Jen den poté, co US Navy prohlásila, že je připravena eskortovat dopravní lodě přes Hormuzskou úžinu pod americkou vlajkou jakožto preventivní opatření poté, co Írán údajně střílel a následně zabral loď plavící se pod vlajkou Marshallských ostrovů, tu máme ještě další harašení zbraněmi probíhající v globálním hvězdném mači mezi US na jedné straně a Ruskem, Íránem a Čínou na straně druhé s tím, že body střetu jsou rozprostřeny ve škále od teritoriální suverenity ve Východní Evropě, přes umělé ostrovy v Jihočínském moři, až k jaderné energii a kybernetickému válčení. Tentokrát je to US generál Letectva a nejvyšší spojenecký velitel NATO Philip Breedlove ozývající se zbraněmi harašící rétorikou (a snad i poukazující na to, že Kreml se v hodnocení US zahraniční politiky vůbec nemýlí), když Senátu líčí, že Rusko plánuje rozmetat to, co ještě zbývá z křehkého zastavení palby na Ukrajině tím, že rozpoutá náhlou ofenzivu.


Od Reuters:

[quote align="center" color="#999999"]

Ruská vojska by mohla využít nedávného přerušení bojů na východní Ukrajině k položení základů pro novou vojenskou ofenzivu, řekl ve čtvrtek US Kongresu vrcholný velitel NATO.

US generál letectva Philip Breedlove, nejvyšší spojenecký velitel NATO, řekl, že ruské síly přes to křehké příměří odsouhlasené v únoru usilují o „restart a přeskupení“, přičemž si zabezpečují zisky na bojišti. [/quote]

A ač měl ten generál problémy přesně vysvětlit, jak konkrétně dospěl k tomuto závěru na základě nějakých pozorovaných důkazů, tak měl připravenou spoustu vágních sloganů, které, ač jim převážně chyběl nějaký skutečný obsah, zněly dostatečně děsivě, aby přilákaly mediální pozornost a nejspíš dobře hrály na strunu těch 348 členů Sněmovny, kteří před nedávnem hlasovali o poskytnutí smrtící pomoci Kyjevu.

Zde je několik výňatků z tiskového prohlášení ministerstva obrany:

 

[quote align="center" color="#999999"]

„Mnohé ruské akce odpovídají přípravám na další ofenzivu,“ dodal. Rusko jedná agresivně ve všech složkách své národní síly – v diplomatické, v informační, v ekonomické a ve svých ozbrojených silách, řekl tento generál.

„Nemělo by smysl, abychom zbytečně brali z věcí, co jsou k dispozici na stole, kterýkoliv z nástrojů,“ řekl o možnosti, že by US dodávaly na Ukrajinu obranné zbraně.

Ruská agrese rovněž destabilizuje sousední státy a celý region a jejich ilegální akce tlačí nestabilitu blíže k hranicím NATO, říkal senátorům Breedlove.

„Nemůžeme mít plnou jistotu v tom, co Rusko udělá dalšího, a nemůžeme plně pochopit záměry (ruského presidenta Vladimira Putina),“ řekl Breedlove. „Co ale udělat můžeme, je poučit se z jeho akcí a z toho, co navrhuje pro nárůst ruských kapacit, pro značnou vojenskou modernizaci a pro ambiciózní strategické záměry.“ [/quote]

Došlo vám to. Shrneme-li to, nemůžeme si být jisti Putinovými záměry, ale na základě jeho akcí, si můžeme být jisti, že jeho záměry jsou jak ambiciózní, tak strategické. Všimněte si, že Breedlovemu se podařilo dát dohromady to, co jsme považovali za lingvistickou nemožnost: jeho prohlášení jsou rozporuplná a vágní, ale zároveň definitivní, a to vše v jednom.

A tohle generál od Kongresu chce:

[quote align="center" color="#999999"]

S tím, jak těžkou hrozbu Rusko představuje, a jak rostou problémy v jižní Evropě, řekl Beedlove, že Eucom od Kongresu potřebuje pomoc ve třech oblastech.

O té první řekl, že je to trvalá US předsunutá přítomnost v Evropě, kterou nazval základním kamenem schopnosti Spojených států ujišťovat spojence, odstrašovat protivníky a včas se chopit akcí, pokud by odstrašení selhalo.

Tím druhým, řekl, je to, aby Kongres zajistil dostatečnou zpravodajskou podporu poté, co ruské operace na Ukrajině v uplynulém roce podtrhly kritické mezery ve sběru a analýze zpravodajských poznatků.

„Ruská vojenská cvičení nás zaskočila jako nepřipravené a naše vnímání struktury ruského zapojení na Ukrajině přímo v terénu bylo dost omezené,“ zdůraznil Breedlove.

Včasná varování rovněž pomohou s bojem proti terorismu a s operacemi proti Islamistickému státu Iráku a Levanty na evropské scéně, řekl. „I malá investice do těchto kapacit by mohla vést k ohromné návratnosti a k našemu pochopení složitých výzev, kterým čelíme,“ dodal.

Kongres rovněž musí poskytnout dostatečné budoucí zdroje pro podporu Evropské iniciativy znovu ujištění (ERI) ve fiskálním roce 2016. Podpora ERI ve fiskálním roce 2015 předvedla US závazek k našim spojencům, že jim pomůžeme utvářet evropskou scénu, a umožnila Eucom vybudovat podstatné partnerské kapacity, řekl Breedlove.

„Ke klíčovým komponentám ERI ve fiskálním roce 16 patří udržení přítomnosti letecké převahy, účast na cvičeních NATO, podpora rotace přítomnosti bojového týmu obrněné brigády, předsunutá technika a financování cvičení Sil globální reakce, kromě ještě jiných potřeb,“ dodal. [/quote]

V souhrnu: „trvalá předsunutá přítomnost v Evropě a dostatečná zpravodajská podpora“, aby se mohlo vzdorovat Rusku, pokračující účast na „cvičeních NATO“ a zabezpečení „předsunuté techniky“ a „dostatečné budoucí zdroje k pomoci s utvářením evropské scény.“

Zamyslete se nad tím a pak si vzpomeňte na následující hodnocení US zahraniční politiky sepsané Putinovou bezpečnostní radou v březnu:

[quote align="center" color="#999999"]

Ozbrojené síly jsou považovány za základ US národní bezpečnosti a vojenská převaha je považována za hlavní faktor světového vůdcovství Ameriky. Přitom se nepřetržitě pokračuje s plány na jednostranné použití vojenské síly, a to kdekoliv na světě, stejně jako se udržuje vojenská přítomnost v zahraničí…

US a jejich spojenci vyvinuli značné úsilí na formování anti-ruské politiky u států, s nimiž si Rusko zřídilo partnerské vztahy, stejně jako na omezení ruského vlivu v bývalém Sovětském svazu.

Spojené státy během pokračování politiky udržení si globální dominance zvyšují bojeschopnost NATO stejně, jako posilují US vojenskou přítomnost v Asijsko-pacifickém regionu. Vojenská síla bude nadále považována za primární prostředek k zajištění národní bezpečnosti a národních zájmů Spojených států.

Daleko rozšířenějším se stává eliminace pro US nežádoucích politických režimů přes získání pokročilých technologií „barevných revolucí“ s vysokou pravděpodobností jejich nasazení ve vztahu k Rusku. [/quote]

Jak jsme řekli už před tím: zní nám to velice přesně. Mezi tím si všimněte, že Breedlovemu se podařilo propašovat do svého požadavku i zmínku o strašákovi ISIS, protože když od Kongresu potřebujete dostat něco nad plán, aby utratil více za zástupné války, tak nic při zajištění podpory nezabírá tak, jako náznak, že pochybení způsobené zdržením se aktivity nějak umožní rozšiřování radikálních islamistických militantů.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com

 

Generál Breedlove tlačí Senát do vyzbrojování Ukrajiny… a co dál?

Generál Philip Breedlove sloužící jako velící důstojník US velitelství v Evropě a jako vrcholný generál NATO v Evropě je dobrým příkladem toho, co se stane, když se oddělení mezi vojáky a civilisty, kteří by měli v demokratické společnosti kontrolovat ozbrojené síly, prolomí. Ač i v minulosti tu už v úřadě byla spousta „politických“ generálů, tak Breedlove ukázal obzvláštní zálibu v zamořování toho, co by mělo být objektivním hodnocením vojenských schopností a hrozeb, svými politickými preferencemi – a dokonce i fantaziemi. Ten tudíž nevynechá jedinou příležitost, aby médiím neohlašovat tucty děsivých historek o ruských invazích na východní Ukrajinu. Ale až dosud neprezentoval ani jediný doklad o těchto „invazích“.

US partneři v NATO jsou čím dále znepokojenější z Breedloveho válečnických prohlášení o Ukrajině, která se zjevně zakládají jen málo na faktech. Jak v březnu referoval významný německý zpravodajský magazín Spiegel:

[quote align="center" color="#999999"]

V Kancléřství už řadu měsíců mnozí kroutí hlavou pokaždé, když NATO pod vedením Breedlova vyjde na veřejnost s ohromujícím oznámením o pohybech ruských vojsk nebo tanků. … Ta falešná tvrzení a přehnaná hodnocení, jak varoval během nedávného shromáždění na Ukrajině vrcholný německý činitel, uvrhla NATO a v rozšíření toho na celý Západ do nebezpečí ztráty věrohodnosti.[/quote]

Podle toho samého článku je z prohlášení generála Breedlova dost podobně zmatena i US rozvědka.

Ale takováto kritika jeho bombastičnosti tohoto US generála vůbec neztišila. Zrovna včera řekl Breedlove Senátní komisi ozbrojených služeb (pod předsednictvím senátora John McCaina), že:

[quote align="center" color="#999999"]

Rusko nestoudně mění pravidla a principy na kterých po desítky let spočívala bezpečnost Evropy. Ten problém je ale globální, ne jen regionální, a je trvalý, nikoliv dočasný. Ruská agrese je jasně viditelná v jejich ilegální okupaci Krymu a v pokračování jejich operací na východní Ukrajině.[/quote]

A zrovna, když US začínají s výcvikem svých zástupců na Západní Ukrajině a s dodávkami vojenské techniky pro ně, tak generál Breedlova přichází s obviněním:

[quote align="center" color="#999999"]

Rusko na Ukrajině zásobilo své zástupce těžkou výzbrojí, výcvikem a odborným vedením, podporou s velením, řízením, dělostřeleckou palbou a protivzdušnou obranou na taktické a operační úrovni. Rusko na Ukrajinu přemístilo mnoho kusů vojenské techniky včetně tanků, bojových vozidel pěchoty, kusů těžké dělostřelecké výzbroje a vojenských vozidel.[/quote]

Neposkytl žádný doklad o tom, že Rusko skrytě dělá to, o čem víme, že US dělají otevřeně. Ale i kdyby to dělalo, nevypadalo by to snad od US jako dvojí standard, když kritizují ostatní za to, co otevřeně a s nadšením dělají samy?

Spolu s tím jak NATO přemisťuje vojenskou techniku doslova na ruskou hranici, tak to zvyšování vojenské aktivity na ruských hranicích o asi 80 procent, jak Rusko tento US generál obviňuje, přeci probíhá v Rusku.

[quote align="center" color="#999999"]

Ruské ilegální aktivity tlačí nestabilitu blíže k hranicím NATO.[/quote]

To, že NATO tlačí své hranice blíže k Rusku, s tím podle jeho předpokladů zřejmě nemá nic společného.

A jaké je řešení generála Breedlova? Válka!

[quote align="center" color="#999999"]

Často jsem tázán: ‚Měly by Spojené státy a další poskytovat Ukrajině zbraně?‘ To, co vidíme, je, jak Rusko agresivně uplatňuje všechny prvky národní moci – diplomatické, informační a ekonomické stejně jako vojenské. Takže podle mého názoru tak, jak to je, by nemělo smysl, abychom zbytečně odebírali ze stolu kterýkoliv z nástrojů, který máme k dispozici.[/quote]

Když se dovoluje US generálům, aby utvářeli politiky v té míře, jak se to dovolilo Breedlovemu, tak jsme obzvlášť v nebezpečí, že kterýkoliv problém se stane hřebíkem (ve smyslu pořekadla – když máš kladivo, hřebík se už najde). Ti kladivouni tím mohou být nadšení, ale národ pod takovýmto vojenským vedením trpí omezenými informacemi a často ubohými analýzami, které povedou k politickým chybám – a v tomto případě potenciálně ke katastrofickým chybám.

Pokud by byl president Obama opravdu velitelem řídícím US Ozbrojené síly, tak by měl dobře uvážit akci, jakou provedl Truman, když mu generál Philip Breedlove McArthurovatí. Než bude příliš pozdě. (Poznámka: Zde jsou narážky na odvolání generála McArthura z velení Korejské války, když chtěl zaútočit na Čínu a nasadit v Koreji jaderné zbraně.)

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj:  ronpaulinstitute.org