Nárůst konfliktů po celém světě, včetně konfliktů na Ukrajině a Blízkém východě, přenesl pozornost na transfery zbraní mezi jednotlivými zeměmi. (Foto: Twitter / Ruben B. Mathisen)

Země, které jsou zdatné ve výrobě zbraní, po desetiletí dodávají zbraně jiným zemím, které po nich mají poptávku; v čele těchto obchodů stojí USA a Rusko, na které, jak níže podrobně popisuje Anshool Deshmukh z Visual Capitalist, připadá 57 % všech mezinárodních obchodů se zbraněmi za posledních 10 let.

Kdo jsou tedy největší dovozci zbraní z těchto dvou zemí a jaká je vojenská hodnota těchto obchodů?

Výše uvedená infografika Rubena Berge Mathisena s pomocí údajů z databáze Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) o transferech zbraní vizualizuje 50 největších příjemců zbraní podle hodnoty pro USA i Rusko v posledním desetiletí.

Vojenské ocenění transferů zbraní

Vojenské ocenění zbraní se měří v hodnotách ukazatelů trendu (TIV). Toto ocenění odráží spíše vojenskou schopnost konkrétní položky než její finanční hodnotu.

Každé zbrani, která spadá pod konvenční definici hlavních zbraní, je přidělena TIV. Níže jsou uvedeny nejběžnější zbraně a součásti, kterým se přiděluje TIV.

  • Letadla a obrněná vozidla
  • Dělostřelectvo (ráže >100 mm)
  • Senzory a řízené střely, velká děla protivzdušné obrany, torpéda a bomby
  • Lodě vyzbrojené dělostřelectvem ráže 100 mm (výtlak > 100 tun)
  • Průzkumné satelity a systémy pro doplňování paliva ve vzduchu

Zkoumání TIV umožňuje namísto zaměření na rozpočet snadněji měřit trendy v toku zbraní mezi jednotlivými zeměmi a regiony v průběhu času a v podstatě vytváří cenový index vojenských schopností.

Největší příjemci americké výzbroje

Spojené státy jsou největším vývozcem zbraní na světě, za posledních 10 let se podílely 35 % na celosvětovém vývozu do přibližně 130 zemí.

V poslední době je největším trhem pro prodej amerických zbraní Blízký východ, přičemž nejvýznamnějším příjemcem zbraní je Saúdská Arábie. Za posledních deset let tato země nakoupila 24 % celkového vývozu zbraní z USA, přičemž hodnota komponentů přesáhla 18 miliard TIV.

Zde je přehled deseti největších příjemců zbraní ze Spojených států:

USA zůstávají největším světovým vývozcem zbraní na světě, nicméně prodej vojenského vybavení do zahraničí se oproti předchozímu fiskálnímu roku snížil o 21 %, a to ze 175 miliard USD v roce 2020 na 138 miliard USD v roce 2021.

Největší příjemci ruské výzbroje

Rusko, druhý největší prodejce zbraní na světě, se v letech 2011-2021 podílelo na celosvětovém vývozu zbraní 22 %.

Z hlediska TIV zůstává Indie s velkým náskokem největším dovozcem ruských zbraní. Závislost Indie na zbraních ruské výroby je dána jejím bojem za potlačení vojenské asertivity Číny na jedné straně a neustálými potyčkami podél pákistánské hranice na straně druhé.

Ale navzdory trvalé podpoře Ruska a jeho prezidenta ze strany indického premiéra, a to i v důsledku ruské války na Ukrajině, některé zprávy ukazují, že Indie v posledních několika letech hledá zbraně jinde.

Podívejme se na některé další největší dovozce ruských zbraní ve světě:

Jedním z významných vztahů je, že Rusko poskytlo zbraně proruským ukrajinským povstalcům. Od roku 2014 nabízí Rusko těmto povstalcům zbraně a výcvik v jejich boji. Jednalo se o zbraně všeho druhu, od pistolí a min až po tanky a raketomety.

Vliv války na Ukrajině na obchod se zbraněmi

Podle nejnovějších údajů SIPRI klesl mezinárodní obchod se zbraněmi v posledním pětiletém období o 4,6 %. Navzdory tomu se Evropa stala novým horkým místem pro dovoz zbraní, když ve stejném období zaznamenala 19% nárůst transferů zbraní.

Největšími dovozci byly země jako Spojené království, Nizozemsko a Norsko a další země by je mohly následovat.

Odborníci tvrdí, že tento vzestup lze přičíst rozpadajícím se vztahům mezi Ruskem a Evropou. Evropské země, znepokojené ruskou invazí na Ukrajinu, přehodnocují své obranné rozpočty – příkladem je nedávný závazek Německa ve výši 100 miliard eur na posílení své vojenské síly.

V příštích letech se pravděpodobně změní největší partneři USA a Ruska v oblasti transferu zbraní. Kterým směrem se však budou transfery zbraní ubírat?

Zdroj: zerohedge.com