Z NASA Jet Propulsion Lab dodala určité vzrušující zprávy, v nichž “obrázek řekne více než tisíc slov” – rover NASA našel na povrchu Marsu staré řečiště potoka PASADENA, Calif.  — Mise NASA roveru Curiosity našla důkazy o potoce, který svého času živě zurčel přes tuto oblast Marsu, kterou tento rover projíždí. Existují i starší důkazy o přítomnosti vody na Marsu, ale tento důkaz – obrázky hornin obsahujících dávné oblázky z řečiště – je první svého druhu. Vědci studují tyto obrázky kamínků slepených do vrstev hornatého konglomerátu. Rozměry a tvary kamínků nabízí klíč k rychlosti a délce potoka, co tu kdysi protékal.

Tato série snímků porovnává liniový výchoz hornin na Marsu (vlevo) s podobnými horninami spatřenými na Zemi (vpravo). Obrázek této linie opatřil rover NASA Curiosity, a ukazuje kousky oblázkového štěrku, čili klasty, až dvoupalcové (pět centimetrů) ve výchozu hornin. Eroze ve východu vyústila do klastového štěrku, který spadl ba zem, čímž vytvořil hromádky štěrku nalevo. Charakteristika tohoto výchozu je konzistentní se sedimentárními konglomeráty nebo horninami, které se vytváří vodními nánosy a skládají se z mnoha menších oválných kamínků slepených dohromady. Typickým pozemským případem sedimentárního konglomerátu zformovaného kousky štěrku v potoce jsou ukázány napravo. Anotací opatřená verze tohoto obrázku zdůrazňuje ty kousky štěrku, který má asi 0,4 palce (1 centimetr) v průměru. To bylo zvoleno jako příklad hrubozrnnosti a oválného tvaru. Oválné oblázky (jakýchkoliv rozměrů) se vyskytují v důsledku obraze při transportu sedimentů větrem a vodou, když se ta zrna omílají jedno o druhé. Úlomky štěrku jsou příliš veliké, aby je přenášel vítr. Při těchto rozměrech, jak vědci ví, se oválnost objevuje při transportu vodou v řečišti.

„Z velikosti unášených kousků štěrku můžeme interpretovat, že voda se pohybovala asi 3 stopy za sekundu s hloubkou něco mezi po kotníky vody až po boky,“ řekl vědecký spoluvýzkumník Curiosity William Ditrich z University of California Berkeley. „O kanálech na Marsu byly napsány spousty článků s různými hypotézami o průtoku skrze ně. Tohle je poprvé, kdy jsme na Marsu opravdu spatřili vodou unášený štěrk. Tohle je přechod od spekulace o rozměrech materiálů z řečiště k jejich přímému pozorování.“

Naleziště leží mezi severním okrajem kráteru Gale a úpatím Mount Sharp, hory uvnitř kráteru. Předchozí snímky tohoto regionu z orbity Marsu umožnily i odlišné interpretace těchto štěrk obsahujících konglomerátů. Obrázky ukazují soutoky náplavových stružek materiálu odplaveného z okraje kráteru, který proudil mnoha zjevnými kanály umístěnými výše než tento nový nález.

Oválný tvar některých kamínků v konglomerátech naznačuje transport na velkou dálku nad okrajem, kde se do náplavových stružek vlévá kanál nazvaný Peace Vallis. Hojnost kanálů v náplavových stružkách mezi okrajem a konglomerátem naznačuje, že toky trvaly nebo se obnovovaly během dlouhé doby, nikoliv jen jeden rok nebo několik málo let.

Objev pochází z prozkoumání dvou výchozů zvaných „Hottah“ a „Link“ pomocí schopností Curiosity provádět dálkové fotografování kamerou na stožáru během prvních 40 dnů po přistání. Tato pozorování následovala po předchozích záchytech jiných výchozů, které odhalily trysky přistávacího motoru, když Curiosity – Mars Science Laboratory Project – dosedal.

„Hottah vypadá tak nějak jako hever na dlaždici z městského chodníku, ale ve skutečnosti je to nakloněný blok dávného řečiště,“ řekl vědec z Mars Science Laboratory Project John Grotzinger z California Instute of Technology v Pasadeně.

Kousky štěrku v konglomerátech obou výchozů jsou v rozsahu od zrnek písku až po golfový míček. Některé mají hrany, ale mnohé jsou oválné.

„Ty tvary vám řeknou, že byly unášeny a rozměry vám řeknou, že je nemohl unášet vítr. Přenesl je vodní proud,“ řekla vědecká spoluvýzkumnice Curiosity Rebecca Williams z Planetary Science Institute v Tusconu v Arizoně.

Tento vědecký tým možná využije Curiosity, aby se poučili o elementárním složení toho materiálu, který drží ty konglomeráty pohromadě, což odhalí další charakteristiky o vlhkosti prostředí, které tyto usazeniny formovalo. Ty kameny v konglomerátu poskytují vzorky z míst nad okrajem kráteru, takže tým může několik z nich přezkoumat, aby se poučil o geologii širšího regionu.

Svah Mount Sharp v kráteru Gale zůstává hlavním místem určení roveru. Jíl a sirnaté minerály, které zde byly detekovány z orbity, mohou být dobře zachované z uhlíku se skládající organické chemikálie, které jsou potenciálními ingrediencemi života.

„Dlouho tekoucí potok může být obyvatelným prostředím,“ řekl Grotzinger. „Tohle ale není naší nejhlavnější volbou při hledání prostředí uchovávajícího organiku. Ještě vyjdeme na vrcholek Mount Sharp, je to ale pojištění, že už jsme našli naše první potenciálně obyvatelné prostředí.“

Během prvních dvou let primární mise výzkumníci Mars Science Laboratory použijí těch 10 přístrojů Curiosity k prozkoumání toho, zda oblast kráteru Gale poskytovala podmínky prostředí příznivého pro mikrobiální život.

Divize NASA Jet Propulsion Laboratory z Caltech postavila Curiosity a řídí Mars Science Laboratory Project pro NASA Science Mission Directorate, Washington.

Zdroj: wattsupwiththat.com

]]>