Zdá se, že je to vzorec pro ovládnutí světa supervelmocí: masivní dohled + použití vojenské síly v zahraničních válkách a domácí kontrola občanů (např. obrnění policajti, nacpané věznice, atd.) + ovládání všeho elitami pro jejich vlastní zájmy = mezinárodní a vnitrostátní dominance strachem a silou. Doma je to nazýváno „národní státní bezpečností“. Je to stav, který je nyní na místě v USA. Národní bezpečnostní stav je stav, který má následující charakteristiky (od Jacka Nelsona-Pallmeyera, Brave New World Order ; Gary Willse, Bomb Power a Andrewa Baceviche, Washington Rules):


[quote align="center" color="#999999"]

1) Je fixace na údajné zahraniční nepřátele a "hrozby", které představují pro vlast.

2) Používání "hrozby" pro zdůvodnění jakýchkoliv vojenských opatření na "pacifikaci" těchto nepřátel.

3) Udržování politické a ekonomické moci ne primárně lidí, ale ozbrojených složek (a zbrojařů).

4) Používání metody propagandistického zúžení politické diskuse a pouštění strachu na lidi označováním nepřátel státu (např. Trumanova doktrína v projevu z roku 1947: "Totalitní režimy" kdekoli na světě "podkopávají … bezpečnost Spojených států").

5) Používání mnoha apelů ve prospěch "národní bezpečnosti", jako odůvodnění pro směřování k další expanzivní hegemonii. [/quote]

Zde je popsáno, jak vzorec funguje:

[quote align="center" color="#999999"]

1) Vytvořit hegemonii je cílem státu, ať už domácí nebo zahraniční politiky (Chomsky to nazývá "velká imperiální strategie" -viz Hegemony or Survival, Ch. 2). Je to "Musíme vládnout" syndrom (viz Andrew Bacevich, Washington Rules). Dominance je obecně definována jako přinucení ostatních, aby žili podle vybraných zákonných vzorů, a to je hegemonie: Washington určuje pravidla pro jiné národy. To, podle mého názoru, je součástí nového chápání doktríny "americké výjimečnosti", která startovala po druhé světové válce, a vrcholí v Bushových a Obamových rocích. To znamená, že Spojené státy jsou nejen kvalitativně odlišné od ostatních národů, ale "lepší" nebo "nad" jinými, a proto "přirozeně" vyvolení k ovládání ostatních.

2) Hlídání (tj. tajné a elektronického sledování) a eliminování potenciální soutěže o hegemonii. Praxe pravděpodobně začala v roce 1945 organizací služeb Strategii Services Uni, tajných zpravodajských a kontrašpionážních jednotek americké vlády, které byly postupně absorbovány CIA, začínající od roku 1947, kulminující ve vytvoření organizace National Security Agency. Od r. 1952 byl úplný „národní bezpečnostní stav“ již na místě, připraven na jakoukoli údajnou hrozbu pro USA.

Rétorika národní bezpečnosti státu překroutila důvody pro tuto akci na – z důvodu "ohrožení našich národních zájmů", i když ve skutečnosti je to jen hrozba pro zájmy licitace agentů se státním komplexem. Příklady o tom oplývá historie USA. Jen pouze v nedávné historii to můžeme vidět ve "válce proti terorismu" prezidenta Reagana ve Střední Americe v roce 1980, v americké válce v Iráku, Libyi a Sýrii, v rétorice vlády a médií týkající se těch, kteří zpochybňují americkou zahraniční politiku, označující je jako "anti-Američany", nebo dokonce "teroristy." Přidejte k tomu skutečnost, že USA má přibližně 755 amerických vojenských základen po celém světě, že se snažila svrhnout národní lídry od Íránu po Kubu, Venezuelu. Když nejsou svrženi, jsou špehováni i světoví vůdci jako je Angela Merkelová v Německu a Dilmah Vanna Rousseffová v Brazílii. Všechno jsme to viděli v Obamově alarmujícím rozšíření Bushovy "války proti teroru", tím, že byla přeměněna značka "války proti teroru" na "výzvu americkým zájmům", při zachování politiky Bushovy éry války proti teroru.

3) Používání domácího teroru, s odvoláváním na ideu "nejvyšší nouze" z důvodu "pokračující hrozby" např. komunismus; Al-Káida; terorismus; Isil; Isis.

Definováno podle politologa Michaela Walzera (ve spravedlivých a nespravedlivých válkách) jako hrozba, která způsobuje strach nad rámec běžných obav z války. Tato hrozba a strach může "vyžadovat" určitá opatření v rámci válečných konvencí. "Válečné konvence" jsou soubor norem, zvyků, profesních pravidel, právních zásad, náboženských a filozofických principů a dvoustranných ujednání, která formují naše soudy o vojenském chování – uváděné nejvýslovněji v mezinárodním právu.

Problém je, že většina z toho, co vlády klasifikují jako "nejvyšší nouzi (Supreme Emergency)", je nejen trvalý nebo pokračující stav, ale jeho kořenem je pouze výraz vlastního zájmu instituce, nebo účelnosti dát přímý impuls usilování o hegemonii. Dále, tato kategorie "nejvyšší nouze" se stává spíše pravidlem než výjimkou a pak institucionální myšlení vlády se stává "výjimečným stavem (State of Exception)" (viz Georgio Agamben, States of Exception), spíše než "stavem nejvyšší nouze". Například my teď víme, že během druhé světové války, kdy Winston Churchill používal termín "nejvyšší nouze", popisoval britskou situaci v roce 1939. Byla to řečnická fráze navržená tak, aby oslabila odpor britského lidu a vlády k udržení extrémní brutality zavrhující válečné konvence.

Tato praxe častého používání „stavu nejvyšší nouze“, ospravedlňující drakonickou vládní politiku, dnes pokračuje. K některým příkladům za prezidenta Bushe patřil požadavek Bushe mít pravomoc zadržet bez omezení, každou osobu, včetně amerických občanů, prohlášenou za "nepřátelské bojovníky" nebo "osoby podezřelé z terorismu". Požadoval silnou preventivní válku a neomezené zadržování; a " Domestic Security Enhancement Act of 2003", který posílil stát, aby mohl zrušit něčí občanství pro poskytování jakéhokoli typu "materiální podpory" organizaci, kterou stát považuje za zapletenou s terorismem.

Praxe „nejvyšší nouze“ pokračovala pod vedením prezidenta Obamy. Jen pár příkladů: Obamovo tvrzení, že má výkonnou pravomoc nařídit atentát na americké občany; jeho pokračování koncentračních táborů v Guantánamu, Iráku a Afghánistánu; jeho opomenutí zastavit veškeré praktiky mučení; a jeho zvyšující se útoky drony v Pákistánu a Jemenu, z nichž všechny jsou prováděny pod hlavičkou "reakce na teroristické hrozby," nebo dokonce, "bránění útokům proti Americe."

A jako vždy, mainstreamová média USA působí jako podporovatel toho všeho. Glenn Greenwald a reportéři pro The Intercept přinášejí řádné a věcné příkladů tohoto působení mainstreamu, stejně jako samy prosazují čestnost a přesnost ve zpravodajství. Jedna z posledních vynikajících analýz viz Greenwald, "největší překážkou anti-muslimského obchodu se strachem a fanatismem je realita" (6/24/15).

Můžeme tedy vidět, že důvod "nejvyšší nouze", aby občané ve strachu, a také v nenávisti "k odlišným", buď "cizí hrozbě", nebo rasová hrozbě (např. strach z afroameričanů , muslimů, atd.) je umožnění domácí a zahraniční nadvlády. Jakákoliv "hrozba" bude použita. Tato metoda je vybudovat "hrozbu", zatímco ve skutečnosti vláda a její agentury vidí občany a jejich sílu jako nepřátelskou – jako ohrožení pro dominanci státu.

Vzhledem k tomu, že byla zavedena tato praxe, američtí občané k tomu otupěli. V důsledku toho již vláda dokonce apeluje na specifické hrozby. Vládní úředníci teď spíše pouze apelují vágními "hrozbami", jež mají sloužit účelu udržení strachu naživu. Například FBI i nadále činí prohlášení v tom smyslu, že "zabránila x počtu teroristických útoků" prostřednictvím dozoru, zatímco podrobně o žádném neinformuje. Poslední taková "teroristická hrozba" byla 4. července o víkendu (viz Fair.org – "Něco muselo být zmařeno (Got to be Thwarting Something)", 15-07-11).

4) Pravidelné, neohlášené, Kongresem neschválené války

Užívá se následující dvoustupňový mechanismus:

a) "Stav národní bezpečnostní je automatickým právním zdůvodněním pro jakoukoli vojenskou akci."

 • Národní bezpečnostní stát vidí jakýkoli stát, který nepodléhá jeho diktátu, jako nepřítele, čímž se vytváří Casus Belli (důvod k vypovědění války). To je přesně opak etického a právního konceptu "Just Cause" (právního zdůvodnění), což znamená útok jiného národa buď se vyskytující, nebo hrozící.
 • Zvažte například nedávné vojenské akce na Středním východě, vykonané přímo použitím, nebo na základě, plné moci. Odkud pochází ropa budoucnosti a kde je největší potenciál anti-USA nepokojů, které ohrožují naši hegemonii? Odborníci se obecně shodují na následujícím seznamu: Írán, Irák, Kuvajt, Saúdská Arábie, Alžírsko, Angola, Libye, Nigérie, Súdán, oblast Kaspické moře (skládající se z Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu) a Latinská Amerika (skládající se z Venezuely, Mexika, Kolumbie a Ekvádoru).
 • Jaké jsou globální strategie USA pro zajištění jejich dominantního postavení v těchto regionech pro 21. století? Mezi jinými akcemi, USA a NATO nyní mají vojáky a vojenské základny se sídlem v Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Turkmenistánu, Ázerbájdžánu a nyní kriticky, na Ukrajině. První čtyři z těchto zemí se dohodly na dodávkách ropy a zemního plynu do zemí NATO, a tím jsou podkopávány dohody, které zahrnují tyto země a Rusko, Čínu a Írán. V souvislosti s tím USA přímo podrývají pokusy Ruska, Číny a Íránu, aby pokračovaly ve svých dohodách se zeměmi střední Asie o ropě a zemním plynu. To platí zejména pro TAPI (Turmenistan-Afghánistán-Pákistán-Indie) plynovod vedoucí z Kaspického moře do Indie, který zabil plynovod Írán-Pákistán-Indie vyjednávaný mezi nimi (IPI). Stručně řečeno, TAPI je hotový produkt americké invaze do Afghánistánu. Od NATO se očekává použití vojenské síly k ochraně potrubí, a tím upevnění západních sil v regionu (viz Rick Rozoff, "Války bez hranic (Wars Without Borders): Washington zvýrazňuje tlak do střední Asie," Global Research 30. ledna 2011).
 • Podobné machinace USA byly provedeny se západní Afrikou a dokonce i Latinskou Amerikou. Například USA zavedly menší typ vojenských základen – o kterých ministerstvo obrany mluví jako o "lilii ochran" (lily pads) – v oblouku běžícím z And v Jižní Americe, přes severní Afriku a celý Blízký východ, na Filipíny a Indonésii.Tato místa jsou strategická tím, že základy jsou umístěny v (nebo v blízkosti) ropných státech světa. V Latinské Americe používá americká armáda základny v Paraguayi k monitorování a v tlaku proti bolivijské a venezuelské vládě, protože obě země znárodnily jejich ropné společnosti.
 • Dále, podle The London Guardian , v dubnu 2002 USA tajně podporovaly a organizovaly vojenský převrat ve Venezuele, v reakci na znárodňování venezuelské ropné společnosti PDVSA prezidentem Hugo Chávezem.
 • Nenechte se zmást nedávnou dohodou USA s Íránem. USA má stále vojenské oči cílené na Írán. Je všeobecně známo, že Bushova administrativa málem šla dvakrát do války s Íránem, během Bushova funkčního období. Také Obama sám se pokoušel rozdmýchat převrat v Íránu přes proxy server, prostřednictvím "Zelené revoluce" v roce 2009. Role Íránu je dvojí: geografická a geologická. Geograficky Írán leží mezi třemi důležitými moři pro námořní trasy: Kaspickým mořem, Perským zálivem a mořem Ománu, a je zeměpisným průsečíkem pro Blízký východ, Asii a stepi Ruska. Geologicky, hned po Saudské Arábii (264 miliard barelů), má Írán největší zásoby ropy na světě (132 miliard barelů). To, že Spojené státy chtějí ovládnout Írán je mimo jakoukoli pochybnost. Írán je zcela obklopen vojenskými základnami USA v Perském zálivu, v Pákistánu, v Afghánistánu, v Turecku, v Iráku, na Kypru, v Izraeli, v Ománu, a na ostrově Diego Garcia. Írán sám se stal "kandidátským státem" (spolu s Indií a Pákistánem), v Šanghajské organizaci pro spolupráci (SCO). Vytvořila ji Čína v roce 2001 s členy Ruskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Uzbekistánem a tito členové se dohodli na vzájemné ekonomické a vojenské spolupráci.

b) "Národní bezpečnostní stát je sám sobě autoritou."

 • Spojené státy mají za sebou dlouhou historii jednání podle vlastního přání, bez ohledu na rezoluce OSN a mezinárodní právo. Pokud začneme s Bushovou administrativou a americkými spisovateli, kteří podporovali válku v Iráku, dali jasně najevo že nevěří, že by USA potřebovaly souhlas OSN k výkonu "preventivní války." Nicméně, podle současného a rozporuplného zvyku, všichni podobně uvedli, že při útoku na Irák byly prosazovány rezoluce 687 a 1441 Rady bezpečnosti OSN.
 • V protikladu k postoji USA stojí mezinárodní právo. Norimberský tribunál dospěl k závěru: "preventivní akce v cizí území, je odůvodněna pouze v případě "okamžité a naprosté nezbytnosti sebeobrany, která nedává na výběr žádné prostředky a žádný čas k uvažování““. Podle této definice byly všechny útoky na Irák, Libyi a Sýrii neopodstatněné.
 • Dále idea, že USA mohou obejít mezinárodní orgány a používat pouze svou vlastní autoritu pro poslání své armády do jiné země, předpokládá, že unilateralismus překonává mezinárodní právo tím, že jeden dominantní národ zjišťuje, co je nejlepší pro něj a pro svět a podle toho jedná, bez ohledu to, zda je či není ve shodě se zbytkem světa. Vzhledem k tomu, že vylučuje dialog a co je důležitější, nároky principu univerzality, princip vyžadující etické myšlení, ideu jakéhokoliv národa – že má vlastní orgány k morální či právní analýze války.
 • Konečně, porušení Charty OSN je současně porušením článku IV. americké ústavy, která říká, že "všechny smlouvy učiněné … pod autoritou Spojených států, musí mít pro zem nejvyšší právní váhu …"
 • Toto kritérium dnes nesplňují invaze USA a NATO do jiných zemích. Dále riskují, že zažehnou ve světě válečný oheň, možná dokonce za použití jaderných zbraní. (Pro více informací k tomuto bodu, viz Michel Chossudovsky, Scénář III. světové války (Toward a WWIII Scenario) a Globalizace války (The Globalization of War)). [/quote]

Část druhá dokončí a zanalyzuje tuto část.

Dr. Robert Abele je držitelem Ph.D. z filozofie na Marquette University a M.A. titulu z teologie a božství (Theology and Divinity). Je profesorem filozofie na Diablo Valley College, v Kalifornii v zálivu v San Franciscu. Je autorem čtyř knih, včetně uživatelské příručky k zákonu USA PATRIOT Act, a Anatomie podvodu (The Anatomy of a Deception) : logické a etické analýze rozhodnutí o invazi do Iráku, spolu s četnými články. Jeho nová kniha, Racionalita a spravedlnost (Rationality and Justice), je očekávána v r. 2016.

Překlad: P. Rejf

Zdroj: globalresearch.ca