Světová masmédia oznámila, že USA uskutečnily první letovou zkoušku nové jaderné pumy B61-12. Tato puma je pravdaže pouhou modifikací výrobku z 60. let, podle názoru ruských expertů to ale neubírá této události na významu. Podobné zkoušky jsou zčásti nuceným opatřením, soudí známý ruský vojenský expert Vasilij Kašin. „Každá jaderná zbraň je velmi složitým zařízením s omezenou životností. Musí se pravidelně reprodukovat a obnovovat. Nemůže prostě ležet na skladišti, jako obyčejná trhavá letecká puma.


A byla-li tato puma rozpracována třeba v 1960. letech, budou se s ní provádět neustálé vědeckovýzkumné a konstrukční práce, protože tuto základní konstrukci je třeba přizpůsobit měnící se elektronice, technologii a novým materiálům. Kromě toho jsou pro Američany důležitými směry práce prodloužení životnosti munice a zvýšení její bezpečnosti. Tedy hlavní úsilí Američanů jsou zaměřena na zachování existujícího arzenálu v bojeschopném stavu. Avšak ani v tomto rámci prostě není možno neprovádět výzkumy a nevytvářet nové modifikace zbraní", řekl Kašin v interview pro Sputnik.

Vzniká otázka, nač jsou potřebné pumy podobné B61-12, a v čem je skutečný smysl těchto zkoušek. Odpovídá ředitel Centra vojensko-politických výzkumů Moskevské státní vysoké školy mezinárodních vztahů Alexej Podberjozkin.

„Ve skutečnosti ve vojenské politice USA se nic nestává náhodou. Existují nejen koncepční plány rozvoje jaderných zbraní, ale také patřičná vojensko-technická potřeba zkoušek jaderných zbraní. Stručně řečeno, je smysl této zkoušky následující: USA potřebují stůj co stůj rozvíjet potenciál velmi přesných zbraní a jaderných zbraní malé síly. Není podstatné, jestli jde o strategickou anebo taktickou munici, protože taktická munice může také plnit strategické úkoly díky své schopnosti ničit strategické cíle s velkou přesností. Teď nejsou potřebné mohutné jaderné bojové hlavice. Díky velké přesnosti se mohou cíly ničit buď konvenční municí, anebo jadernou municí malé síly.