Součástí agendy elitou „plánované opolis“ je i sražení životní úrovně. Světový fond divoké přírody – World Wildlife Fund – vydal zprávu, v níž volá po zákazu veškerých emisí uhlíku do roku 2050 a po tom, aby veškerá lidská populace přešla na život ve stavu bídy ve jménu zachování vzácných druhů a záchrany planety. Podle WWF lidé v rozvinutých zemích zneužívají svou „ekologickou stopu“ a vyžírají více „biokapacity“ než mají. Jedinými lidmi fungujícími v rámci jim přidělené „biokapacity“ chudáci v zemích trpících bídou.

„Extrémistická organizace zelených kampanistů WWF – zaštítěná ničím menším než Evropskou kosmickou agenturou – prohlásila, že by se mělo skoncovat s ekonomickým růstem, že občané bohatých národů světa by se měli připravit na chudobu a že veškerá energie, kterou lidská rasa produkuje, by se měla vyrábět do 38 let v elektrárnách z obnovitelných zdrojů. To, co budí ze všeho největší úžas, je to, že tito zelení fundamentalisté požadují nesmírné množství farem s větrnými mlýny, přílivových bariér a solárních elektrických panelišť, co by se podle jejich plánů měly nějak postavit, zatímco souběžně by se uvalil přísný přídělový systém na dodávky betonu, oceli, mědi a skla,“ hlásí Registr.

Nová zpráva Wordl Wildlife Fund nadepsaná Zpráva o živoucí planetě 2012 cituje svá vlastní tvrzení z úzce definovaného a agendou taženého dokumentu ‚Index živoucí planety‘, aby dospěli k názoru, že „celkový stav globální biodiverzity“ je v krizi a že vzácné druhy jako tygři (nejspíš kromě těch, co zastřelil president WWW princ Philip) ubývají, protože lidé v bohatších zemích si užívají příliš vysoké životní úrovně.

A řešení? Tato organizace chce dohlédnout na to, aby se „upravovala spíše nerovnost v rozvoji lidí“ místo dosahování ekonomického rozvoje. Nebo jinak řečeno, odpovědí je zaměřit se na „drastické smrknutí ekologické stopy u populace s vysokým příjmem.“

Tohle je jen nové přežvýkání už jednou natrávené post-industriální revoluce – v tehdy plánované opolis – kterou Malthusiánská elita už desítky let protlačuje. Za využití jejich vysoce emotivní propagandy útočící vzácnými druhy zvířat (jelikož to globální oteplování je teď už z větší části zdiskreditované) teď WWW volá po zrušení téměř veškerých emisí uhlíku do roku 2050.

„Po téměř celou lidskou historii a prehistorii jsme něco pálili, abychom uvolnili energii – to je jedna z věcí, která z nás činí lidi – nyní by ale během jediné generace by se to téměř úplně zastavilo. Po milionu let ohně vyhasnou,“ píše Lewis Page.

Tahle šílená štvanice za zákaz emisí uhlíku, vlastní životadárné krve lidského rozvoje, štěstí a prosperity má paralely i ve Fóru k návrhům pro Budoucnost, které financují takoví jako Bank of America, Time Warner a Royal Dutch Shell, kteří prosazují regulaci veškeré lidské aktivity pod vědeckou diktaturou, která omezí použití aut, uvalí příděly na kalorické potraviny, bude rozhodovat o budoucích kariérách lidí za ně a uvězní nespokojence, kteří se neztotožní s novým eko-fašistickým systémem v přeplněných ghetech.

WWF založila bývalá vůdčí postava jak nacismu, tak Skupiny Bilderberg princ Bernhard z Holandska. Jejím současným čestným presidentem je princ Philip vévoda z Edinburghu.

Princ Philip nezapře svůj eugenický zápal a opakovaně projevuje svou vroucí touhu po tom, aby velkou část lidstva vyhubil nějaký zhoubný virus.

„V případě, že bych se převtělil, bych se rád vrátil jako smrtící virus, abych mohl přispět k něčemu, co vyřeší přelidnění,“ řekl Philip v srpnu 1988 Německé tiskové agentuře.

Philip rovněž úpěl nad skutečností, že v 80. letech medicínský pokrok pomohl Srí Lance se zmírněním jejího problému s ničivou vlnou malárie, bezostyšně lamentoval nad skutečností, že kvůli tomu zemřelo daleko méně lidí.

„Srí Lanka teď musí nakrmit třikrát více úst, najít třikrát tolik pracovních míst, zajistit trojnásobek bydlení, energie, škol, nemocnic a pozemků k bydlení, aby si udržela stejnou životní úroveň. Žádný div, že přírodní prostředí a divoká příroda na Srí Lance trpí. Skutečností je, … že ten program pomoci, co měl nejlepší úmysly, je za tyto problémy přinejmenším spoluzodpovědný,“ řekl během projevu na University of Western Ontario v červenci 1983.

V předmluvě ke své knize z roku 1988 Úpadek Země projevil Philip svou touhu po „prořezávce“ lidstva pomocí kontroly populace.

„Netvrdím, že se nějak moc zajímám o přírodní historii, ale jako kluk jsem byl nucen si uvědomit roční fluktuace v počtech vysoké zvěře a potřebu upravit velikost populace probírkou „odstřelem“ nadbytečných kusů zvěře,“ napsal.

Nestoudná krvežíznivost prince Philipa při touze spatřit probírku velkého počtu lidských kusů vyzrazuje tu skutečnou agendu schovanou za chatrňoučkým „zeleným“ závojem WWF.

Skutečným účelem této organizace je pokrok ezoterické, autoritářské a utlačitelské eugenické pseudovědy pod tenoučkým maskovacím závojem ochrany prostředí.

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>