Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v neděli začíná pracovní návštěvu Kataru (ta potrvá do 3. srpna). V Doha bude Lavrov přijat emírem státu Katar – Sheikh Tamin Bin Hamad Al-Thanim – a povede rozhovory s katarským ministrem zahraničí Khalid Bin Mohammedem al-Attiyah. Ruský ministr bude mít rovněž trojstrannou schůzku s kolegy ze Spojených států a Saúdské Arábie – s Johnem Kerrym a s ministrem zahraničí Adel Al-Jubeirem.


Moskva říká, že Katar je jedním z hlavních partnerů Ruska v oblasti Zálivu. „Naše dvě země udržují na vzájemné důvěře založený dialog o široké škále problémů regionální a mezinárodní agendy,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.

Ruský ministr plánuje s katarskými vůdci diskutovat o otázkách mírového urovnání v Sýrii, v Jemenu a v Libyi „s důrazem na úkol konsolidovat úsilí mezinárodní komunity v hledání vzájemně přijatelných řešení jejich akutně pokračujících vojenských a politických krizí včetně efektivní koordinace boje proti všeobecné hrozbě terorismu představované skupinami jako Islamistický stát (IS), Al-Kaiída a podobnými extremistickými skupinami.“

Rusko-katarské rozhovory se budou převážně soustřeďovat na posilování stability v oblasti Perského zálivu. Rusko v tomto kontextu Katar upozorní na koncept vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v tomto strategicky důležitém regionu světa, kterou Moskva v posledních několika letech prosazuje.

„Dopodrobna se bude diskutovat o roli a místě Íránu v mezinárodních záležitostech po dohodě ve Vídni o íránském jaderném programu mezi Íránem a šesti mezinárodními zprostředkovateli (pěti stálými členy Rady bezpečnosti OSN a Německem),“ uvedlo ministerstvo.

Během rozhovorů s katarskými partnery se plánuje zabývat se otázkami dalšího zlepšování mezinárodního smluvního rámce bilaterálních vztahů včetně probíhajících prací na rusko-katarské mezivládní dohodě o spolupráci při mírovém využití atomové energie stejně jako o četných meziministerských dokumentech.

Strany rovněž plánují prodiskutovat záležitosti spojené s výměnou zkušenosti při přípravě události Světového poháru FIFA, které budou Rusko a Katar hostit v letech 2018 respektive 2022.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: strategic-culture.org