Rusko si předvolalo belgického velvyslance v Moskvě a hrozilo „nespecifikovanou odpovědí“ poté, co soudní vykonavatelé dali téměř 50 belgickým společnostem pokyny, aby zadržely ruská státní aktiva, což údajně připravuje scénu na zabrání ruského majetku v souvislosti s verdiktem 50 miliard $ ve sporu o Jukos. Od Ruska se v podstatě žádalo, aby se podvolilo plánu, že má zaplatit 1,6 miliardy € a uposlechlo tak do 15. června rozhodnutí ECHR, a protože to Moskva neudělala, tak se Belgie pokusila si sama platbu vynutit. Pro připomínku uvádíme, co jsme o této arbitráži řekli loni:


[quote align="center" color="#999999"]

Dnes není Haag oblíbeným místem Vladimira Putina. Po předchozích komentářích o „válečných zločinech“ se arbitrážní soud rozhodl k výnosu ve prospěch akcionářů Jukosu (a tudíž proti údajně „politicky motivované“ konfiskaci firemních aktiv ruskou vládou) s 50 miliardami $ vyrovnání (tj. polovinou požadované částky), což rychle vyvolalo hněvivou reakci ruské vlády. Ta odsoudila „jednostranné používán důkazů“ a zopakovala ohromné daňové úniky, do kterých bylo vedení zapojeno, Rusko napadlo „záhadně bezprecedentní výši přiznaného odškodného“ s tvrzením, že tento proces „se nesmírně zpolitizoval.“ [/quote]

Zde je RT k belgickému kroku se zmrazením ruských aktiv:

[quote align="center" color="#999999"]

Tito soudní vykonavatelé údajně jednali v zastoupení Yukos Universal Limited z Ostrova Man, tj. z pobočky ruského energetického giganta zrušeného v roce 2007. Dali cílovým společnostem čtrnáct dní, aby uposlechly.

Rusko se proti soudnímu zabavení ruského majetku odvolá, řekl pobočník ruského presidenta Andrej Bělousov. Podle tohoto činitele: „Je situace s tímto zabavením majetku zpolitizovaná a Moskva doufá, že se vyhne nové eskalaci vztahů.“

Dopis doprovázející tuto nótu údajně koncipovaný právní firmou Marc Sacré, Stefan Sacré & Piet De Smet obviňoval Moskvu ze „systematického pochybení při dobrovolném uposlechnutí“ mezinárodně právoplatného rozsudku.

K adresátům nepatřili jen místní kanceláře ruských společností, nýbrž i mezinárodní banky, místní pobočka Ruské pravoslavné církve a dokonce i Eurocontrol, agentura Evropského leteckého provozu s ústředím v Bruselu. Jen diplomatická aktiva, jako ambasády, z toho byla vyňata.

Tato situace nebyla neočekávaná a Rusko uvažuje o řadě opatření, jimiž se bude potýkat s možným zabavováním aktiv jak v Belgii, tak i v jiných zemích, řekl pobočník ruského presidenta Vladimira Putina Andrej Bělousov.

Yukos Universal Limited bylo v roce 2014 Trvalým arbitrážním soudem v Haagu přiřčeno 1,8 miliardy $ odškodného jako součást celkového vyrovnání za asi 50 miliard $ přiřčeného jeho bývalým akcionářům a manažerům. Soud rozhodl, že tato korporace kdysi vedená Michailem Chodorkovským, který strávil v letech 2003 až 2013 více než desetiletí v žaláři za dafraudaci a daňový únik, „byl cílem série politicky motivovaných útoků.“

Rusko tento výnos nepřijalo a řeklo o něm, že přezírá rozsáhlé daňové podvody Jukosu a představuje formu nepřímé odvety za přetlačování Ruska se Západem kvůli Ukrajině. [/quote]

A více od Interfax:

[quote align="center" color="#999999"]

Ruské instituce v Belgii, kromě diplomatických misí, ve středu obdržely od soudních vykonavatelů příkazy k zabavení státního majetku Ruské federace v jejich držbě.

Tento dokument konstatoval, že zabavení se zakládá na rozhodnutí Belgického arbitrážního soudu z 18. července 2014, které si pro „Yukos Universal Limited“ nárokuje Konkrétní částku pohledávky ve výši 1,6 miliardy euro.

Soudní vykonavatelé naznačují, že odpůrce takovéto opatření vyžadoval, „protože vznikly vážné obavy o možnost tuto náležitě splatnou sumu obdržet, zvláště kvůli systematickému pochybení Ruské federace plnit předaný rozsudek proti ní a s uvážením přístupu Ruské federace k tomuto rozhodnutí.“

Podle vysvětlení „Interfax“ kancelář zastupující vykonavatele Marc Sacre – Stefan Sacré – Piet De Smet „jsou uvedené organizace povinny do dvou týdnů ohlásit hotovost a majetek Ruské federace a dluhy k Ruské federaci.

Součástí seznamu jsou téměř všechny hlavní banky registrované v Belgii a i organizace jako „Eurocontrol“, který reguluje nad Evropou leteckou dopravu. Jsou v tom i všechna ruská zastoupení, kromě těch chráněných diplomatickou imunitou, až po bruselské arcibiskupství Belgické Ruské pravoslavné církve včetně zastupitelství nevládních organizací a médií. [/quote]

Ale není to jen Belgie. Francie také ve čtvrtek zmrazila konta ruských společností, čímž útočí na ruské firmy vedené francouzskou pobočkou druhého největšího zápůjčního ústavu této země VTB. Zase od RT:

[quote align="center" color="#999999"]

Francouzské orgány vynucování zákona zmrazily účty ruských společností operujících pod francouzskou pobočkou VTB, druhou největší ruskou bankou, řekl RBC její CEO Andrej Kostin. I diplomatické účty byly krátce zmrazeny, ale mezi tím byly odblokovány. „Od dnešního rána byly diplomatické účty odblokovány… Jde o malé sumy, pár desítek tisíc euro, ale účty ruských společností jsou pořád zmrazeny,“ citovali říkat tohoto šéfa banky. „Teď na tom problému pracujeme se svými právníky.“[/quote]

A odpověď Kremlu:

  • RUSKO KVŮLI ZMRAZENÍ RUSKÝCH AKTIV PŘEDVOLALO BELGICKÉHO VELVYSLANCE
  • RUSKO: ZMRAZENÍ AKTIV V BELGII JE ‘NIKOLIV PŘÁTELSKÝ ČIN’
  • RUSKO BY MOHLO ODPOVĚDĚT ÚTOKEM NA BELGICKÁ AKTIVA V RUSKU

[quote align="center" color="#999999"]

„Přestaňte s tím porušováním, jinak bude ruská strana nucena uvážit přijetí adekvátních odvetných opatření proti majetku Belgického království včetně majetku belgické ambasády v Moskvě, stejně jako jejích právních osob.“[/quote]

Lze si představit, že to během eskalace násilí na Ukrajině a zaujímání čím dál agresivnějšího postoje ke Kremlu ze strany Washingtonu a NATO poslouží jenom k rozdmýchání dalšího napětí mezi Ruskem a Evropou.

[quote align="center" color="#999999"]

  • www.VEDOMI.cz
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: zerohedge.com