Proselytický web Sharia4czechia ukončil k 1. srpnu 2015 činnost. Podle oznámení na stránce budou aktivity pokračovat jiným a efektivnějším způsobem. Web je nově směrován na stránku Islámská výzva. Na webu nadále zůstává přístupný výklad české legislativy, podle které je islamizace České republiky legální. Iniciativa uvažuje o paralelním právním systému. Proselytismus je činnost sledovaná Bezpečnostní informační službou, uvádí na svých stránkách webový portál ceska-justice.cz.


Iniciativa z webu sharia4czechia.com zdůrazňuje, že obyvatelé ČR mají ústavou zaručenou svobodu náboženského vyznání, a proto český stát nijak neřeší probíhající islamizaci ČR: „Nikdo nemůže nikoho nutit, aby v Boha věřil, nebo nevěřil. Z tohoto pohledu islamizaci český stát nijak nereguluje, protože přistupuje ke všem obyvatelům stejně, bez rozdílu jejich víry. Stejně tak neexistuje zákon, který by definoval ,tradice a kulturu´, která se musí v ČR dodržovat.Proto v probíhající islamizaci česká legislativa nijak neřeší, jestli někdo odmítá slavit Vánoce, odmítá chodit v plavkách na koupaliště, nebo odmítá jíst vepřové. Islamizace a odmítání některých českých tradic a kultury je tedy zcela legální a v rámci osobní volby,“ uvádí doslova iniciativa. Z webu nebylo nikdy patrné, kdo za iniciativou stojí.

Aby došlo k úspěšné islamizaci ČR a celé Evropy, je podle Sharia4Czechia nutné, aby v ní hrál hlavní roli „evropský živel“, tedy sami Češi a Evropané, kteří věří v Boha, aby předali poselství svým rodinám, sousedům, spolužákům a kolegům, se kterými jsou si blízcí z důvodu stejného původu. „Snaha o islamizaci České republiky je naší povinností, je legální – přesněji, zákony osobní přesvědčení víry/nevíry v Boha neřeší a nevyvozuje z toho žádné následky – a zcela upřímně věříme, že i prospěšná,“ uvádí se v archivu webu ke snaze islamizovat ČR.

Z dalších výkladů především v souvislosti s muslimským náboženským právním systémem šaríja vyplývá, že iniciativa bude v budoucnosti usilovat o právní autonomii muslimů v rámci České republiky, neboť šaría je v současnosti neslučitelná s Ústavou ČR a mezinárodními úmluvami.

To se ale může změnit: „V některých případech je podle šaría možné požadovat trest smrti, a také odškodňování pozůstalých a obětí. Další fyzické tresty, které v islámu bez pochyby existují, určené jen muslimům, jsou závislé na změnách mezinárodního práva, evropské legislativy a české ústavy, které je dnes neumožňují a jako muslimové i nemuslimové to respektujeme, jako výsledek historického vývoje. Jaký bude mít vězeňský, justiční a trestní systém vývoj v celosvětovém měřítku, je dnes těžké odhadovat. Další cestou je právní autonomie náboženských menšin, která je také podmíněna zcela novým vnímáním práva a týkala by se jen členů náboženských obcí,“ uvažuje o změně poměrů iniciativa.

Podle iniciativy tato změna poměrů bude záviset na množství muslimů v ČR. Jestliže se počet muslimů bude zvyšovat, stát bude muset reagovat – například podporou slavení islámských svátků na veřejnosti a v obchodech po vzoru Francie.

Taková úvaha je logická a její správnost potvrdil již dříve odborník na islámské právo z Univerzity Palackého v Olomouci Petr Osina. Ten v univerzitním rozhlasovém pořadu vysvětlil, že islámské právo je neodlučitelnou součástí náboženství a každý muslim jej musí dodržovat. Zatím tak musí v České republice činit v soukromí a muslimská komunita je malá, takže se nemůže dožadovat, aby se islámské právo stalo součástí českého státního práva. Podle Petra Osiny však už například Německo nebo Velká Británie shledaly islámské právo ve svých systémech jako připustitelné.

Pokud by se v ČR mělo důsledně dodržovat islámské právo, jako jediný rodinný svazek by bylo například uznáno pouze manželství mezi mužem a ženou nebo mužem a ženami. Ostatní svazky včetně homosexuálních by podle iniciativy mohly být řešeny jako smluvní svazky mezi občany. Že tomu zatím takto není, muslimům v tuto chvíli nevadí: „Některé vedlejší části práva, odvozené od šaríatských zásad, jsou v rozporu s dnešní ústavou ČR, zejména v některých otázkách trestního práva. Nejedná se o záležitost, která by byla z věroučného pohledu kritická pro život a praktikování islámu v ČR, a proto není důvod ani potřeba (ani náboženská povinnost) tyto věci prosazovat. Podle šaría muslimové de facto žijí kdekoli na světě odjakživa, tedy i v ČR,“ uvádí iniciativa.

Důvodem ukončení provozu webu Sharia4Czechia je“ vnitřní reflexe islámské osvěty v ČR“, která do budoucna nepočítá s webem sharia4czechia jako prioritou: „Veřejné osvětové aktivity by měly směřovat jinou, efektivnější cestou. Děkujeme všem čtenářům za přízeň a přejeme všem Boží vedení a milosrdenství,“ stojí nyní na titulní straně webu, odkud vede cesta k nové stránce pod názvem Islámská výzva a k výkladům v archivu. Proselytické weby sleduje v ČR Bezpečnostní informační služba, jak vyplývá z její výroční zprávy.

Proselytismus je cílené získávání nových věřících pro nějakou náboženskou společnost změnou jejich původního náboženského přesvědčení.

Proselytismus je často chápán negativně, jako druh nátlaku. V historii se také často o skutečný nátlak jednalo. V současnosti je v některých státech, zejména islámských, proselytismus trestný. Mezi některými církvemi také existují dohody o neprovozování vzájemného proselytismu.

Zdroj: pz.cz