Delegace USA a EU pokračují v jednáních o dohodě o zóně svobodného obchodu, která se oficiálně jmenuje Transatlantické obchodně-investiční partnerství (TTIP). V souladu s dohodnutou posloupností, nynější kolo probíhá od 2. do 6. února v Bruselu. V zemích EU se současně s novou silou rozhořívají diskuse ohledně účelnosti této dohody. „Česný obchod“, nebo šikovné ruce? Tuto otázky si v posledních dnech pokládají komentátoři evropských médií. Jak je známo, když Barack Obama v únoru 2013 oznámil rozhodnutí podepsat s EU dohodu o zóně volného obchodu, slíbil, že tento obchod bude mít „čestný charakter“.


Avšak, Washington, od samotného počátku, své návrhy ohledně obsahu, ponechal utajené. A v případech, kdy byly iniciativy zpoza oceánu zveřejněny, způsobovaly rozpaky.

Největším kamenem úrazu byl návrh americké strany zahrnout do textu budoucí dohody tzv. doložku o ochraně práv investorů. Jak navrhují USA, chránit tato práva, v případě jakýchkoliv překážek ze strany té, či oné vlády, musí jakési smírčí soudy. Jak vyjasnila média, zmíněné soudní procesy jsou uzavřené a proti rozsudkům není žádné odvolání. Je pochopitelné, že platit podobné služby si budou moci především velké koncerny. A jak je známo, kdo platí, ten poroučí.

Na bruselském setkání nebude téma „investiční doložky“ zmiňováno. Nyní však vznikla nová myšlenka. Jedná se o vytvoření jakési struktury pro tzv. „vymezené partnerství“. Jeho podstata, jak píše Frankfurter Allgemeine Zeitung, je jednoduchá. Ani jeden zákon, nebo standard v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany práv spotřebitelů nemůže být přijat bez souhlasu s druhou stranou. V praxi, píše list, to znamená, že USA získají právo kontrolovat nejen legislativu zemí EU, ale i legislativu zemí, které nejsou členy této organizace. Avšak, řada expertů, mezi nimiž je i, například, Vladislav Bělov z ruského Institutu Evropy, se domnívá, že jednání o TTIP budou zastavena jen stěží:

[quote align="center" color="#999999"]

Já si myslím, že dohoda bude podepsána. Bude znamenat významný růst HDP jak pro USA, tak i pro Evropu. Proto vše, co nyní způsobuje silnou nevoli, se ani náhodou nedá srovnávat s těmi plusy, které ekonomiky partnerských zemí získají.[/quote]

Bezesporu, makroekonomické důvody jsou významné. Stejně, jako zájmy podnikatelské sféry. Existuje ale i druhá strana. Na email Rádia Sputnik německá posluchačka Karin Zimmermannová z města Neukirchen-Seelscheid napsala o řediteli firmy, která vyrábí konzole pro přístrojové desky k automobilům. Ten v televizi dohodu o TTIP vychvaloval. „měla jsem z toho takový pocit“, napsala Karin Zimmermannová, „ že lidé pro stromy nevidí les. Pro ředitele podniku je konzola stromem. A les je demokracie. Je to otázka přechodu moci od volených zástupců k matadorům byznysu. To je to, co je podstatné. Proto ne, ne, a ještě jednou, ne!

Jsou takové hlasy slyšet i na druhém břehu Atlantiku?

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: czech.ruvr.ru