Média mainstreamu využívají ve svých reportážích mnoha slov a frází specificky zvolených buď médii, nebo i samotným zdrojem, aby se jimi dezinterpretoval či překroutil kontext, v němž se jich používá. Bohužel i alternativní média často takto zvolená slova (či fráze) přebírají a používají ve svých vlastních reportážích, aniž by důkladně domýšlela, jak tím tato překroucení a dezinterpretace dále přetrvávají. K příkladům patří:

 

„Gumové projektily“

Představa prezentovaná veřejnosti je krásná, gumové kuličky plácají do protestujících, čímž vyvolávají pálení využitelné ke kontrole davu. V žádném případě tomu však tak není, ačkoliv se obecně charakterizují jako „nepostačující k usmrcení“, pokud se jich správně používá, např. nikoliv střelba do hlavy. Abyste si udělali dobrou perspektivu pohledu, viz zde [1]. Přinejmenším by se měly nazývat pogumované kulky. Ale i pak ta „guma“ přinese určité překroucení. Možná, že lepší by mohlo být „ocelové kulky s tvrdým opláštěním“. Rovněž bych doporučil k povšimnutí, že při dostatečné úsťové rychlosti (kterou ty palné zbraně obvykle mají) a s dostatečně malé vzdálenosti, může být i tak každý materiál smrtící. Nejlepšími příklady by mohla být tornáda, co zaráží stébla slámy do kmenů stromů a dřevěnými třískami proráží stěny budov.

 

„Slzný plyn“

Ačkoliv „slzy“ by mohly být převažující reakcí člověka na tento plyn, když byl vynalezen, je jedovatost současného CS plynu [2] daleko pokročilejší, čímž vyvolává všechny druhy negativních reakcí lidského dýchacího systému, očí, kůže atd. I jeho údajně „nesmrtící“ charakteristika se už ukázala, jako často nepravdivá. Nejčastěji se používá plynu CS a mohlo by se používat radši „CS-gas“ místo „slzný plyn“ nebo ještě lépe „jedovatý plyn CS“.

 

„Osadníci“

Tohoto termínu nejčastěji používá Izrael, aby jím popsal bezkompenzační izraelské zábory půdy vlastněné Palestinci. Podle této definice by se někdo mohl někdo nastěhovat sousedovi do domu, když by byl na dovolené, a dožadovat se o legální a morální ochrany jako „osadník“. Účelové použití tohoto termínu vzniklo už dávno v USA, jelikož Evropané během stěhování na Západ zabírali indiánskou půdu v důsledku toho (jak se často volně uvádělo), že tato půda byla zcela „neobsazená“ a obývaná pouze „divochy“. Mnohem vhodnějším termínem by mohl „zloději půdy“ nebo „uchvatitelé půdy“ či „kořistníci příležitostí“.

 

„Teroristé“

Aby se někdo stal technicky „teroristou“ musí účelově vyvolat nebo přichystat teror proti obyvatelstvu. Avšak tento termín zcela prostituují jak vlády, tak i jednotlivci a organizace, co tohoto termínu využívají k dosahování vlastních výhod, zvláště po roce 2001. Vládní agentura může jednoduše prohlásit jednotlivce či skupinu či organizaci za teroristy. Ale „terorismus“ vzniká v očích pozorovatele. Afghánci by pravděpodobně mohli být terorizováni nočními přepady jejich domů vojáky NATO, Západ ale NATO nenazývá teroristickou organizací. Dalším příkladem by mohla být Gaza a Západní břeh, které jsou údajně přeplněny teroristy, zatímco v Izraeli zjevně nemají žádné, ačkoliv Izraelci zabili více Palestinců, než tomu bylo naopak. Není nic obtížného najít lepší terminologii pro tohle možná by se mohlo doporučit využití doplňkových přívlastků, jako „US-vyhlášení teroristé“, „krytí teroristé“ atd. Nebo jen minimalizovat využití „teroristy“ a nalézt vhodnější charakteristiku jako je voják atd.

 

„Obrana“

Ozbrojené síly USA bývaly pod Ministerstvem války. Nyní je to Ministerstvo obrany (DOD), ačkoliv by šlo dobře zdůvodnit, proč název Ministerstvo útoků byl vhodnější. Jakékoliv vojenské úsilí se obvykle lépe vyobrazuje jako obranné spíše než jako útočné kvůli lepší image, záleží to na zdroji. Např. syrské vojenské a bezpečnostní síly mohou operovat obranně (proti žoldnéřům), ale přívrženci žoldnéřů je budou nálepkovat jako, že syrská vláda postupuje ofenzivně např. „že útočí na své vlastní lidi“. Lepší výrazy než „obrana / obranný“ by častěji mohli být „útočné“, „utlačovatelské“, „nátlakové“ atd. A jako neutrálnějšího výrazu by se mohlo používat „reakce“ nebo „v reakci na“. US DOD (Department of Defence) by mohlo být DOO (Department of Offence), stejně jako izraelské IDF (Israel Defence Forces) by byly IOF (Israel Offence Forces).

 

„Chytré“

V průběhu času se jich používá více a více, jako třeba „chytrá bomba“. Definice chytrosti z podstaty obsahuje nebo předpokládá inteligenci, ale inteligenci lze připsat pouze živočichům, zvláště lidem (ale „chytrost“ je často diskutabilní). Ve většině případů se používá termínu „chytrý“ na objekty, které v nějaké formě obsahují počítač. Avšak počítače nemohou myslet a nejsou inteligentní … jsou to prostě kódem řízené mašiny. „Chytrá bomba“ je nemorálně připisovaným přívlastkem. Proč nejsou všechny ostatní bomby definovány jako „blbé bomby“? „Řízená puma“ by byla korektnější, přinejmenším v kontextu, v němž se někdo může ptát, jak dobře to bylo řízeno, zatímco „chytrý“ by se mělo vnímat binárně, např. buď chytré nebo ne – tedy blbé, ne?

 

„Protestující“, „militanti“, „povstalci“, „aktivisté“, „rebelové“, „extrémisté“, „radikálové“ atd.

Ačkoliv všechna tato slova jsou obecně založena na popisu toho, co někdo dělá, tak je to řekněme dost matoucí, když někoho nazveme militantem nebo když je někdo toho dne jen protestujícím. Je-li někdo Iráncem nebo mužem nebo křesťanem atd. tak to nepopisuje akci; nemůže „Iránovat“. Tudíž z definice je takovýto popis mimo to, co někdo je a (často účelově) nejasný a matoucí, mohlo by to být určitého dne správně, ale příští týden už nekorektní. A protestující by mohli být docela dobře v daném čase militantem, protestujícím či aktivistou. Je to nepříjemné, ale neexistuje jediné slovo, které by pokrývalo tohle všechno. A by tomu mohlo pomoci používání přívlastků: protestující jsou jasnější jako „mírumilovní protestující“, povstalci se stanou jasnější jako „mizerně vyzbrojení občanští povstalci“ atd.

 

Poznámky: [1] http://www.youtube.com/watch?v=rTx4vbTYr-w
[2]
http://en.wikipedia.org/wiki/CS\\\_gas

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

]]>