Loni Brusel vyplýtval více než půl miliardy liber (19 mld Kč) na přímou propagaci EU přes výdaje na publikace a komunikace, zjistil nový výzkum. Navíc bylo dalších 3,1 miliardy liber (117,18 mld Kč) uděleno do rozpočtů, do nichž patří opatření na propagační výdaje, což je významně více oproti těm 1,9 miliardám liber (71,82 mld Kč) k dispozici v roce 2008, kdy podobný audit proběhl naposledy. Tato čísla odhalená Business for Britain v nové zprávě obsahují i 100 000 liber (37,8 mil Kč) utracených za komiksy a dětské knihy navržené k propagaci EU pro velice mladé, což vedlo k obviněním z „propagandy“ a „indoktrinace“.


Tento mozkový trust se k těmto číslům dostal, když úmorně procházel rozpočet EU za rok 2014 řádek po řádku. Když to dělali, tak zjistili, že 664 099 133 € (17 864 266 678 Kč) bylo utraceno za to, co nazvali „primárními výdaji“, kde byly peníze použity na přímou sebe-propagaci.

Dalších 2 097 541 229 € (56 423 859 060 Kč) bylo umístěno na sekundární výdaje použité jak na propagační aktivity, tak na ostatní položky, a dalších 1 116 520 243 € (30 034 394 537 Kč), kde některé rozpočty „mohly“ být použity na „sebe-propagaci“.

Téměř 443 milionů € (11 916 700 000 Kč) z těchto peněz bude muset pocházet z UK skrze platby do rozpočtu EU.

Mluvčí Business for Britain zdůraznil, že tyto peníze použité k placení komiksů a obrázků pro děti pocházely z rozpočtu a nebyly zahrnuty do kategorie ‚Primárních‘. „To předvádí, že značná část ‚propagandy‘ EU může být financována mimo rozpočtovou třídu jako tzv. ‚Sekundární‘ a ‚Terciální‘,“ okomentoval to.

Tyto materiály dětem ve 23 různých jazycích vysvětlují, proč je třeba EU podporovat. Podle Times v jedné brožuře říká malý chlapec svým spolužákům: „Můj táta říká, že Evropa je mrháním penězi.“ Je urychleně učitelkou opraven, když ho tato informuje, že EU utrácí 101 miliard € (2 717 mld Kč) rozpočtu „velice uvážlivě.“ Dodává, že pouze jedno procento se ztratí v podvodech, zatímco 94 procent jde přímo na vylepšení životů lidí.

Místo-šéf UKIP Paul Nuttal vyzval k zákazu těchto komiksů. „Školský zákon z roku 1996 jasně uvádí, že prosazování nebo propagace jednostranných politických hledisek je ve školách přísně zakázána,“ řekl. „Děti by měly mít svobodu studovat, aniž by byly indoktrinovány.“

Dodal, že je směšné prohlašovat, že rozpočet EU byl dobře použit, když řekl: „Nikdo nevysvětlil, proč účetnictví EU už nebylo auditory podepsáno 19 let.“

Evropská komise tyto komiksy a další propagační materiály obhajovala, a trvá při tom na svém, že je přeci její povinností informovat občany o svých politikách. Mluvčí Komise dodal, že obvinění z propagandy jsou „směšná“.

Ovšem jinde Komise sama zjevně uznává, že její propagační materiály jsou převážně za hranicí prostého uvádění neutrálních fakt. Ve své komunikační strategii Komise uvádí, že věří, že „neutrálních faktických informací je samozřejmě zapotřebí, ty ale samy o sobě nestačí.“

Každopádně je propagace politik EU úkolem, který Komise jasně bere velice vážně: V roce 2014 Generální direktorium Evropské komise pro komunikaci (DG COMM) obdržel 246 milionů € (6,617 mld Kč) rozpočtu umožňující mu zaměstnat celkem 1 029 lidí. Když je to tak, potom se těší jak většímu rozpočtu, tak většímu personálu než samotné EU Generální direktorium pro rozpočet či EU Generální direktorium pro obchod.

Mluvčí Business for Britain řekl: „Výdajová určení v této zprávě odhalila, jak se rozsah výdajů EU v této oblasti vytáčí v rostoucí spirále od té doby, kdy byla tato organizace poprvé spuštěna, aby využívala rozpočtu na ‚informační‘ kampaně v polovině 90. let.

„Tato zjištění vyvolávají otázky ohledně role, kterou může EU sehrát při ovlivňování voličů během nadcházejícího referenda o EU.“

„S tím, jak EU v posledních letech významně rozšiřuje své výdaje na vlastní propagaci, je životně důležité, aby byly do Zákona o referendu k EU vloženy odpovídající pojistky, aby se zajistilo, že se nebude uplatňovat žádný nepatřičný vliv na voliče během kampaně k referendu. Je třeba, aby organizace přející si intervenovat do debaty byly transparentní ohledně toho, zda nejsou příjemci jakéhokoliv financování z EU.“

Generální ředitel Business for Britain Mattew Elliott řekl: „S tím, jak britští daňoví poplatníci do rozpočtu EU přispívají více a více, je ohromující, že Brusel vyhazuje naše těžce vydřené peníze na propagandu propagující Evropský projekt.“

„Indoktrinace dětí v učebnách a financování k EU přívětivých neziskovek je naprosto nepatřičné zneužití peněz daňových poplatníků, když se doma rozpočty krátí.

„Až budeme na podzim Parlament debatovat o Zákonu o referendu k EU, tak bude kriticky důležité, aby poslanci zabránili, aby EU nezneužila svého ohromného rozpočtu na styk s veřejností k vymytí mozků voličům a aby tak záludně neovlivňovala výsledek.“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: breitbart.com