S tím, jak se minulou středu do aténských ulic poté, co řečtí zákonodárci schválili druhou sadu předběžných akcí před vykoupením, vrátily moto-kolony věřitelů, je teď napětí pochopitelně vysoké. Jsou to konec konců ty samé „instituce“, které Yanis Varoufakis s velkou slávou z Řecka po lednovém převzetí moci vykopl, a ty zase přišly, aby představovaly útisk Řeckého lidu, a jsou teď symbolem dluhového nevolnictví této země.

Ač počátkem letošního roku došlo k absurdnímu pokusu změnit značku ze strašlivého jména „Trojka“, tak se ale nové a dost amorfní přízvisko – „instituce“ – neuchytilo, a možná, protože všichni zapojení cítí potřebu dát skupině, kterou Řekové považují za metlu Egeidy, nové jméno, aby se vyjednavači cítili při svých cestách do Atén bezpečněji, tak teď věřitelé do svého kolektivu přibrali Evropský stabilizační mechanismus (ESM) a přejmenovali se na „Kvadrigu“.


To opravdu (a bohužel) není vtip. Zde je to od MNI:

[quote align="center" color="#999999"]

Zdroj z Komise rovněž uvedl, že skupina formálně známá jako Trojka se teď přejmenovává na „Kvadrigu“, aby se uvedlo přibrání ESM do rozhovorů.

„Kvadriga je název inspirovaný pro tento nový projekt presidentem Komise Jean-Claude Junckerem,“ řekl zdroj z Komise s dodatkem, že „strana EU je trochu nervózní, že ještě nezná stanovisko MMF.“[/quote]

Předpokládáme, že odkaz na „postoj“ MMF se zde týká výše výkupu z dluhů a výhledu na úlevu z dluhů, a nikoliv volby nové přezdívky, ať je to ale jakkoliv, tady je definice „kvadrigy“ z Wikipedie:

[quote align="center" color="#999999"]

Kvadriga (z latinského quadri, tj. čtyři, a iugum, tj. jho, chomout) je vůz nebo kára tažená čtyřmi koni vedle sebe (je to ekvivalent z Římského impéria ke starořeckému tethrippon). S tím se závodilo při antických Olympijských hrách a při jiných soutěžích. Na řeckých vázách a basreliéfech bývá zobrazována v profilu jako kára bohů a hrdinů. Kvadrigu přijali do závodů vozů ve starém Římě. Kvadrigy představovaly emblémy triumfu; Vítězství a Osudu a často je zobrazována, jak ji řídí triumfující žena. V klasické mytologii je kvadriga kára bohů; Apollon bývá vyobrazován, jak řídí svou kvadrigu po nebesích, čímž přináší denní světlo a zahání tmu.[/quote]

Nenapadá nás, co by mohlo být ještě ironičtějšího než skutečnost, že obraz, který se kdysi objevoval na řecké keramice, je teď symbolem nevolnictví, neboli „vozu bohů“, kterými v tomto případě budou eurokraté a činitelé MMF.

Ať je to jakkoliv legrační – ač poněkud smutné, tak asi nejtragičtější ironie v celém tom úsilí o změnu značky je to, že nejspíš nejvýznačnější zobrazení kvadrigy na světě sedí na vrcholu Brandenburské brány v Berlíně.

Pohleď, Řecko, na nový symbol tvého věčného dluhového otroctví:

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com