Mnoho předchozích komentářů se již podrobně zabývalo provozní krizí, jíž čelí One Bank pro své vlastních transakce s drahými kovy. Vždy jsou tyto "krize" ze 100% jí vytvořené. To lze snadno ilustrovat přezkoumáním několika současných (stále vážnějších problémů). 1) Nikdo neviděl 10,000 tun zlata, o kterých americká vláda tvrdí, že byly uloženy (vlastní , i dalších zemí), po zhruba 60 let. (Federální rezervní banka má mít v trezorech kolem 7 tisíc tun zlata různých zemí)


 • 2) Důvod , proč nikdo neviděl toto zlato je, že většina z nich neexistuje , a pro malou část , která zůstává , by jakýkoliv audit odhalil , že každá tyč byla zastavena mnoha (desítkám?) majitelů.
 • 3) Tito vlastníci budou nyní " žádat " (vynucovat si?), aby jejich zlato se k nim vrátilo.
 • Proč americká vláda (a její velké banky) již nedrží všechno zlato, které mají držet – a stále předstírají, že drží? Stručná odpověď je, že One Bank je klan z psychopatů, který se rozhodne zaměstnat psychopaty, jako většinu z vyšších úředníku.

  Poněkud delší odpověď je, že jedna z nejdůležitějších strategií tohoto zločineckého syndikátu v provozu s masivními měnovými podvodnými transakcemi byla spouštěna za posledních 44 letech jen potlačením cen zlata / stříbra. Zlato a stříbro jsou peněžní "kanárek v uhelném dole", který by měl (obvykle) upozornit svět na podvodné transakce tohoto druhu / velikosti.

  "Modus operandi" všech psychopatů při plnění většiny úkolů je zbytečný. Vše, co banksteři potřebovali dělat v této operaci bylo driblovat s několika sty tunami zlata ročně na trhu. V souvislosti s jejich manipulacemi trhem to stačilo na udržení cen pod kontrolou – a oni mohli koupit za dumpingové ceny na trhu roční dodávky vytěžených zásob, a tak udržovali tuto operaci na neomezenou dobu.

  Protože jsou psychopati, One Bank a její přisluhovači se rozhodli zruinovat těžbu drahých kovů. Více než 90 % těžebních společností bylo vháněno do konkurzu, což minimalizovalo roční dodávky. Ve spojení s nadměrným potlačením cen zlata a stříbra to znamenalo, že oba kovy byly neustále "na prodej", tak byla podněcována (pokud nebyla maximální) poptávka.

  One Bank se vrhla na sektor, který byl v rovnováze (přirozený stav všech trhů / odvětví), a vytvořila masivní, trvalý, strukturální deficit. Pak banksteři za dumpingové ceny získané množství drahých kovů (zlata), vynaložili pouze k uspokojení převisu poptávky, který byl vytvořen jejich (psychopatickým) rozhoupáním trhu.

  Pro pokusy maskovat tuto svou obrovskou vlastní vytvářenou krizi prutů (spíše než jen zamaskovat své vlastní psychopatické chování); banksteři zahájili řadu dalších , masivních podvodů v oblasti drahých kovů. Patří mezi ně jejich falešný "pronájem", "předkupní práva", podvodné účetnictví zásob a jejich ultra-absurdní "pákový efekt" transakcí se zlatem a stříbrem – v některých extrémních případech o poměru větším než 100: 1.

  Stejně jako u většiny ekonomických krizí, které One Bank sama vytvořila; přednostní způsob řešení tohoto problému bylo předstírat, že neexistuje. Ale (jak banksteři nyní objevují) , tento sebeklam nestačí, když se národy, které věřily, že americká vláda ukládá jejich zlato žádají, aby se toto "zlato" vrátilo k nim zpátky.

  Nejprve to bylo Německo, pak to bylo Rakousko, Belgie, Nizozemí a Francie. Všechny tyto národy buď formálně požádaly, nebo informovaly o záměru, že chtějí své zlato. Jednalo se o první (a nejveřejnější) z těchto "repatriací zlata" , které odhalily zřejmou skutečnost, že zlato údajně uložené v USA, tam není.

  Chcete-li začít u Německa, požádalo jen o malou část svého zlata. Za druhé, "repatriace " byla rozdělena na směšně dlouhou dobu – sedm let – když (jak jsem se později dozvěděl), celý proces by mělo být možné provést během několika týdnů. A konečně, jak je uvedeno na Zero Hedge ; USA nebyly schopny splnit ani tyto slabé/minimální dodávky.

  Pak jsme měli podivný případ Nizozemského "úspěšného" repatriačního úsilí. Co bylo "divné"? V první řadě to byla skutečnost, že se to stalo v tajnosti. Co bylo také divné (vzhledem k německému předchozímu selhání), je to, že Nizozemsko získalo všechno své zlato (více či méně), „jedním vrzem", v procesu, který – jak nám bylo řečeno – trval jen pár týdnů.

  Přes povahu "plášť – a – dýka“ této zlaté "operace"; většina inklinuje přijmout tento "tajný zlatý návrat do vlasti", v nominální hodnotě. Důvodem je to, že to bylo považováno za quid pro quo: odměna za spoluúčast nizozemské vlády v "MH-17" krytí. Ale najednou si nyní musíme položit otázku, zda celá tato epizoda nebyla prostě dezinformací One Bank.

  Co se tady náhle změnilo je "podle nejnovější zprávy" (zmíněno na Zero Hedge), že nyní, pravděpodobně, byla německá vláda schopna tajně, úspěšně, "repatriovat" velké množství vlastního zlata, toho zlata, které byla naprosto neschopná získat prostřednictvím otevřeného, veřejného postupu.

  Zde je důležitý krok zpět, krátce, pro některé historické souvislosti. Proč všechny ty tisíce tun evropského zlata byly přepraveny přes Atlantik do Spojených států, na prvním místě? Ze dvou důvodů:

  Za prvé – se to stalo v předvečer druhé světové války, kdy se Hitlerovy dravé záměry již byly zřejmé.

  Za druhé bylo považováno za nezbytné převézt zlato Evropy do USA (kde Hitler nemohl kořistit), proto, že v té době byl svět ještě na zlatém standardu , tedy zlato bylo primární strategické aktivum.

  Z těchto důvodů byly převody zlata do USA provedeny s maximálním utajením. Ale přešlo 75 let, a svět je výrazně jiné místo. Neexistuje žádná "Třetí říše", nebo jiná cizí hrozba ohrožující Evropu, což je jeden z důvodů, proč tyto země nyní žádají, aby bylo vráceno jejich zlato. Stejně důležité je, že svět nebyl na zlatém standardu po více než 40 let.

  Nejen, že je zlato již není primární strategickou výhodou (alespoň v současnosti), ale oficiálně (dle banksterů), jedná se o pouhou "barbarskou památku". Uvedením těchto viditelných bodů společně, dostaneme jednoduchý závěr: že nemůže být legitimní důvod, aby se provedly tyto "repatriace zlata" v tajnosti.

  Naopak, je tam jeden gigantický, zřejmý motiv, proč by One Bank pověřila své loutkové vlády k "repatriaci" zlata Evropy "tajně". Je to jediný možný způsob, jak "repatriovat" zlato, které neexistuje! Udělat to "tajně". Zde je třeba pouze odkázat na 60 let frašky v USA, kde dosud nikdo nezkontroloval zlato od 1950, kde oficiálně nikdo nepochybuje o jeho legitimitě legitimitu (natož jeho existenci).

  Ke zvýšení absurdity tohoto nového zlatého podvodu: nyní bylo řečeno, že "převod zlata" do Německa nebyl jen "tajný", ale řeklo se to se zpětnou platností. Jako obvykle o Vánocích loňského roku.

  Nám bylo "oficiálně" říkáno, že prakticky žádné zlato z Německa uložené v USA nebylo vráceno. Ale náhle, že přesun proběhl – "tajně", před pouhými šesti týdny. A teď bychom měli věřit, že přes vše, co nám bylo oficiálně říkáno v průběhu měsíců, že prakticky žádné zlato nebylo přepraveno do Německa vůbec. To se nemohlo stát.

  Jak dokládá i Zero Hedge; znovu a znovu v průběhu posledních 6 měsíců, různé německé úřady ujišťovaly Němce, že jejich v USA uložené zlato je "naprosto bezpečné", a proto není nutné je navrátit. Tato dodatečná vrstva lží by byla naprosto zbytečná, pokud zlato bylo ve skutečnosti (tajně) odesláno zpět do Německa, a nebyla by to žádná komplikace – s výjimkou, že by tito úředníci vypadali hloupě, ve zpětném pohledu.

  Naopak, "ujišťování" Němců (znovu a znovu a znovu), že jejich zlato je v USA "bezpečné" je/bylo přesně to, co bychom očekávali od těchto loutek říkat a dělat, když tam prostě žádné zlato nebylo převezeno. Teď, když všechno evropské mytické zlato je "tajně" přepraveno zpět do sklepení svých vlastních (poškozených) banky, pak (tak se banksteři domnívají) to může myticky existovat v evropských trezorech (nikdo to nesmí vidět), na dalších 60 let. Problém vyřešen.

  Samozřejmě, jakmile se na to podíval jeden neohrožený spisovatel, jen asi za třicet vteřin prohlédl nejnovější zlaté podvody One Bank, je pravděpodobné, že tento podvod nebude klamat mnoho lidí velmi dlouho. Nemůže být legitimní důvod k tomu, držet něco z toho (z údajných repatriací zlata) v tajnosti. Nejen, že neexistuje žádný důvod, proč to dělat, je zde zřejmý důvod proč ne : náklady.

  Dělat něco "tajně" znamená dělat to dráž, počítaje s dalšími "náklady na bezpečnost" nezbytnými pro zachování tajemství.V případě, že by vláda USA byla prosperující národ, utápějící se ve velkém rozpočtového přebytku; dalo by se pochopit takové honosné tajemství.

  Nicméně, jak se musí koncový světový dlužník (doslova) uchylovat k padělání své vlastní měny – o biliony $ – jen proto, aby odvrátil vlastní úpadek, je zřejmé, že bylo třeba provádět jakékoliv transatlantické zlaté návraty do vlasti v ekonomické třídě. Samozřejmě, americká vláda skutečně nepřepravovala nic (nic jiného než další lži), ta si může dovolit jet první třídou celou cestu.

  Překlad: P. Rejf

  [quote align="center" color="#999999"]

 • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
 • [/quote]

  Zdroj:  zerohedge.com