Dvě témata považujeme za kriticky důležitá pro veškeré pochopení jak globálních financí, tak i posuvu geopolitického rozložení, a těmi jsou smrt petrodolaru a myšlenka na hegemonii yuanu. Loni v listopadu jsme v článku „Jak petrodolar potichoučku zhynul, aniž by si toho kdokoliv všimnul,“ uvedli, že následovat bude pomalý úpadek systému, který po desítky let sloužil k udržení dominance dolaru.


 Přede dvěma lety, nejdříve jen tlumeně, a pak čím dále hlasitěji, začal finanční svět diskutovat o tom, o čem by se nikdy ve slušné společnosti mluvit nemělo – o konci systému, který podle mnohých zaštiťoval a zařizoval status US dolaru jako rezervní měny: o petrodolaru, čili o světě, v němž země vyvážející ropu recyklují dolary, které dostanou výměnou za své ropné exporty, nákupem více v dolarech denominovaných aktiv, čímž zvyšují finanční sílu této rezervní měny, a to vede k ještě vyšším cenám aktiv a k ještě více nákupům denominovaným v dolarech atd., čímž se uzavírá sebe posilující smyčka prospěchu z toho procesu (zvláště, pokud jste držiteli v US denominovaných aktiv a v US vytištěných peněz).  

Hlavní tah odklánějící svět od US dolaru (USD), i když se o něm v první řadě píše v médiích mimo mainstream, spočívá v Rusku a v Číně stejně jako ve zbytku národů BRIC, které se ve zvýšené míře snaží distancovat od status quo US vedeného „rozvinutého světa“, které vede MMF, takže globální obchod bude čím dál více probíhat přes bilaterální uspořádání, která budou úplně petrodolar obcházet. A to se určitě již děje, jelikož nejdříve Rusko s Čínou spolu s Íránem a ještě dalšími rozvojovými zeměmi mezi sebou začaly s transakcemi úplně obcházejícími USD, a radši si zařizují bilaterální obchodní uspořádání.

Propad cen ropy posloužil urychlení úpadku petrodolaru a v roce 2014 pak národy OPEC poprvé po téměř dvou desetiletích vysály z finančních trhů likviditu.

Podle odhadů Goldmana by nová „rovnovážná“ cena ropy (tj. trvalý pokles její ceny) mohla vyústit do čistého odlivu petrodolarů 24 miliard $ měsíčně až by to do roku 2018 došlo na 900 miliard $ celkového odlivu. Důsledky, jak uvádí BofAML jsou dalekosáhlé: „… konec řetězce recyklace petrodolarů má údajně dopad na všechno od ruské geopolitiky, přes likviditu globálního kapitálového trhu a poptávku po bezpečném útočišti v podobě amerických státních dluhopisů, až po sociální napětí v rozvojových zemích jakož i strategii Fedu, jak z toho ven.“

Čína, která se chytla hegemonie yuanu, teď agresivně tlačí na svůj Fond Hedvábné stezky a na Asijskou banku investic do infrastruktur (AIIB).

40 miliard $ Fond Hedvábné stezky je podložen čínskými rezervami zahraničních měn, Exportní-importní bankou Číny a Čínskou rozvojovou bankou, které všechny usilují o zvýšení rentability kapitálu ROIC pro čínské státní podniky (SOE) přes investice do infrastrukturních projektů v celém rozvojovém světě, přičemž těch 50 miliard $ pro AIIB financovaných 57 členskými zeměmi (US a Japonsko do ní nevstoupilo) a ta poslouží k překonání tradičních multilaterálních institucí, které ve své reakci na rostoucí vliv a ekonomickou váhu členstva z řad vynořujících se trhů selhaly. Čína bude tlačit na to, aby při vypořádání transakcí AIIB hrál prominentní roli yuan, a mohla by se snažit zřídit speciální rezervy jak pro AIIB, tak pro fond Hedvábné stezky vydáním v yuanech denominovaných půjček.

Data SWIFT z počátku listopadu ukazovala, že do seznamu zemí vyrovnávajících více než 10% svých obchodních operací v čínských yuanech přibylo 15 nových zemí. „To je pro míru přijímání yuanu a jeho internacionalizaci dobrý signál. Zvláště zajímavé je využívání plateb v yuanech u Kanady, které za tu dobu ohromně vzrostlo, a to je mimořádně zajímavé, protože až dosud jsme nevídali silné přijímání yuanů v Severní Americe,“ řekl šéf business intelligence u SWIFT Astrid Thorsen.

Počátkem tohoto měsíce naznačily Čína s Ruskem, že s postupem času bude mezi těmito dvěma zeměmi vyrovnáváno v yuanech čím dále více obchodu. Od Reuters z  loňského listopadu:

Rusko s Čínou mají v úmyslu zvýšit množství obchodů vyrovnávaných v yuanech, řekl president Vladimir Putin, což uvítají čínské úřady, které chtějí, aby se této měny ve světě více využívalo.

Rusko s Čínou podníceny svými často nedůtklivosti plnými vztahy se Spojenými státy už dlouho prosazovaly snižování role, jakou dolar hraje v mezinárodním obchodu.

Omezení vlivu dolaru dobře zapadá do čínských ambicí na zvyšování vlivu yuanu a nakonec na jeho přeměnu na globální rezervní měnu. Čína, která investovala 32 procent svých rezerv 4 bilionů $ do US vládního dluhu, chce investice do rizikových dolarů omezit.

Snaha o omezení dominance dolaru začala být letos ještě více naléhavá pro Moskvu, když US a evropské vlády uvalily na Rusko sankce kvůli jeho podpoře separatistickým rebelům na Ukrajině.

„Jako součást naší spolupráce s touto zemí (s Čínou) máme v úmyslu ke vzájemným transakcím využít národních měn. Rozběhové obchody v rublech a yuanech už probíhají. Chtěl bych poznamenat, že jsme připraveni tyto příležitosti rozšířit v našich obchodech s energetickými zdroj,“ řekl v té době Putin s náznakem, že Rusko by v dalším mohlo usilovat o vyrovnávání prodejů ropy v yuanech.

Aby to Gazprom potvrdil, tak jsou od počátku letošního roku všechny prodeje ropy do Číny vyrovnávané v renminbi. Od FT:

Třetí největší producent ropy Rusko teď vyrovnává všechny své prodeje ropy do Číny v renminbi, což je nejjasnější projev toho, že Západní sankce si vynutily nárůst využívání čínské měny ruskými společnostmi.

Ruští ředitelé začali projednávat možnost přechodu od US dolaru k renminbi spolu s kremelským „příklonem k Asii“, což je zahraniční politika částečně vzniklá jako reakce na západní sankce vůči Moskvě, kvůli její intervenci na Ukrajině, ale až dosud bylo jen málo jasno ohledně toho, kolik obchodů se vyrovnává v čínské měně.

Gazprom Něft, ropná část státního plynárenského giganta Gazprom, v pátek sdělil, že od počátku roku 2015 všechny své exporty ropy z Východní Sibiře Pacifickým ropovodem do Číny prodává za renminbi.

Vývozy ropy ruských společností byly převážně vyrovnávány v dolarech až do loňského léta, kdy US a Evropa na ruský energetický sektor uvalily kvůli Ukrajinské krizi sankce…

Gazprom Něft reagoval rychleji než většina, když generální ředitel Alexander Djukov loni v dubnu oznámil, že tato společnost si zařídila dohody s 95 procenty svých zákazníků k vyrovnání transakcí radši v eurech než v dolarech, pokud potřeba toho poroste.

Pan Djukov později řekl, že tato společnost začala prodávat ropu na export v rublech a v renminbi, nespecifikoval ale, zda jsou tyto prodeje v nějak významném měřítku.

Podle výsledků Gazprom Něft za první čtvrtletí vydaných minulý měsíc na Východosibiřský pacifický plynovod připadalo 32,7 procenta ropných exportů této společnosti, tj. 1,6 milionu tun za tři měsíce do 31. března.

S tím se tedy „PetroYuan“ už oficiálně zrodil a ač FT uvádí, že „další ruské energetické společnosti se více zdráhají zbavit se dolarů ve vyrovnávání ropných prodejů,“ tak skutečnost, že ruští výrobci teď otevřeně uvažují o přechodu současně s tím, jak činitelé v US a v Evropě otevřeně diskutují o vystupňování ekonomických sankcí, naznačuje, že vyrovnávání v renminbi by se mohlo stát v budoucnu běžnější.

Abyste pochopili, proč a do jaké míry je to v současném prostředí významné, tak uvažte následující od WSJ :

Činitelé Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), která loni odmítla omezit produkci ropy, to odůvodňovali tím, že udržování vysoké míry produkce ochrání tržní podíl u důležitých dovážejících národů.

Ale čínská celní data zveřejněná v pátek ukazují, že čínské dovozy ropy z některých velkých národů OPEC se propadly, zatímco dovozy z Ruska v roce 2014 o 36% vyrostly. Mezi tím dovozy ze Saúdské Arábie spadly o 8% a z Venezuely o 11%.  

Graf – čínské dovozy ropy od hlavních dodavatelů:

Abychom to shrnuli: Západní ekonomické sankce na Rusko dohnaly jeho domácí producenty ropy, aby vyrovnávali exporty ropy do Číny v yuanech, načež podíl ruské ropy v čínských dovozech procentuálně roste. Mezi tím kolaps cen ropy vedl k prvnímu odlivu petrodolarů z finančních trhů za 18 let a ukáží-li se projekce Goldmana správné, tak by celková nabídka petrodolarů měla během následujících tří let spadnout o téměř 900 miliard $. A k tomu všemu dochází spolu s tím, co Čína vyvíjí koordinovaný tlak na vyrovnávání půjček ze svých nově vytvářených infrastrukturních fondů v renminbi.

Dáme-li si to všechno dohromady, pak PetroYuan představuje průsečík zmírajícího petrodolaru a vzrůstajícího renminbi.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podívejte se na nové webové stránky nezávislého časopisu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: zerohedge.com