost radioaktivních látek.

A je to americká vláda, kdo kontroluje japonskou jadernou politiku. A Japonci by si nikdy tak drakonický zákon nedovolili navrhnout bez podpory USA. A opravdu US Charge d’Affairs Kurt Tong řekl, že ten japonský návrh zákona je:

Je to pozitivní krok, který z Japonska učiní „efektivnějšího partnera v alianci.“

Počátkem letošního roku podepsala úřadující ředitelka EPA revidovanou verzi Směrnice EPA pro záchranné aktivity při radiologických nehodách, která výrazně změkčila bezpečnostní směrnice, podle jakých tato agentura postupuje při roztavení jaderných reaktorů nebo jiných neočekávaných únicích radiace. Vynašeči z EPA to nazvali „politika veřejného zdraví, jakou by mohl přijmout snad jedině Dr. Divnoláska.“

I vynašeči z amerických jaderných zařízení (stejně jako všechny další typy vynašečů) byli v poslední době nemilosrdně pronásledováni.

Nejsou to ale jen jaderné havárie … je to tak se vším.

I americká vláda opakovaně zakrývá, jak až špatná situace je, a využívá při tom odvolání na národní bezpečnost, aby všechno udržela pod pokličkou, a mění základní pravidla a definice tak, aby jí to umožnilo v této hře pokračovat.

Když BP – kvůli trestuhodné nedbalosti – vybouchla ropná studně Deepwater Horizon, tak to vláda pomáhala zakrývat. Jen jako jeden z příkladů, vláda povolila masivní nasazení vysoce toxických rozpustidel, aby dočasně tu ropu skryla.

Vláda rovněž změnila standardy testování potravin z moře, aby předstírala, že ty vyšší koncentrace toxického PAH v našich potravinách jsou obvyklé jako vždy.

Vláda zakrývá odpornou a nezdravou povahu spousty průmyslově vyráběných potravin. Vládní reakce na propuknutí choroby šílených krav byly jednoduché: zastavili testování šílenství u krav a bránili chovatelům dobytka a zpracovatelům masa v dobrovolném testování svých vlastních krav.

EPA právě zvýšila dovolené množství nebezpečných pesticidů o 3 000 % … a předstírá, že to nebude mít na zdraví nepříznivý účinek.

V reakci na nové studie ukazující podstatné nebezpečí geneticky modifikovaných potravin schválila vláda legislativu, která je více méně na naše talíře vnucuje.

Středisko po kontrolu nemocí – řídící agentura pověřená v Americe potýkáním se s nemocemi – zakrývalo otravy dětí olovem v oblasti Washington DC.

Bývalý šéf Národní akademie zdravotnictví a bezpečnosti při dolování řekl, že vláda zametla pod koberec závažnost nehody s uhelných popílkem v Tennessee.

A poté, co došlo k výpadu proti výrobcům léků, že při schvalování léků používají podvodná data, tak FDA dovolila potenciálně nebezpečným lékům, aby směly zůstat na trhu.

A v těchto dnech už by opravdu cynici mohli říci, že hlavní funkcí vlády je teď cpát prachy do gigantických korporací a krýt je, když se jejich lumpárny provalí. Americká vláda cenzuruje reportéry přinejmenším stejně tolik jako ta japonská.

Zde je čerstvý článek, že odborná publikace z výzkumu zjišťující značné zvýšení výskytu rakoviny u GMO krmených potkanů musela být stažena. [/quote]

  • Související články k tématu jsou  ZDE .

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  globalresearch.ca