První prezident SSSR Michail Gorbačov hovořil ve svém interview, které poskytl moderátorce televizního kanálu Russia Today Sofiko Ševarnadzeové o tom, jak hodnotí současnou situaci ve světě, postup NATO na východ, protiruské sankce a Krym. Připravili jsme pro vás zkrácenou variantu tohoto interview.   Část první – Michail Gorbačov: Ameriku je třeba zastavit. Přátelsky zastavit


Pokud tomu správně rozumím, pak máte rovněž za to, že Američané si přejí, aby uvnitř Evropy dál vřely vášně. Proč je pro Washington výhodná taková nepochopitelná situace nebo rozepře uvnitř evropského bloku?

Když vřou vášně, pak vždycky existuje šance zasáhnout. V první řadě je to špatné pro Ameriku. Na svých přednáškách se ptám svých posluchačů: Cožpak by vám vyhovovala úloha světového četníka? Věřím, že ne. Tato slova odměňují potleskem. Ptal jsem se na to všude, kde jsem přednášel. Podobné otázky jsou jakousi prověrkou prostřednictvím veřejného mínění.

Prostí Američané válku nechtějí. Ve své společnosti to ale nemají snadné. Potřebují perestrojku a teď to mohu potvrdit. Ať jí říkají, jak chtějí, po americku.

Pro Ameriku je výhodné, aby v Evropě vřely vášně, protože je to výborný důvod k zásahu. Když tomu opravdu tak je, proč USA přenášejí veškerou odpovědnost z řešení krize na Ukrajině na Rusko?

Ale to je právě americký způsob jednání – přenést odpovědnost. Tisk u nich všechno zajistí a „dokáže“.

A teď pár slov o sankcích. Projekt Jižní proud bylo třeba uzavřít, pak jsou tu problémy s dodávkami Mistralů, to všechno působí obrovské škody, mimo jiné i evropským společnostem. Proč EU ve vztazích s Ruskem škodí sama sobě?

V SRN bylo zveřejněno prohlášení 60 velice významných zástupců této země. A všichni svorně tvrdí: tak se v žádném případě nedá jednat, nesmíme ničit vztahy s Ruskem. A to všechno proto, že Merkelová se dostala do těžké situace kvůli velké závislosti Německa na Spojených státech. Kromě toho má Německo bez Ruska v EU velkou váhu. A tam, kde se objeví Rusko, tam bude každopádně prosazovat svůj suverénní, seriózní postoj, argumentů bude mít dost.

Vladimir Putin nedávno řekl, že Ukrajina a Krym byly jen záminkou pro to, aby byly na Rusko uvaleny sankce. Že by si Západ každopádně vymyslel nějaký důvod pro to, aby zavedl sankce proti Rusku.

Dá se říct, že i já se přikláním k tomuto názoru.

Takže se z toho dá vyvodit, že USA a Západ prostě chtějí být nepřáteli Ruska? Když by každopádně sankce zavedly?

Byli to oni, kdo nás prohlásili za nepřítele. Všichni samozřejmě ne. Od mnohých jsem například slyšel, že Rusko má pravdu. Co všechno jen v dějinách nedělali s Ruskem, nikomu se ale ještě nepodařilo srazit ho na kolena. Vzpomeňme si na Napoleona, na Hitlera. Nikomu se to nepovedlo.

Teď několik slov o Krymu. Říkáte: „Zatímco dřív byl Krym připojen k Ukrajině, aniž by se na to zeptali lidí, teď se sám lid rozhodl, že tuhle chybu napraví“. Když tomu tak je, proč to Západ nechápe a nepřijímá?

Proto, že pro Západ je to nevýhodné. Z historického hlediska nevýhodné.

Vaše politická kariéra byla velice dlouhá a bohatá. Jaké události pokládáte za váš hlavní úspěch za celou tu dobu?

Je to perestrojka. A všechno, co k ní patří. Svoboda, glasnosť, svoboda cestování do ciziny, svoboda vyznání. A konečně odzbrojení.

Ve střední a východní Evropě mají národy svobodu volby. Sjednocení Německa. S Čínou byly obnoveny vztahy.

Lituji ale, že se mi nepodařilo tento projekt dokončit. Bylo by třeba jako by se vrátit zpět a začít všechno ze stejných pozic. Domluvit se a jít dál. Do tohoto procesu by se ale museli zapojit všichni. Navrhuji, aby byly vytvořeny takové struktury, takové instituce, ve kterých by měli rozhodující slovo lidé.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: czech.ruvr.ru