Globální korporátně-finanční mafii narůstá nové chapadlo: Globální výběrčí daní. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), 50-letá síť sestávající z toho, co se často nazývá „Západem“, až dosud bývala prvním propagátorem rozšiřování korporátně-finanční hegemonie po celé planetě. Činí se to pod pláštíkem „progresivních“ iniciativ, vyhlašuje se to za „podporu politik, které zlepší ekonomický a sociální blahobyt lidí po celém světě“ a demonstrativně to vedou ty nejzjevnější příklady institucí a jednotlivců, co takovýmto vznešeným cílům vždy bránili.

Přinejmenším mezi nimi bývá usvědčený zločinec George Soros a jeho „Open Society Institute“. Ačkoliv ve vedení i členstvu této organizace je většina „progresivních liberálů“ s dobrými úmysly protlačujících a podporujících agendy zjevně bezzubé, skutečností je, že tato organizace v tandemu s ministerstvem zahraničí USA a s britským ministerstvem zahraničí pokládá základy pro homogenní globální síť administrátorů toho, co je doslova neo-imperiální říší.

S takovými charaktery jako George Soros a jeho vypočítavé instituce za OECD, když byl v roce 2002 Soros odsouzen a pokutován za obchody insiderů ve střetu zájmů, kterýžto rozsudek byl později potvrzen i Evropským soudním dvorem pro lidská práva, by mohlo být směšné, aby se takovýto podnik stavěl do role mezinárodního arbitra bojujícího proti finančním podvodům. Ovšem je to přesně to, co OECD předjímá, že bude – a nedávno oznámila vytvoření „Daňových inspektorů bez hranic“. Jejich jméno invokuje úplně stejně dobrý úmysl, avšak stejně krajní podvodnost jako „Reportéři bez hranic“ – další stavební blok od Sorose spolu s ministerstvem zahraniči USA pro to, co má být „globálním impériem“, s cílem „pomoci rozvojovým zemím navýšit své domácí daňové výnosy tak, že jejich daňový systém učiní spravedlivějším a efektivnějším.“

Ve skutečnosti je cílem uvalit mezinárodní normy na výběr daní a jelikož každý z těchto národů je finančně ruinován mezinárodními bankéři, lichváři z MMF a ze zahraničí financovanou destabilizací, zbídačujícími („úspornými“) opatřeními vyžadovanými za zaplacení „výkupů z dluhů“ a za „rekonstrukci“, bude to spravováno a kočírováno novým chapadlem OECD, jež zajistí, aby každá jednotka jakékoliv měny skončila v peněženkách globalistů.

Obrázek: Národy OCED –rovněž vypadají podezřele jako sféry vlivu Wall Streetu a Londýna a členstvo NATO.

….

Zrovna tak jako korporacemi a finančníky financované organizace „lidských práv“ zkouší vytvořit globálně homogenní „občanskou společnost“, aby pomocí ní přepsali autentické sociální instituce suverénních národních států, tak i „Daňoví inspektoři bez hranic“ OECD zkusí vytvořit globálně homogenní systém výběru daní, aby jím nahradili ten od suverénních národních států.

Jak už bylo v únoru 2012 reportováno v článku „Sorosův projekt odpovědnosti velkého businessu financovaný velkým businessem,“ na nadcházející globální vládě není nic „internacionálního“ ani „pluralitního“. Ve skutečnosti je to taženo hrstkou korporátně-finančních zájmů, jež pracují, aby konsolidovaly svou moc nejen nad financemi a průmyslem, nýbrž i nad vládami a společnostmi celého světa. Tohle je přirozený pokrok toho, co bankovní magnáti jako JP Morgan, Rothschildové, Goldmani a Rockefellerové měli na mysli, když generál námořní pěchoty USA Smedley Butler napsal „Válka je vyděračský kšeft“ a je to pokrok toho, co bude pokračovat, dokud to obyčejní lidé budou nadále každý měsíc krmit svou prací, energií, pozorností a svým příjmem odevzdávaným korporacím a institucím tohoto rostoucího monopolu.

Video: Korporátně finanční elita předjímá „globální podnikové město“, kde všechno, co si vyděláte, utratíte a zkonzumujete je kontrolováno výlučně jimi. Projekty jako „Daňoví inspektoři bez hranic“ směřuje k vytvoření toho, co kdysi bývalo záležitostí suverénních národních států a jejich občanů, podnik korporátně finanční elity. Co je to podnikové město? Archivář Harrison Wick to vysvětluje.

….

Až se lidé zaváží k systematickému bojkotu a k nahrazování těchto korporací a institucí, za něž budou dosazovat místní alternativy při zhodnocování technologií a vzdělání, pak se můžeme vrátit do dnů, kdy se místní záležitosti rozhodovaly místními lidmi, nikoliv nějakými NGO financovanými korportátními finančními z druhého konce planety, jež maskují své licoměrné agendy těmi nejlepšími úmysly. Bez našeho dennodenního spolupachatelství s organizacemi jako „Daňoví inspektoři bez hranic“ by tito nemohli existovat – jelikož tím budou zbaveni toho nekalého vlivu nezbytného, aby do nich vdechl jak legitimitu, tak autoritu.

Výběr je na nás, bojujte v bitvě za to, abyste se stali skutečně nezávislými; sociálně, ekonomicky a politicky – už teď, jinak se dočkáte globálního monolitického „podnikového města“ se všemi těmi horory tradičního „podnikového města“ jen umocněnými na globální měřítko.

Tony Cartalucci


Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: landdestroyer.blogspot.fr

]]>