Celý svět byl 9. května fascinován vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí. Byl fascinován ostentativní demonstrací nových představ o rozdělení moci ve světě, které personifikoval ruský a čínský prezident na tribuně, a jež stvrzovala účast čestných jednotek potenciálních spojenců Ruské federace v případné nové světové války. Ten náš český a většinou i evropský mediální prostor si však málo všímal těch, kteří zaplnili centrum Moskvy po přehlídce. A už vůbec nebyl schopen vnímat, že podobní lidé vyplnili centra dalších ruských i neruských měst. Na scénu totiž vstoupil jim neznámý Nesmrtelný pluk.


Poprvé se Nesmrtelný pluk objevil 9. května 2012 v sibiřském Tomsku. Vzniklo zde občanské hnutí, které se rozhodlo důrazně připomenout místní oběti 2. světové války. U jeho zrodu stáli novináři nezávislé tomské televize TV-2. Akce tehdy spojila 6000 občanů Tomsku, kteří se účastnili pochodu, v němž místní nesli 2000 portrétů předků, kteří bojovali proti nacismu.

Vzniklo hnutí, které se začalo rychle šířit nejenom do dalších měst Ruské federace, ale i do řady měst zemí bývalého SSSR. Popularita Nesmrtelného pluku rychle rostla, a tak se jej pokusily využít politické strany i různé zájmové skupiny. Nicméně spontánnost a touha po ocenění často zapomenutých obětí a hrdinných zásluh byla silnější než spekulace politiků, a tak myšlenka, že toto prosté a působivé připomenutí velké minulosti mnoha lidí různého postavení, vzdělání a etnického či náboženského původu je důležitější než úzké ambice, vítězila.