Agenturou pro výběr daně z CO2 je naplánována Světová banka Skupina Bilderberg plánuje dát poslední požehnání agendě globální daně z uhlíku, která se podle našich vnitřních zdrojů už naplno rozbíhá, s tím ovšem, že tou hrozbou, co má nahradit člověkem způsobené globální oteplování jako hlavního tahouna, který má elitě zařídit tu post-industriální revoluci, budou teď ohrožené druhy. Zdroj Alexe Jonese uvnitř Bilderbergu mu řekl, že tato tajnůstkářská kabala pořád ještě plánuje využití Světové banky jako agentury pro výběr globální daně z CO2.

Šéf Světové banky Robert Zoellick se letošního piklení v Chantilly ve Virginii také účastní, jak uvádí oficiální seznam účastníků.

Letos se Bilderbergu účastní četní zástupci ekologistických hnutí, aby pomohli tuto agendu protlačit dál, včetně Freda Kruppa, presidenta Environmental Defence Fund, skupiny, která si hrabe peníze ve jménu boje proti klimatické změně a navíc je úzce provázána s některými z největších korporací planety, včetně McDonalda a FedEx.

V reakci na zprávu OSN, která volá po podobném posuvu, bude od té široce diskreditované mantry člověkem vyrobeného klimatu z větší části upuštěno ve prospěch centralizace moci jinými prostředky, zvláště za využití záminky v ohrožených druzích a v přelidnění.

Zavedení globální daně z uhlíku už je v mnoha zemích v rozběhu. V Austrálii podnikům vyhrožují pokutami až do 1,1 milionu dolarů, pokud se pouze odváží byť i tu daň z uhlíku kritizovat, jež má nabýt účinnosti 1. července.

Mezitím byla v Evropě uvalena uhlíkové daň od počátku roku zpoplatňující emise leteckých linek výpalným ze všech letů, které jsou nad tímto kontinentem, čímž se vytváří náklad, co se nevyhnutelně přenese na spotřebitele.

Jak už jsme hlásili počátkem tohoto týdne, těžiště diskusí Bilderbergů má spočívat v Agendě 21, a má je navštívit premiérka Alberty a alarmistka globálního oteplování Alison Redford, aby na tom letošním piklení diskutovala o „ekologických otázkách“.

Agenda 21 Spojených národů je projekt, který od členských národů vyžaduje, aby přijali politiky „trvale udržitelného rozvoje“, které jsou těžko něčím víc než pláštíkem zahalujícím nové zavedení neo-feudalismu a slouží jen ke sražení životní úrovně a kvality života.

Jako po součásti tohoto úchvatu, jak nás náš zdroj informuje, Bilderbegové prahnou po tom, aby Spojeným národům plně vnutili Dohodu o volném moři jako zákon, který by tomuto globálnímu orgánu předal kontrolu nad všemi US oceánskými a vojenskými plavidly, které by platili výpalné z plavby přímo OSN.

Pravá motivace za tím tlakem Bilderbergů na post-industriální společnost byla nedávno odhalena v Londýně na konferenci ‚Planeta pod tlakem‘, během níž podstrkovali alarmisté klimatické změny svůj plán pro lidstvo, co se napěchuje do hustších velkoměst, aby se mohlo vzdát matce přírodě a vydat jí zbytek planety.

Tento proces je už v pokročilém stadiu v Kalifornii, kde zákony ke zmírnění automobilismu a emisí oxidu uhličitého už vedly k politikám, určujícím, že na jednom akru země se má postavit až 30 domů.

Jde o podobnou myšlenku jako je ta navržená noční můra ‚Plán na Opolis‘, který podstrčila organizace Fórum pro budoucnost, a v němž je lidská aktivita tuze regulovaná diktátorskou technokracií ve jménu záchrany planety s tím, že automobily by byly pro osobní užití zakázané a přístupné jen členům elity.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>