V největší studii svého druhu v historii vědci přiznávají vážné zdravotní následky aspartamu. Není žádným tajemstvím, že aspartam je nebezpečným umělým sladidlem, u kterého je prokázáno, že vede ke spoustě nemocí včetně cukrovky, neurologických problémů, růstu váhy apod. Ve studii publikované v r. 2014, která trvala 10 let a zúčastnilo se jí 60,000 žen, bylo prokázáno, že ženy, které pijí 2 a více dietních nápojů denně, mají vyšší míru kardiovaskulárních onemocnění a větší riziko na takovýto problém zemřít.


[quote align="center" color="#999999"]

„Ženy, které pijí 2 a více dietních nápojů denně, mají v porovnání s ženami, jež je nepijí vůbec anebo jen zřídka, o 30% vyšší šanci mít kardiovaskulární příhodu a o 50% větší riziko, že na toto onemocnění zemřou. Jde o jednu z nejrozsáhlejších studií na tuto problematiku. Výsledky vycházejí i z některých starších dat, jako je třeba studie Dr. Ankura Vyase, jenž sledoval spojitost pití těchto nápojů a metabolických poruch. V úvahu byly vzaty samozřejmě i demografické údaje a jiné rizikové faktory jako BMI, kouření, hormonální terapie, fyzická aktivita, přísun energie, množství konzumované soli, cukrovka, hypertenze, vysoký cholesterol a přísun slezených nápojů.

V průměru ty ženy, které pily 2 a více dietních nápojů denně, byly mladší, měly větší sklony ke kouření, vyšší riziko cukrovky, vyšší krevní talk a vyšší BMI.“[/quote]

Naštěstí ale vyšly najevo i dobré zprávy. Time Magazine uvedl, že v posledních letech došlo k velkém poklesu konzumace dietních nápojů:

[quote align="center" color="#999999"]

„Jedním z důvodů by mohlo být i větší povědomí o obezitě v USA a o zdravotních problémech ústících z konzumace slazených nápojů. Dietní nápoje s umělými sladidly utrpěly propad v prodeji.“[/quote]

Zdá se, že si lidé začínají uvědomovat důležitost svého stravování, životního stylu a taky vědomého rozhodování.