Těsně po nálezu Nejvyššího soudu o sňatcích gayů přednesli Demokraté v Kalifornii návrh zákona, který by zakázal slova „manžel“ a „manželka“ k používání ve federálním zákonodárství, protože jsou „sexuálně orientující“ a diskriminující proti teplým lidem. Tato slova manžel a manželka byla už loni vymazána z kalifornského státního zákonodárství, aby se vyhovělo sňatkům stejného pohlaví. Podle nové legislativy navrhované více než dvěma tucty Demokratů by ta samá pravidla měla platit federálně.


Zákon přednesený reprezentantem Lois Cappsem, D-Calif, by zavedl nové „sexuálně neutrální“ výrazy jako „choť“ a „sezdaný pár“.

„Tento dodatek k Zákonu o rovnosti manželství uznává, že slova v našem zákonodárství mají význam a mohou nadále odrážet předsudky a diskriminaci, i když byly už naším nejvyšším soudem anulovány,“ řekl Capps. „Naše hodnoty jakožto země se odráží v našich zákonech. Stal jsem se autorem této zákonné předlohy, protože je imperativem, aby i náš federální zákon odrážel rovnost všech manželství.“

Capps řekl, že vylepšení používaného jazyka je nezbytností, aby se v něm po nálezu Nejvyššího soudu z minulého měsíce o manželství gayů odrážela „rovnost všech manželství“, když pověřuje všechny státy, aby daly licenci sňatkům stejných pohlaví.

„Teď, když jsou nucené sňatky gayů díky US Nejvyššímu soudu zákonem celé země, tak liberálové rozšiřují toto rozhodnutí všude jinde, kde ještě mohou vnutit agendu gay-lobby této zemi,“ píše Warner Todd Huston.

Mezi tím soudce z městského soudu v Toledu, který odmítl sezdat pár stejného pohlaví kvůli své náboženské víře, usiluje o poradenský nález u Nejvyššího státního soudu Ohia o tom, zda se může rozhodnout, že on sňatky gayů provádět nemůže.

„V pondělí 6. července jsem během výkonu své povinnosti odmítl oddat netradiční pár. Toto odmítnutí se zakládalo na mé osobní křesťanské víře zavedené už mnoho let. Omluvil jsem se tomuto páru za zdržení, které zažili, a popřál jsem jim vše nejlepší,“ uvedl v prohlášení Demokrat a soudce C. Allen McConnell.

Gay seskupení Eqality Toledo uvedlo, že tento pár byl tímto incidentem „pokořen“ i přes skutečnost, že byli krátce poté oddáni jiným soudcem.

[quote align="center" color="#999999"]

  • www.VEDOMI.cz
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: prisonplanet.com