V Kalifornii „vyrostl“ neuvěřitelný park o 7,5 akrech, který za měsíc nakrmí 200 tisíc lidí. Každoročně se na jeho úrodě podílí 15 tisíc dobrovolníků, kteří pomáhají sázet rostliny a starat se o ně. Informace dostupné na jejich webových stránkách:


[quote align="center" color="#999999"]

„Díky síti 340 charit můžeme distribuovat jídlo až do 480 lokací. Naši společníci jsou neziskové organizace jako útulky pro chudé, kostely, domovy pro zneužívané děti anebo děti.“ [/quote]

Stránky rovněž zmiňují, že by park nemohl fungovat bez místních obchodníků a také četného množství příspěvků.