Ministryně Theresa May tvrdila, že muslimům v Británii přináší zákon šaría „ohromné přínosy“, když spolu s tím plánuje „nezávislé vyšetřování“ vedené muslimy a řízené dvěma „vůdčími imámy“, zda snad náhodou nejsou některé z kontroverzních rozsudků těchto soudů v rozporu s britskými zákony o rovnosti pohlaví. Tato předjímaná revize prošetří, zda se u islamistických soudů v Británii náhodou zákona šaría „neužívá nekorektně“ a „nezneužívá“ k diskriminaci žen, tvrdí ministryně vnitra.


Pravidelně na Radio 4 v pořadu Myšlenka dne promlouvající profesorka Mona Siddiqui, označená jako expertka na islámskou teologii, bude předsedat šetření pátrajícím, zda soudy šaría porušily britské zákony o rovnosti pohlaví, hlásí The Telegraph.

A tak, aby muslimům poskytl další ujištění, tak nevolený náměstek ministerstva vnitra Lord Ahmad z Wimbledonu (bývalý vicepresident muslimské mládeže AMAYA) vydal ministerské prohlášení, že tato revize se nebude zabývat legalitou samotných těchto soudů s tvrzením, že zákon šaría je pro muslimy v Británii „průvodcem“.

K reviznímu panelu patří penzionovaný soudce nejvyššího soudu Sir Mark Heley, specialistka na rodinné právo Anne Marie Hutchinson a navíc už uvedená madame Siddiqui, když v souladu s tím byli jmenováni i tři další muslimové. Těmi jsou advokát Sam Momtaz a „vůdčí imámové“ Sayed Ali Abbas Razawi a Qari Asim, kteří budou tomuto panelu radit ohledně náboženských a dalších teologických otázek týkajících se různých aspektů zákona šaría a toho, jak se má uplatňovat.

Paní May konstatovala: „Mnoho britských lidí různých vyznání postupuje podle svých náboženských přikázání a praktik, přičemž si užívají značných přínosů, které jim takové vedení nabízí.“

„Údajně bylo mnoho žen oběťmi toho, co se jeví jako diskriminační rozhodnutí přijatá radami šaría, a to budí vážné obavy.“

„V naší zemi existuje vláda jediného zákona, který poskytuje práva a bezpečnost pro každého občana.“

„Profesorka Siddiqui nám s podporou panelu v silně vyváženém složení akademiků, náboženských a právních expertů pomůže pochopit, zda došlo v jisté míře k nesprávnému použití nebo zneužití zákona šaría, a poskytne vládě určitá doporučení k tomu, jak to řešit.“