Světově nejpoužívanější herbicid Roundup byl organizací WHO klasifikován jako „pravděodobně“ karcinogenní, přičemž danou zákeřnou ingrediencí je glyfosát. Monsanto však tento závěr odmítlo. RT uvádí: [quote align="center" color="#999999"] International Agency for Research on Cancer (IARC) v jejich posledním výzkumu nalezla důkaz, že glyfosát obsažený v Roundupu způsobuje rakovinu u zvířat testovaných v laboratoři.[/quote]


Monsantu se toto vyjádření nelíbilo:

[quote align="center" color="#999999"]

„Nevíme, jak na to IARS přišlo,“ řekl Philip Miller, více prezident Monsanta pro zahraniční věci. [/quote]

Podle studie se glyfosát používá ve více než 750 různých herbicidech a kontaminuje tak vzduch, vodu i potraviny. Stopy této látky byly nalezeny v krvi i v moči zemědělců, kteří s ním přicházejí do styku.

IARC klasifikuje 4 stupně karcinogenních agentů a glyfosát spadá do druhé skupiny, známé jako “zřejmý nebo možný karcinogen“. Ostatní kategorie jsou “karcinogeny“, “pravděpodobně nekarcinogenní“ a “neklasifikovatelný“.

Glyfosát byl objeven přímo Monsantem v r. 1974 a používá se k hubení rostlin a travin, které by uzurpovaly místo na polích komerčních obilnin.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]